MENGENAL BAHAGIAN-BAHAGIAN LUAR IKAN DAN FUNGSINYA - PowerPoint PPT Presentation

lydie
mengenal bahagian bahagian luar ikan dan fungsinya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENGENAL BAHAGIAN-BAHAGIAN LUAR IKAN DAN FUNGSINYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENGENAL BAHAGIAN-BAHAGIAN LUAR IKAN DAN FUNGSINYA

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
255 Views
Download Presentation

MENGENAL BAHAGIAN-BAHAGIAN LUAR IKAN DAN FUNGSINYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MENGENAL BAHAGIAN-BAHAGIAN LUAR IKAN DAN FUNGSINYA SIRIP ATAS SISIK MATA MULUT EKOR PENUTUP INSANG SIRIP PEKTORAL SIRIP PELVIK

 2. MATA • Digunakan oleh ikan untuk melihat di dalam air.

 3. SISIK • Berguna untuk melindungi badan ikan dari serangan musuh, penyakit dan mempunyai saraf deria

 4. SIRIP ATAS • Digunakan untuk mengawal arah pergerakan ikan ke atas di dalam air.

 5. EKOR • Digunakan untuk mengawal pergerakan ikan ke hadapan.


 6. SIRIP PELVIK • Berguna untuk mengawal kemantapan kedudukan ikan supaya tidak dibawa arus air.

 7. SIRIP PEKTORAL • Digunakan untuk mengawal arah ikan ke kiri atau ke kanan dan memberhentikan pergerakan ikan.

 8. PENUTUP INSANG • Berguna untuk melindungi insang yang menyedut oksigen.

 9. MULUT • Digunakan oleh ikan untuk mengambil dan memakan makanan.

 10. BAHAGIAN LUAR IKAN HIASAN TROPIKA

 11. insang sisik mata ekor mulut sirip dorsal sirip pelvik

 12. Latihan 1. Berfungsi untuk mengawal ikan daripada dihanyutkan arus air. 2. Bahagian yang mempunyai saraf deria. 3. Sebagai mengawal pergerakan ikan ke hadapan. 4. Mengawal pergerakan ikan ke atas di dalam air. 5. Digunakan apabila bergerak ke kiri, ke kanan atau berhenti.