Veier til god helse Immunforsvaret og bakteriesykdommer - PowerPoint PPT Presentation

luyu
veier til god helse immunforsvaret og bakteriesykdommer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veier til god helse Immunforsvaret og bakteriesykdommer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veier til god helse Immunforsvaret og bakteriesykdommer

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
442 Views
Download Presentation

Veier til god helse Immunforsvaret og bakteriesykdommer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veier til god helseImmunforsvaret og bakteriesykdommer Av Marie Roum og Kristine D. Landa

 2. Innhold • Det indre og ytre forsvaret • Lymfocytter og fagocytter • Immunitet og immunsvikt • Hygiene; personlig og i samfunnet • Semmelweiss • Styrking av immunforsvar og vaksinering • Epidemier • Antibiotika

 3. Det indre og ytre forsvaret • Immunforsvaret består av det indre og ytre forsvaret • Huden beskytter • Det er mange smitteveier • Noen ganger kommer bakteriene gjennom det ytre forsvaret • Det indre består av hvite blodceller • Kan deles inn i lymfocytter og fagocytter

 4. Fagocytter Beveger seg raskt rundt i kroppen ”Spiser” opp mikroorganismene Fagocytt betyr på latin etecelle

 5. Lymfocytter Tar over for fagocyttene der de ikke får det til Produserer antistoffer og hukommelsesceller Deles inn i ”drepeceller” og ”politiceller”


 6. Immunitet & immunsvikt Hukommelsesceller gjenkjenner inntrengere Antistoffproduksjonen kommer raskere i gang slik at vi ikke rekker å bli syke Immuniteten varer i flere år eller resten av livet I noen tilfeller slutter immunforsvaret å virke

 7. Hvordan forebygge infeksjoner Ikke alle bakterier er negative Vi trenger mange av dem for å overleve De farlige bakteriene smitter fra person til person ved direkte eller indirekte kontakt Viktig med god hygiene

 8. Hygiene Viktig for å hindre bakterieoverføringer Det hender med hender Inkubasjonstiden Mindre smitte i dag enn tidligere

 9. IgnazSemmelweiss Lege i Wien på 1800-tallet Oppdagelsene hans reddet mange fra å dø Han fikk folk til å vaske seg på hendene Statistikk viser at de som vasker seg regelmessig på hendene er mindre syke

 10. Styrking av immunforsvaret & vaksinering Jo flere infeksjoner og sykdommer du får, jo sterkere blir immunforsvaret ditt Døde og svekkede mikroorganismer blir sprøytet inn i kroppen Antistoffene gjør oss immune mot sykdommer

 11. Epidemier Veldig smittsomme og farlige bakteriesykdommer Også kalt farsotter Har tidligere tatt livet av mange millioner I dag er hiv og malaria svært farlig

 12. Antibiotika Medisin imot bakteriesykdommer Oppdaget av Alexander Fleming i 1828 Bredspektret og smalspektret Viktig å ikke bruke for mye

 13. Kilder • http://www.yobserver.com/uploads/1/hand_washing.jpg • http://www.naturheilkundelexikon.de/images/semmelweiss_200.jpg • http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/49/494/494139/vaksineX858_1173179360_1173179379.jpg • http://www.instablogsimages.com/images/2007/07/30/hiv-infected-infant_5106.jpg • http://pdmshry.files.wordpress.com/2008/10/antibiotics-18.jpg • Tellus 10