De start.. - PowerPoint PPT Presentation

luz
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De start.. PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
De start..
151 Views
Download Presentation

De start..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De start..

  2. Overwegend positief ingevulde items • Bij mijn begeleider kon ik een luisterend oor vinden. • Mijn begeleider kon mij oppeppen. In de begeleiding was aandacht voor: • Mogelijke reacties en maatregelen om leerlingen bij te sturen. • Het bieden van een duidelijke structuur aan leerlingen over wat wel en niet mag.

  3. Overwegend negatief ingevulde items • Mijn begeleider daagde mij uit mijzelf te verbeteren. • Mijn begeleider stelde goede vragen. In de begeleiding was aandacht voor: • Omgaan met verschillende niveaus tussen leerlingen. • Omgaan met onzekerheid van leerlingen. • Het helder overbrengen van moeilijke leerstof.

  4. Een probleem? Docent perspectief Leerling perspectief

  5. Deficiëntie perspectief Gericht op wat ontbreekt Het doel is ‘aanvullen’ Rol van de begeleider is ‘gids’ Relatie: expert – beginner

  6. Groei perspectief Gericht op groei en ontwikkeling Leervraag van beginnend docent staat centraal Rol van de begeleider is coach Begeleider laat vooral reflecteren

  7. Agents of change Gericht op ontwikkeling van de school door gebruik te maken van de beginnende docenten Rol van de begeleider is ‘collega’ Een beginnend docent krijgt (mede) verantwoordelijkheid voor een relevante opdracht voor de sectie of school

  8. Wat zou voor u goed geweest zijn?

  9. Chantal Kessels: c.kessels@aps.nl