Zpracov n informac a znalost informa n a cita n anal za
Download
1 / 45

Zpracování informací a znalostí Informační a citační analýza - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Zpracování informací a znalostí Informační a citační analýza. Doc. RNDr. Jan Rauch, CSc. Katedra informačního a znalostního inženýrství. Informační a citační analýza. Cíle a metody Bradfordův a Zipfův zákon Hodnocení časopisů Citační rejstříky Poznámka – page rank.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zpracování informací a znalostí Informační a citační analýza' - lydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zpracov n informac a znalost informa n a cita n anal za

Zpracování informací a znalostíInformační a citační analýza

Doc. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Katedra informačního a znalostního inženýrství


Informa n a cita n anal za
Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Informa n anal za
Informační analýza

Získávání informací analýzou

formálních bibliografických údajů

(nejedná se o vyhodnocování obsahu).


Informa n anal za jednotka zpracov n
Informační analýza – jednotka zpracování

Bibliografický záznam

 • údaje o autorech

 • název dokumentu,

 • charakteristika obsahu,

 • nakladatelství

 • vydání (pořadí, datum,...)

 • rozsah

 • ISBN, ISSN

 • ...

 • citace

Informa n anal za z kladn metody
Informační analýza – základní metody

 • Frekvenční analýza –

  • zjišťují se četnosti výskytu různých údajů v souboru záznamů

 • Citační analýza –

  • zjišťují se návaznosti mezi záznamy v souboru


Cita n anal za
Citační analýza

 • které prameny jsou v dokumentu citovány

 • ve kterých dokumentech je pramen citován

 • které dokumenty jsou citovány hodně / málo

 • které citace se objevují často spolu

 • kteří autoři se objevují často spolu či se navzájem citují

 • které prameny jsou klíčové pro určitý obor / téma


Bibliometrie
Bibliometrie

Cílem bibliometrie je osvětlit proces psané komunikace a i

zaměření vědecké discipliny (do té míry, jak se odráží v

psané komunikaci) pomocí kvantitativní analýzy rozličných

složek psané komunikace.

Literatura:

KÖNIGOVÁ, M.: Úvod do bibliometrie. Praha, Česká

informační společnost, 1993, 74 s.


C le informa n ch anal z
Cíle informačních analýz

 • Sledování úrovně a trendů rozvoje (obory, země, regiony, ...)

 • Hodnocení výsledků a přínosu vědy (obory, kolektivy)

 • Profilování a optimalizace informačních fondů

  • vytipování nejvhodnějších zdrojů informací

  • inovace fondu vzhledem k rozvoji oboru

  • vytipování a odstranění zbytečných zdrojů informací

  • rozbory spokojenosti uživatelů


Informa n a cita n anal za1
Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Bradford v z kon 1
Bradfordův zákon (1)

 • Bradfordovo rozdělení se týká rozložení článků k dané tématice v časopisech.

 • Křivka vyjadřující závislost celkového počtu článků na logaritmu počtu časopisů, ve kterých se tyto články vyskytují, má charakteristický tvar, nezávislý na tématice článků.


Bradford v z kon 2
Bradfordův zákon (2)

 • Všechny články lze rozdělit na jádro a dvě zóny tak, že jádro i každá zóna obsahují přibližně třetinu ze všech článků.

 • Články z jádra jsou publikovány v časopisech věnujících se dané tématice.

 • Články z první zóny jsou publikovány v n-krát větším počtu průřezových časopisů a časopisů hraničních oborů.

 • Články z druhé zóny jsou rozptýleny v přibližně n2 – krát větším počtu časopisů než má jádro.


Zipf v z kon
Zipfův zákon

 • Týká se závislosti frekvence slov a pořadí slov v textu podle frekvence

 • Fs ... frekvence slova S v textu

 • Rs ... pořadí slova S podle frekvence

 • Zipfův zákon: Fs * Rs = konstanta (přibližně)


Informa n a cita n anal za2
Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Hodnocen asopis 1
Hodnocení časopisů (1)

DOPAD (sociální viditelnost)

 • počet ročníků

 • rozsah (počet článků za rok)

 • náklad

 • počet předplatitelů


Hodnocen asopis 2
Hodnocení časopisů (2)

KVALITA

 • Impact faktor (faktor vlivu), viz též http://www.vse.cz/obecne/impactfk.php3

 • Další kriteria, viz např. bod 4 na http://www.vse.cz/impakt-faktor/impakt-priklady.php


Hodnocen asopis
Hodnocení časopisů

FAKTOR VLIVU (Impact factor, IF)

 • průměrný počet citací jinde na články vyšlé v časopise v předcházejících dvou letech

  Příklad:

  Impakt faktor časopisu za rok 2007 =

  počet citací zveřejněných v roce 2007 na články vydané vletech 2005 a 2006

  počet všech článků vyšlých v časopise v letech 2005 a 2006Informa n a cita n anal za3
Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Cita n rejst ky
Citační rejstříky

 • Příklad problému

 • Google – Scholar

 • Web of Knowledge

  • Science Citation Index

  • Social Sciences Citation Index

  • Art & Humanities Citation Index

 • Scopus

 • Citeseer

 • DBLP


Cita n rejst ky p klad probl mu
Citační rejstříky – příklad problému

Zajímá nás článek

CHEN H.: Knowledge based document retrieval: Framework and design.

Journal of Information Science, 18, 1992 s. 293 - 314. Elsevier

Viz skripta: Rauch, J.: Metody zpracování informací II

(kapitola 12, Znalostní systém METACAT pro vyhledávání dokumentů)

??? KDO CITOVAL ???


Google scholar p klad pou it
Google – Scholar, příklad použití

http://scholar.google.com

http://scholar.google.com/advanced_scholar_search?hl=en&lr=


Web of science related records
Web of Science – related records

Článek 1

…..

Literatura:

[1]A ….

[2]PG …

[3]U …

[4] UJ …

[5]C …

[6] PR …

[7] KO …

[8] SD …

[9] AD …

Článek 2

…..

Literatura:

[1]A ….

[2] GH …

[3] WX …

[4] C …

[5] L …

[6] KO …

[7] JK …

[8] IP …

[9] AD …

Citují společné prameny


Related records p klad
Related records – příklad

Článek 1

Článek 2


Cita n rejst ky scopus
Citační rejstříky - Scopus

http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=90

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Cita n rejst ky citeseer
Citační rejstříky - Citeseer

http://citeseer.ist.psu.edu/


Cita n rejst ky dblp
Citační rejstříky - DBLP

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/


Informa n a cita n anal za4
Informační a citační analýza

 • Cíle a metody

 • Bradfordův a Zipfův zákon

 • Hodnocení časopisů

 • Citační rejstříky

 • Poznámka – page rank


Pozn mka page rank
Poznámka: page rank

http://pagerank.suchmaschinen-doktor.de/index.html


Pozn mka page rank1
Poznámka: page rank

http://pagerank.suchmaschinen-doktor.de/index/examples.html


Pozn mka page rank2
Poznámka: page rank

http://ilps.science.uva.nl/Teaching/II0607/twiki/pub/Main/CourseSchedule/ii0607-week-05-01-8up.pdf


ad