Centrul Carpato-Danubian de
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lynda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programul mondial eco coala eco schools

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie(CCDG)CCDG este o organizaţie neguvernamentalǎ fondată în anul 1992, care furnizează programe educaţionale de calitate, în  scopul unui mediu sustenabil.CCDG încurajează şcolile din România să desfăşoare diferite proiecte de mediu în scopul creşterii conştiinţei ecologice şi pentru găsirea unor soluţii de conservare a biodiversităţii.


Programul mondial eco coala eco schools

 • CCDG este membru al organizaţiei internaţionale Foundation of Environmental Education (FEE) din 2006.

 • FEE are sediul operaţional în Danemarca şi reuneşte  72 de organizaţii  din 63 de ţări, care  acţionează la nivelnaţionalîndomeniuleducaţieipentru o dezvoltaredurabilă.

 • CCDG implementează în ţara noastrăprogramele FEE:

 • Steagul Albastru (Blue Flag)

 • Eco-Şcoala

 • Să învăţăm despre pădure (Learning about the forest-LEAF)

 • Tineri reporteri pentru mediu (YRE).


Programul mondial eco coala eco schools
PROGRAMUL  MONDIAL ECO-ŞCOALA (ECO-SCHOOLS)

Eco-Şcoalaeste un program pentrumanagementulmediuluişicertificareaşcolilor care-l implementează (prin obţinerea Steagului Verde), coordonat la nivelinternaţional de Fundaţia de EducaţiepentruMediulÎnconjurător (FEE).

În anul 2011, 50 de ţări membre ale FEE au implementatProgramulmondial ECO-Şcoala.

Pe plan internaţional, Programulestesusţinut de UniuneaEuropeanăşi UNEP (ProgramulNaţiunilor Unite pentruMediu)


Programul mondial eco coala eco schools

ProgramulEco-Şcoala a debutatpemapamond ca program-pilot, înanul 1994, pornind de la necesitateaimplicăriitinerilorîngăsirea de soluţii la provocărileimpuse de dezvoltareadurabilă la nivel local.

Astăziparticipă37 900 şcoli din lume, din care 12 900 deţinCertificat de Eco-ŞcoalăşiSteagul Verde.

Un număr de 11 000 000 de copiiişitineri, 628 000 de cadre didacticeşi4 000 de autorităţi locale dezvoltăacest program înlumeaîntreagă.


Nivelul na ional
NIVELUL NAŢIONAL

În România, Programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se în 2009 la  424 de unităţi şcolare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie,  în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.

De-a lungul timpului, circa 600 de unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale, cluburi sau palate ale copiilor) din România au derulat programul, la finalul anului şcolar 2009/2010 fiind active un număr de 366.


Premierea
Premierea

Certificarea drept Eco-Şcoală se realizează prin înmânareaSteaguluiVerdela SeminarulNaţionalal CCDG, după doi ani de activitate în program şi după parcurgerea unei proceduri de evaluare.

O datăobţinut, Steagul Verde poatefiarboratnumaitimp de 2 ani (cu condiţia ca unitateaşcolarăsă se reînscrieîn program înfiecare din ceidoiani), după care şcoalapoatesolicitareluareaprocedurii de evaluarepentrureactualizareatitluluiobţinutsaupoaterenunţa la program.


Coli cu steag verde din jude ul cluj
Şcoli cu steag verde din judeţul Cluj

1. ECO-GRUP ŞCOLAR DE PROTECŢIA MEDIULUI,CLUJ-NAPOCA

3. ECO-ŞCOALA SPECIALĂ –CENTRU DE RESURSE ŞIDOCUMENTARE PRIVIND EDUCAŢIA INCLUZIVĂ/INTEGRATĂ,CLUJ-NAPOCA

4. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,,GH. LAZĂR”, CLUJ-NAPOCA

5. ECO-ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1, GHERLA

6. ECO-LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”, GHERLA


Temele programului mondial eco coala
TEMELE PROGRAMULUI  MONDIAL ECO-ŞCOALA

Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui an şcolar:

1. Apa

2. Natura şi Biodiversitatea

3. Energia

4. Perspective globale

5. Viaţă sănătoasă

6. Curtea şcolii

7. Transportul / mobilitate sustenabilă

8. Managementul deşeurilor

9. Zgomotul

10. Agenda Locală 21

11. Schimbările climatice


Programul eco oala al liceului tehnologic de protec ia mediului an colar 201 2 201 3

Programul ECO-ŞOALAal LiceuluiTehnologic de Protecţia MediuluiAn şcolar 2012-2013

Scopulproiectului:

promovareaatitudinilorşideprinderilorcompatibile cu concepteledezvoltăriidurabile

Temele :MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

PLANTĂRI DE ARBORI


Programul mondial eco coala eco schools

 • Eco-codul şcolii:

 • “Râurile mici formează marile fluvii”


Programul mondial eco coala eco schools

Obiective:

- stimularea unui comportament responsabil în legătură cu problemele de mediu;

-promovarea unor deprinderi eco-civice în scopul reducerii impactului negativ al deşeurilor asupra mediului;

- identificarea impactului deşeurilor asupra mediului înconjurător prin analize specifice;

- implicarea activă și constantăa elevilor pentru sensibilizarea comunităţii locale în privinţa problemelor de mediu;

- corelarea noţiunilor teoretice cu abilităţile practice şi creative


Programul mondial eco coala eco schools

Comitetul Eco-Şcoala

 • Director: prof. ing. Livia-Stela Ardelean – coordonator program

 • Prof. Bogdana Cătinean – coordonator program

 • Cadre didactice:

 • Prof. Corina Pop

 • Prof. Georgeta Popa

 • Prof. Cristina Feher

 • Prof. Mădălina Fodor

 • Maistru Emil Moldovan

 • Reprezentanţii elevilor:

 • Marcela Cupşa - clasa a X-a B - coordonator;

 • câte un reprezentant al fiecărei clase


Programul mondial eco coala eco schools

 • reprezentantul părinţilor: d-na Monica Cubleşan

 • reprezentantul autorităţilor locale - d-naElena Uioreanu, consilier local

 • reprezentantul administraţiei şcolii: Chira Aridana

 • alte persoane: d-na Laura Antal - SC Rosal SA