rok a jeho m s ce dum 11 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čas PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 29

Čas

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Čas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rok a jeho měsíce DUM 11/1 Čas

 2. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „ EU-peníze“ • Autor: Mgr. Jana Lažová • Období: květen 2011 • Anotace: metodický materiál do výuky člověk a jeho svět s fotkami a základními informacemi • Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji ICT • Jazyk: jazyk český • Druh učebního materiálu: metodický materiál • Cílová skupina: žák • Typ vzdělání: základní vzdělání • Věková skupina: 1. r. ZŠ, 2.r. ZŠ, 3.r. ZŠ

 3. Rok • rok je doba, která uběhne mezi dvěma opakováními události spojené s oběhem Země kolem Slunce • kalendářní rok má 365 dní • přestupný rok má 366 dní, kalendářní rok má ale jen 365 dní. Protože jeden tropický rok je dlouhý 365,242 19 dne, dochází zhruba k odchylce jednoho dne za čtyři roky, a proto se vkládá jeden den navíc, kterému se říká přestupný den.

 4. Kalendářní měsíc • měsíc je časová jednotka v mnoha kalendářích • v našem gregoriánském kalendáři má 28 až 31 dní • měsíce v gregoriánském kalendáři Měsíce v gregoriánském kalendáři • Leden — 31 dní • Únor — 28 nebo 29 dní, podle přestupného roku • Březen — 31 dní • Duben — 30 dní • Květen — 31 dní • Červen — 30 dní • Červenec — 31 dní • Srpen — 31 dní • Září — 30 dní • Říjen — 31 dní • Listopad — 30 dní • Prosinec — 31 dní

 5. Leden • leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. • má 31 dní • český název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu

 6. Pranostiky: Leden studený, duben zelený. Na Nový rok, o slepičí krok. Leden - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

 7. Únor • únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce • má 28 dní, v přestupném roce má 29 dní • český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se)

 8. Pranostiky: Únor bílý - pole sílí. Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

 9. Březen • březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce • má 31 dní • český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat • v období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní.

 10. Pranostiky: Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – vyženem kozy v háj. I když pluh v březnu zemi ryje, přeci zima ještě žije. Začnou-li v březnu měkké větry, navracují se laštovice.

 11. Duben • duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce • má 30 dní • slovo pochází ze slova dub • první dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. • aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas

 12. Pranostiky: Bouřky v dubnu zvěstují mokré léto. Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. Duben laškuje, sedlák za pluhem hubuje. Je-li v dubnu častý hromu třesk, sena, žita bude jeden lesk.

 13. Květen • květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce • má 31 dní. • už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo pálení čarodějnic, je považován za měsíc lásky • 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek

 14. Pranostiky: Máj teplo dává a stromy květem zdobívá. Ozývá-li se v květnu často hrom, potom v červnu sotva kdy mrholí.

 15. Červen • červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce • má 30 dní. • kolem 21. června začíná na severní polokouli léto • jméno červen je odvozováno rozmanitě, například jeho původ lidé viděli v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale jiní ho odvozoval od slova červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. • 1. června se slaví Mezinárodní den dětí

 16. Pranostiky: Po suchém máji červnové kapky cenu zlata mají. V červnu-li severní větry dují, tu se bouřky opožďují. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

 17. Červenec • červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce • má 31 dní • v původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. • tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto

 18. Pranostiky: V červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto. Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

 19. Srpen • srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře • má 31 dní • české jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku

 20. Pranostiky: Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku. Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

 21. Září • září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře • má 30 dní • kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost) • staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij • v září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel

 22. Pranostiky: Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Teplé září - říjen se mračí. Září, na léto jde stáří. Bouřka v září - sníh v prosinci.

 23. Říjen • říjen je desátým měsícem roku podle gregoriánského kalendáře • má 31 dní • jeho české jméno je odvozeno od jelení říje • v tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví posvícení

 24. Pranostiky: Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.

 25. Listopad • listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce • má 30 dní • název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické

 26. Pranostiky: Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

 27. Prosinec • Prosinec je podle gregoriánského kalendáře a poslední měsíc v roce • má 31 dní. • prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září • 21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. • v tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší.

 28. Pranostiky: Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

 29. Odkazy: • http://www.pranostik.cz • http://www.e-horoskopy.cz/pranostiky • http://cs.wikipedia.org • http://images.google.com