สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Download
1 / 29

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี The Secretariat of the Cabinet. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี. ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตข้อมูล. ฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2501 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนเรื่องทั้งสิ้นประมาณ 110,000 มติ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เทคนิคการสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี' - lydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีThe Secretariat of the Cabinet

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี


ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตข้อมูลลักษณะการจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตข้อมูล

ฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2501 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนเรื่องทั้งสิ้นประมาณ 110,000 มติ

ฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี มีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตข้อมูล ดังนี้

: ชื่อมติคณะรัฐมนตรี

: อักษรย่อของกระทรวงหรือส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง

: วันเดือนปีที่มีการประชุม ครม. และได้มีมติในเรื่องนั้น

: สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

: สำเนาเอกสารต่างๆ ของเรื่องในรูปแบบ image เช่นหนังสือต้นเรื่อง

หนังสือยืนยันมติ เป็นต้น

  • ชื่อเรื่อง

  • ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

  • วันที่มีมติ

  • สรุปประเด็น

  • เอกสารภาพ

(เอกสารภาพมีการจัดเก็บเกือบครบทุกเรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน และทุกเรื่อง

ที่เป็นมติเวียนให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ส่วนเอกสารภาพย้อนหลัง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2501-2547 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเก็บเข้าสู่ระบบเป็นระยะๆ)

  • คำสำคัญ

: คำสำคัญจากชื่อเรื่อง จากข้อเสนอ, ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,

มติคณะรัฐมนตรี

: เลขที่หนังสือพร้อมปี พ.ศ. ของเอกสารต่างๆ ของเรื่อง (ตามรายการเอกสารภาพ)

  • เลขที่หนังสือ

/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / The Secretariat of the Cabinet


การสืบค้นข้อมูลลักษณะการจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตข้อมูล

การสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีที่ทราบข้อมูลบางอย่างของเรื่อง เช่น ทราบวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนั้น หรือทราบเลขที่ หนังสือของมติเรื่องนั้น ฯลฯ ให้ใช้สิ่งที่ทราบเป็นดัชนีในการสืบค้น

2. กรณีที่ไม่ทราบข้อมูลของเรื่อง

ให้ใช้คำสำคัญเป็นดัชนีในการสืบค้น

คำแนะนำในการกำหนดคำสำคัญ

ผู้ใช้ต้องพิจารณาว่าประเด็นสำคัญของมติหรือเรื่องที่ต้องการคืออะไร เช่น ต้องการมติเกี่ยวกับ การออกมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันประหยัดพลังงาน จากนั้นพิจารณาหาคำสำคัญจากประเด็นดังกล่าว กรณีนี้ควรใช้ 3 คำ คือ มาตรการ ประหยัด พลังงาน

หากคำสำคัญที่เลือกเป็นคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล หรือชื่อสถานที่ ฯลฯ การใช้คำสำคัญเพียง 1 คำ ก็อาจเพียงพอที่จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

หากคำสำคัญที่เลือกเป็นคำทั่วไป มีความหมายกว้างๆ เช่น นโยบาย งบประมาณ ควรใช้คำสำคัญเชื่อมกัน 2-3 คำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการมากที่สุด

หลีกเลี่ยง! การใช้คำสำคัญประเภทคำทั่วไปเพียง 1 คำ เพราะจะทำให้ต้องใช้เวลาในการประมวลผลช้ามาก และผลลัพธ์ที่ออกมา อาจมากจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ทั้งนี้ การสืบค้นข้อมูลด้วยการใช้คำสำคัญ ผู้ใช้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม หรือประมวลมติคณะรัฐมนตรีตามหัวเรื่องที่ต้องการได้

/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / The Secretariat of the Cabinet


กรณีที่ 1 ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตข้อมูล: ตัวอย่างที่ 1

/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / The Secretariat of the Cabinet


สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าระบบสืบค้นเมื่อเข้ามายังหน้าดูเอกสารสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าระบบสืบค้นเมื่อเข้ามายังหน้าดูเอกสาร

ถ้าหน้าแรกขึ้นแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ลง ActiveX ให้กดปุ่ม Yes


ถ้าหน้าจอปรากฏดังนี้ให้คลิกที่ข้อความด้านบนเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมการดูภาพถ้าหน้าจอปรากฏดังนี้ให้คลิกที่ข้อความด้านบนเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมการดูภาพ

ซึ่งจะลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว


จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนกดปุ่ม เมื่อกรอกครบถ้วนกดปุ่ม Send Registration


กดปุ่ม เมื่อกรอกครบถ้วนกดปุ่ม Ok


กรณีที่ 1 เมื่อกรอกครบถ้วนกดปุ่ม : ตัวอย่างที่ 2

/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / The Secretariat of the Cabinet


กรณีที่ 2 เมื่อกรอกครบถ้วนกดปุ่ม : ตัวอย่างที่ 1

/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / The Secretariat of the Cabinet


กรณีที่ 2 เมื่อกรอกครบถ้วนกดปุ่ม : ตัวอย่างที่ 2

/ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / The Secretariat of the Cabinet


ad