slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlínský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. KAROLINSKÉ umění. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zlínský kraj' - lyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

slide3
Úvod

Výukový materiál Umění karolinského období obsahuje informace o vývoji uměleckých forem raně středověké Evropy ve francké říši. Cílem prezentace je seznámení studentů s architekturou, knižní malbou a uměleckým řemeslem 9. století v kulturním okruhu Karla Velikého.

Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

slide4

Karel Veliký (asi 742-814)

 • Syn majordoma a krále Pipina III. Krátkého
 • 768 – společná vláda s bratrem Karlomanem
  • 771 – samovláda ve francké říši
 • 772-804 – christianizační války se Sasy
 • 800 – císařská korunovace v Římě (papež lev III.)
 • Rozdělení říše na hrabství a pohraniční marky
 • Královské dvorce s palácem v různých částech země
 • Hlavní sídlo v Cáchách – centrum karolinské renesance
slide6

Karolinská renesance –kultura doby Karla Velikého

 • Před Karlem Velikým – úpadek západoevropské kultury
 • Za Karla Velikého – první renesance antické kultury
  • Renesance – obrození, znovuzrození
  • Galie – silné působení antického dědictví
  • Karel Veliký – snaha o obnovení západořímské říše
   • K tomuto cíli měla sloužit kultura
   • Jednotný sloh – výraz politické jednoty Karlovy říše
   • Základ pro další vývoj středověkého umění
slide7

Karolinská architektura

 • Světské stavby – císařské falce
  • Vznik z římských venkovských portikových vil (velké statky)
       • Velké falce – Cáchy, Nijmegen, Ingelheim
        • Dochovány jen zbytky

← Schéma římské venkovské portikové vily

↓Model císařské falce v Ingelheimu (2. pol. 8. stol.)

slide8

Církevní stavby

 • Centrální kostely
 • Baziliky
  • Půdorys latinského kříže
  • Ochoz kolem chóru s věncem kaplí
  • Dvojvěží v západním průčelí
  • Westwerk – patrová budova s předsíní a tribunou
  • Karolinské baziliky se dochovaly jen v přestavbách
  • Kostely byly součástí falce či kláštera
slide9

Palácová kaple v Cáchách

 • Nejvýznamnější centrála Karlovy doby
 • Před rokem 805
 • Vnitřek – oktogon
 • Vnějšek – šestnáctistěn
 • Tribuna v patře
 • Podle San Vitale
 • Těžkopádnější

Umístění kaple ve falci

slide11

San Vitale (Ravenna)

Palácová kaple (Cáchy)

slide12

Půdorys San Vitale (Ravenna)

Půdorys palácové kaple (Cáchy)

slide14

Karolinské kláštery

 • Klášter – středisko víry, hospodářství i vzdělanosti
 • Hlavní části kláštera
  • kostel, kaple
  • křížová chodba (ambit), rajská zahrada
  • ložnice (dormitář), jídelna (refektář)
  • knihovna, skriptorium
  • prelatura
  • chlévy, řemeslnické objekty, zahrady
  • špitál
  • hřbitov
pl n kl tera ze st gallen
Plán kláštera ze St. Gallen

1. třetina 9. stol.

Velikost 113 x 78 cm

Měřítko 1 : 192

Kresba ideálního kláštera

Nakreslen v Reichenau

Norma pro karolinské kláštery

Uložen v klášteře St. Gallen

slide17

Krypta karolinské baziliky

 • sv. Michaela ve Fuldě
 • „iónský“ sloup
slide18

Karolinské sochařství a umělecké řemeslo

 • Opět zájem o lidskou postavu
  • Karlova snaha o znovuobnovení antických postupů
  • Jezdecká soška Karla Velikého (9. stol., výška 24 cm)
   • Jediný doklad raně středověké jezdecké sochy
 • Neexistence monumentálních soch
 • Sochařství v rámci uměleckého řemesla
 • Zlatnické práce (vazby knih)
 • Řezba ve slonovině (vazby knih)
 • Vazby knih – práce mnichů v klášterních dílnách
slide19

Karolinské malířství

 • Monumentální malba (nástěnná malba, mozaiky)
  • Císařské falce, kostely
  • Podle zpráv – cykly alegorických a historických maleb (antika)
  • Malby v kryptě Saint-Germain v Auxerre
  • Mozaiky v cášské palácové kapli
  • Pozdně antické vzory (iluzionismus)
 • Knižní malba
  • Vznik v klášterních skriptoriích
  • Velký počet iluminovaných rukopisů
  • Krycí barvy se zlatem
  • Náboženské knihy (bible, evangeliáře, evangelistáře, žaltáře)
ot zky a koly
Otázky a úkoly
 • Ve kterém období probíhala tzv. karolinská renesance?
 • Vysvětlete pojem karolinská renesance.
 • Z čeho se vyvinuly císařské falce a jakou plnily funkci?
 • Uveďte základní informace o cášské palácové kapli.
 • Co je westwerk?
 • Jakou funkci plnily raně středověké kláštery?
 • Ze kterých částí se skládá klášter?
 • Uveďte jediný příklad raně středověké jezdecké sochy.
 • Uveďte příklady karolinského malířství.
pou it zdroje
Použité zdroje

1. Mapa franské říše: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Frankish_Empire_481_to_814-de.svg [cit. 30. 12. 2012]

2. Římská portiková vila: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Schema_Villa_Rustica.jpg[cit. 30. 12. 2012]

3. Císařská falc v Ingelheimu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Rekonstruktionsmodell_der_Kaiserpfalz_Ingelheim.jpg[cit. 30. 12. 2012]

4. Cášská falc – schéma: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Palais_charlemagne.svg[cit. 30. 12. 2012]

5. Cáškýdóm: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Aachen_Cathedral_North_View_at_Evening.jpg[cit. 30. 12. 2012]

6. San Vitale - interiér: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Sanvitale.jpg[cit. 30. 12. 2012]

7. Cášská kaple – interiér: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/AachenDomInsideOktogon.jpg[cit. 30. 12. 2012]

8. Půdorys cášské kaple: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Dehio_40_Aachen_Floor_plan.jpg?uselang=de[cit. 30. 12. 2012]

 • Půdorys San Vitale: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Byggnadskonsten%2C_San_Vitale_i_Ravenna%2C_Nordisk_familjebok.png

[cit. 30. 12. 2012]

10. Trůn Karla Velikého: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/K%C3%B6nigsthron_Aachener_Dom.jpg[cit. 30. 12. 2012]

11. Plán kláštera St. Gallen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Codex_Sangallensis_1092_recto.jpg[cit. 30. 12. 2012]

12. Rekonstrukce kláštera podle plánu v St. Gallen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Rahn_Kloster_Sanct_Gallen_nach_Lasius.jpg?uselang=cs[cit. 30. 12. 2012]

 • Krypta karolinského kostela sv. Michaela ve Fuldě: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Fulda_St.Michaelskirche_Krypta.jpg

[cit. 30. 12. 2012]

14. Mozaika v cášské kapli: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Aachener_Dom_Kuppelmosaik.JPG?uselang=de[cit. 30. 12. 2012]

15. Nástěnná malba v Auxerre: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Auxerre%2C_crita_di_saimt-

germain%2C_lapidazione_di_santo_stefano%2C_841-857.jpg?uselang=de[cit. 30. 12. 2012]