Resztoratív
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

resztoratív technikák tapasztalatok a Zöld Kakas Líceumban 2008.12.09. A resztoratív szemlélet érvényesülése egy iskolai konfliktus megoldása kapcsán. Nő a zűr. A kriminológiától a pedagógiáig A „zűrös” gyerek A resztoratív konfliktuskezelés. Ez történt…. A „Buga Jakab” projekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - luz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Resztorat v technik k tapasztalatok a z ld kakas l ceumban 2008 12 09

resztoratív

technikák

tapasztalatok

a

Zöld Kakas

Líceumban

2008.12.09.


A resztorat v szeml let rv nyes l se egy iskolai konfliktus megold sa kapcs n

Aresztoratív szemlélet érvényesülése egy iskolai konfliktus megoldása kapcsán


N a z r
Nő a zűr

 • A kriminológiától a pedagógiáig

 • A „zűrös” gyerek

 • A resztoratív konfliktuskezelés


Ez t rt nt

Ez történt…

A „Buga Jakab” projekt

a resztoratív kérdések mentén…..


Mi t rt nt
Mi történt?

 • A diákság története

  • Bolti lopás

  • Bor, sör, pezsgő…

  • Egy kis fű….

  • Tükörtörés

 • A tanárok története

  • Amit megláttak

  • Amit nem láttak meg


Kit rintett
Kit érintett?

 • A renitenskedő diákokat

 • A jelenlévő diákokat

 • A boltost

 • A jelenlévő tanárokat

 • Az iskola összes diákját

 • Az iskola összes munkatársát


Hogyan rintette ket
Hogyan érintette őket?

 • A diákok: Ez ekkora gáz????

 • A tanárok: Mi egy másik erdei iskolában voltunk???

 • A boltos: Ez benne van a pakliban…

 • Az iskola egész közössége: ezt tanítottuk nekik? Így képviselik az iskolát? Ezekkel járunk egy suliba?


Mihez kezdhet nk ebben a helyzetben
Mihez kezdhetünk ebben a helyzetben?

 • Válságstábok

 • Egyéni konferenciák, egyéni programok

 • Jóvátétel

 • Nyomonkövetés


Mi volt a legfontosabb a t rt ntekben
Mi volt a legfontosabb a történtekben?

 • Nyereség az egész közösségnek

 • Egyénileg mindenki nyertes


Mi okozta a legnagyobb neh zs get
Mi okozta a legnagyobb nehézséget?

 • Idő

 • Személyi feltételek

 • Dokumentáció

 • Figyelem


Eredm nyek s hat sok
Eredmények és hatások

 • A dolgokat elintézzük, nem elhallgatjuk

 • Megértjük, hogyan élte meg a másik a történteket

 • Eszköz, minta a konfliktuskezelésre

 • Tanulságok a következő erdei iskolára


A konfliktus nem baj hanem lehet s g a resztorativit s nem technika hanem szeml let
A konfliktus nem baj, hanemlehetőségA resztorativitás nem technika, hanemszemlélet


Z r s fiatalok
„zűrös” fiatalok

A „zűrös” fiatalok

egyetlen nagy társadalmi

alrendszerbe

sem illeszkednek (be)


Kinek fontos a megold s
Kinek fontos a megoldás?

Mi, a többség (!) úgy gondoljuk, hogy

a be nem illeszkedés

nekikfontos.

Elfogulatlanul szemlélve, rá kell jönnünk, hogy

a be nem illeszkedés

nekünk,

a többségnek fontos.


A probl ma akut jellege
A probléma akut jellege

Ny-Európában a 60-as, nálunk a 70-es

években kezd feltűnni a „zűrös” fiatalok

jelensége.

Visszatekintve, a „zűrös” fiatalok csinálták

a diáklázadásokat 1968-ban, de a beat-et is.

A „zűrös” fiatalok a

háború utáni nemzedékek

tagjai – növekvő számarányban.


A z r s fiatalok 1
A „zűrös” fiatalok 1

 • megértés iránti vágy (miközben ők –

  ma még – nem képesek valós megértésre mások iránt)

 • elfogadás iránti vágy

 • egyfajta éleslátás, tisztánlátás

 • szabály-tagadás, s közben erőteljes vágy egy (meg nem fogalmazott) szabályos életre

 • kongruencia iránti vágy (csak partneri viszonyt képesek elfogadni olyan személytől, aki hiteles, ön-azonos


A z r s fiatalok 2
A „zűrös” fiatalok 2

 • tekintélyszemély hiánya életükből (képtelenek a tekintélyt önmagában tisztelni)

 • magány (miközben látszólag gazdag és változatos kapcsolatokkal rendelkeznek)

 • sajátos érzékenység

 • erőteljes önérvényesítés (ami nem feltétlenül jelent agressziót, lehet „egy-ügyűség”, lehet konokság stb.)


A z r s fiatalok 3
A „zűrös” fiatalok 3

Nagyon erős bennük a drive, hogy

olyanná váljanak,

amilyenné válhatnának

autonómia-szükséglet.


A z r s fiatalok 4
A „zűrös” fiatalok 4

Autonomitásuk egyik különössége

csakegyenrangúságon

alapuló viszonyokat hajlandóak és képesek elfogadni

csakautonómszemélyeket

hajlandóak és képesek

partnerként elfogadni.

kényszer


A z r s fiatalok 5
A „zűrös” fiatalok 5

Ideális esetben olyan közösségben,

olyan szervezetben vannak otthon, ahol a

velük együttműködő személyek

autonóm

személyiségeknek

tekinthetőek

autonómszemélyek alkottamunkaszervezet.


Auton m szem lyek alkotta munkaszervezet
Autonómszemélyek alkottamunkaszervezet

személyes hajtóerők manifesztációja

szemben

a valamilyen

cél elérése érdekében

létrejövő szervezettel


A szervezetek hajt er i
A szervezetek hajtóerői

Környezetünkben 3 féle szervezet azonosítható

piacimunka-szervezet

közösségimunka-szervezet

autonómmunka-szervezet.

(Más körülmények között másféle szervezet is létezik/létezhet.)


A 3 szervezeti orient ci
A 3 szervezeti orientáció

A szervezeti jellegek együttélése

(köz)HatalomProfitÉrték

-orientált -orientált -orientált

Szervezeti evolúció

Evolúciós szervezetelmélet


N h ny k vetkezm ny 1
Néhány következmény 1

Szervezeti jellemzők érvényesülése

HATALOMPROFITÉRTÉK

-orientált-orientált-orientált

Hajtóerő helye külsőkülsőbelső

Folyamatok lineárislineárisátható

Reakció-jelleg reaktívreaktívproaktív

Dinamika stabilitásnövekedésmegújulás

Struktúra hierarchiahierarchiakooperáció

(hatalmi) (technológiai)

Dolgozó státusa hivatalnokbeosztottautonóm


N h ny k vetkezm ny 2
Néhány következmény 2

Példák eszközökre és alkalmazhatóságukra

HATALOM PROFIT ÉRTÉK

-orientált -orientált -orientált

Mentorálás igenigenigen

Mediációigenigenigen

Érték-modell igenigenigen

„Zsebtükör” nem nem igen

Resztoráció nemnem igen

Best practice igenigen nem


Aj nlott megk zel t s
AJÁNLOTT MEGKÖZELÍTÉS

 • A célcsoport azonosítása

  „zűrös” fiatal

  2. Alkalmas fogalom-használat

  autonómia-szükséglet

  szemben azautonómia-deficittel

 • A probléma azonosítása

  illeszkedési zavar

 • Releváns szervezeti környezet

  érték-orientált szervezet

  evolúciós szervezetelmélet keretében értelmezve


K sz nj k a figyelm ket
Köszönjük a figyelmüket.

Talán egy más alkalommal folytathatjuk?

Kerényi Mari

Braun József

www.zoldkakas.hu

www.hogu.hu