1 / 7

Ralli Dakar

Ralli Dakar. Dakar Rally [ nabarmenagoa Rally Dakar] ( formerly Rally Paris-Dakar) rally raid bat urteko urtarrilaren lehen asteetan zehar lehiaketa impugna jotzen rallyen gogorrenak eta munduko ospetsu bat da.

lupita
Download Presentation

Ralli Dakar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ralli Dakar • Dakar Rally [nabarmenagoa Rally Dakar] (formerly Rally Paris-Dakar) rally raid baturtekourtarrilarenlehenasteetanzeharlehiaketa impugna jotzenrallyengogorrenak eta mundukoospetsubat da. • 2008 arte, proba iraunzuendenborazehar, korrikalariakhartuEuropakoedozeinhiri, Dakar hiria, Senegal. Urteaskoutzi Paris, baina 1995 geroztik, berehasierako, Europakobestehirileku (Granada, Lisboa), neurrihandi batean, publizitatepolitikoedobenetakolehiaezdelakohastekosartu da, Afrikako arte aldatu.

  2. Ralli Dakar Eboluzioa • Amateur hutsagidarienATVs eta erakundetxikiabenturabatgisahasi zen, rally nazioartekolehiaketaospetsuamunduhandiabistaratzekoteknologia, bimilabainogehiagoinplikatutakoeragileenartekopertsonasartueboluzionatuantolakuntza, parte-hartzaile eta laguntza, laguntzaibilgailuak, kamioiak, helikopteroak eta GPS nabigazio-sistemak.

  3. 2010 Etapa • 2010 urtean, arrazaAmerica Dakar Rally 2010, Argentina 7 etapa eta 7 etapa Chile dituentrazatuberribatekinitzuli, hasieratik eta Buenos Aires akabera. 2011 edizioa ere ongiospatuberriz Argentina eta Txile, Buenos Aires hiritikabiatzen, milakapertsonahiria boulevard, bildutakogehienikusizureistorioa, iritsiTxile, ipar-mendebaldean Argentina eta Txilekoiparraldekoeremudenborahonetan, eta hiriburua Argentina.3 itzuli • Era , Afrikan test etetea, Central inaugurazioEurope Rally, 4 ziurtagiria Dakar Series pean test lehenaurrerapenaekarri . Espero da hala nola, besteerrepide rally Americalehiaketakmailaantolakuntza, segurtasun eta publizitatedituzteemandakoziurtagiriahori.

  4. 2011 Etapa • 2011ko abenduaren, test Amerikanzabaldu zen, Peru, Argentinan, Mar del Plata hirianhasi zen, Txilekoiparraldeanigarotzen da, Bolivia errepidekobidebatmugakidelursailtxikibat eta 15 egunondorenLima, Peruhiriaazkenetorrera izan zen da, 400 pilotubainogehiago eta babesa, industria eta merkataritzalotutakomarka mota guztietako parte-hartzea. UrtehorretanikusiRallyaren historian etapa batetetealehen, eguraldiarenbaldintzakaltegarriakdirela . • Lasterketanantolatzaileek, Frantziakoenpresa ASO (Amaury Sport Erakundea), ez du arauabesteHegoAmerikakoherrialdeetorkizuneannazioartekolehiaketazabaltzekoaukera

  5. Kategoriak • Lehiaketalaukategorianagusia: motorra, quads, autoak eta kamioiakdaude.Eraberean, kategoriabakoitzeanazpikategoriasartubanatzen , ordenagailu profesional edopribatuan, eta ibilgailu mota (estandarraedomodified). • Parte-hartzaileaskokamateurrak eta mekanika, zeinaldatuberenATVs, kudeatu eta markababesa, margotutakolehiakideaklehiaketabrodaturik auto eta uniformeak, kirolemisiopublizitateinplikazioasustatu, parte hartzeko eta ATVsfabrikatzailenagusiakaurkalehiatukodira, diruaskoinbertitudutezureaurkezteko.

  6. Rally Dakar 2013 • Peru,Argentina,Chile izan da eta irabazleak izan dira: • Kotzean : StéphanePETERHANSEL  • Kamioia : EduardNIKOLAEV  • Motorra : Cyril DESPRES • Kuat : Marcos PATRONELLI 

More Related