lelki eg szs g a szent r s alapj n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lelki egészség a Szentírás alapján PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lelki egészség a Szentírás alapján

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Lelki egészség a Szentírás alapján - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Ószövetség: MiKhJáH – Élet SáLoM – béke, teljes kiegyensúlyozottság, egyetértés, tökéletes, sértetlen, hiánytalan, kiegyenlített, megfizetett (érte), eleget tett Újszövetség: Hügiész – egészséges (orvosi). Lelki egészség a Szentírás alapján. Bölcsességirodalom:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lelki egészség a Szentírás alapján


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lelki eg szs g a szent r s alapj n

Ószövetség:

MiKhJáH – Élet

SáLoM – béke, teljes kiegyensúlyozottság, egyetértés, tökéletes, sértetlen, hiánytalan, kiegyenlített, megfizetett (érte), eleget tett

Újszövetség:

Hügiész – egészséges (orvosi)

Lelki egészség a Szentírás alapján
eg szs g az sz vets gben

Bölcsességirodalom:

- óvás: mértéktelenség, túlzott szenvedélyesség, alkoholfogyasztás, csüggedés, aggódás, gondok, irigység, bosszúság, gyermekek elkényeztetése.

- ajánlás: a lélek fegyelmezése, istenfélelem, derű.

Az Úr félelme olyan belső rendet teremt, ami kihat a testi állapotra is!

Egészség az Ószövetségben
eg szs g az jsz vets gben

- Krisztus a gyógyító (ön-definíció)

- a gyógyítás nem csupán a testre vonatkozott, hanem a lélekre is!

- a lélek egészsége a testi egészség fölött áll („mit használ...”)

- Pál: testi egészség nélkül is van EGÉSZ-ség

- az örök üdvösség: helyreállított egészség („nincs többé fájdalom, jajkiáltás...)

Egészség az Újszövetségben
az egyh z ment lhigi n s hat sai

- Közösségbe integrál („szentek közössége”)

- Felelőssé tesz egymás iránt

- Elfogadó, együtt érző közeg (megbocsátás, esély a változásra)

- Erkölcsi értékek felmutatása (szemben a devalválódással)

- Életvezetési útbaigazítás

Az Egyház mentálhigiénés hatásai
az egyh z ment lhigi n s hat sai1

- Tekintély (hiteles tekintély, amely Istenre mutat)

- Rítus (rendszer, ciklikusság – krízisben támpont!)

- Családpótlék

- Van válasza az élet-halál kérdésére (nem elméleti, hanem gyakorlati viszonyulás!)

- Dinamikus állandóság

Az Egyház mentálhigiénés hatásai
az egyh z ment lhigi n s hat sai2

- Jelen van az élet fordulópontjain (lehetőség!)

- Minden korosztálynak helye van

- Az anyanyelvi kultúra ápolásának színhelye

(Beke Boróka alapján)

Az Egyház mentálhigiénés hatásai
slide7
Isten dicsőségére jelen lenni, az Ő eszközeként cselekedni, Őt és az Ő akaratát, üzenetét képviselni, prezentálni a világnak.Mi az Egyház szerepe a világban?
negat v tartom ny
Negatív tartomány:
 • felvilágosodás: a vallás emberi találmány
 • pszichoanalízis: a vallás kényszerneurózis, lelki betegség
 • materializmus: a vallásra elhalás vár, nincs létjogosultsága
 • orvostudomány: a vallásosság torz megélési formái betegségeket okoznak (ekkléziogén neurózis)
hat sok
Hatások:
 • Szekularizált és poszt-kommunista országok: visszaszorult a vallásos meggyőződés
 • Emelkedett a devianciák, az antiszociális magatartásformák, a lelki zavarok és betegségek száma
 • „Magyar lelkiállapot” (Kopp – Skrabsky): bizalomvesztés
slide10

Kopp – Skrabsky, 2004:

1. a vallásukat gyakorlók – nemtől, kortól és iskolázottságtól függetlenül – munkaképesebbnek tartják magukat, mint azok, akik vallásukat nem gyakorolják. (a betegség miatt kiesett munkanapok száma 42 % (!)-kal kevesebb a hívők között)

2. a magukat hívőnek vallók között lényegesen kevesebb a depressziós.

3. kevésbé ellenségesek, sokkal inkább készek kooperálni, erősebb közöttük a társas támogatás.

4. ritkábban fordulnak elő szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek.

5. ritkább az önkárosító magatartásforma (dohányzás, égetett szeszes ital fogyasztása – így kevésbé érvényesülnek a krónikus betegségek kockázati tényezői.

slide11

„A mély hit, az igazán átélt vallásosság hatalmas erőt, tartalékot biztosít egyednek, közösségnek, nemcsak a mindennapok és a végső válaszok elviselésében, hanem jótékonyan hat a lelki, de még a testi egészségre is.” (Zonda – Paksi)

slide12

1. A hit gondolatvilága

Értelmet találni az élet történéseiben

Életcélok

Múlt-jelen-jövő-élet-halál – mind beilleszkedik egy nálunknál nagyobb rendbe

Erőforrás

„A meg nem értett szenvedést nehéz elviselni, viszont gyakran csodálkozva látjuk, hogy mi mindent kibír egy ember, ha a miért?-et és a mi végré?-t érti.”C. G. Jung

(Logoterápia – V.E.Frankl)

A vallásosság/spiritualitás egészségre ható tényezői

slide13
2. Egészségviselkedés és életstílus

evés és ivás mértékletessége, a monogám szexualitás, harmonikus interperszonális kapcsolatok

3. Szociális támogatás (kapni és adni)

valahová tartozás érzése (szükségeltetési szükséglet), érzelmi támogatás, segítségnyújtás, szociális aktivitás és önkéntes tevékenység: ALTRUIZMUS – Egészségvédő faktor!

4 hit nk gyakorl sa im dkoz s nekl s istentisztelet
4. Hitünk gyakorlása (imádkozás, éneklés, istentisztelet)

Imádkozás: egyszerre introverzió és extraverzió, fizikai helyzet, testtartás jelentése, lelki tisztálkodás, „szellőztetés”

Az imádkozás hatásai: erősíti a lelki küzdőképességet, pozitív egészségmegőrző hatása van, feszültségoldó mechanizmus.

A szavak útján válik múlttá a fájdalom. Feldolgozó feszültségoldás.

Immunrendszer-erősítő, örömhormon-termelő hatású.

(Bagdy Emőke)

„meleg csend” - „hideg tumultus” (Weil)

slide15
Éneklés:

„Isten egyik legszebb és legcsodásabb adománya a muzsika, melynek a Sátán dühös ellensége, mert a muzsika sok rossz gondolatot és kisértést elűz, azért az ördög őt nem állhatja”

(Luther)

bibliai alapok
Bibliai alapok
 • Saul és Dávid
 • Zsoltárok: képi nyelv és belső dinamika („a gondolat hatalma a test felett” Bagdy)
 • Gyülekezeti ének: Isten-dicsőítés, közösségi élmény, lelkigondozó jelleggel bír (kazuáliák)
az emberi hang
Az emberi hang
 • Sono – Persona
 • Hangadó szerv: átjáró külső és belső világ között, testi és lelki valóság között
 • Helyzetjelentés + közösségteremtés
 • A többszólamúság hozadéka
 • Musica Humana

„Magunkhoz édesgetni a világot...”

(Szabolcsi)

slide18
Az éneklés egy bármikor rendelkezésünkre álló öngyógyító potenciál. Statisztikai adatok szerint a rendszeresen éneklő emberek mind lelkileg, mind testileg egészségesebbek és terhelhetőbbek, könnyebben viselik és gyorsabban feldolgozzák a lelki traumákat, a stresszt, elégedettebbek, kiegyensúlyozottabbak, bizakodóbbak, erősebb az önbizalmuk, felelősség-érzetük és segítőkészségük nagyobb, mint nem éneklő embertársaik esetében.

„…Szűnek es sok bánatja van.

Ha a szű meg tudná mondani –

de nem tudja megmondani - … mi bánatja van a szűnek,

s osztán az ember még énekel. Hogy mér?

A bánatot lökje arrébb!

Taszítsa arrébb…”

(Berecz András)

slide19
Istentisztelet:
 • az istentiszteleti (élmény) kapcsolatot teremt evilági és e világon túli között.
 • rendszert ad az életnek, strukturálja az időt, kiszámíthatóvá teszi a jövőt.
 • közösségi élményt ad (csoporttöbblet – Moreno)
 • jelen van a spirituális vezető
 • az istentisztelet rítusokat és szimbólumokat kínál fel az emberlét, az Istennel és egymással való kapcsolat teljesebb megéléséhez.
slide20
A rítusok és szimbólumok funkciói:
 • Tehermentesít (nonverbális szimbólumok, liturgiaelemek)
 • un. artikulációs funkciót tölt be
 • segítséget nyújt „túláradó érzelmek” levezetéséhez
 • megerősít (közvetítő, létmagyarázó szerepe van)
slide21

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” Rm 8,28

„A jézusi szeretetből fakadó hit sohasem neurotizál, hanem gyógyít, véd, egészségre vezet.”

(Gyökössy)