jalgratturi juhilubade koolitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jalgratturi juhilubade koolitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jalgratturi juhilubade koolitus

play fullscreen
1 / 34

Jalgratturi juhilubade koolitus

561 Views Download Presentation
Download Presentation

Jalgratturi juhilubade koolitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jalgratturi juhilubade koolitus Maarit Niinepuu 2013

 2. Sõidutundi tulles tuleb kaasa võtta oma kiiver! • Eksam koosneb kahest osast: teooria ja sõit. • Teooriaosas on 15 küsimusest, millest edukaks soorituseks tuleb õigesti vastata vähemalt 13.

 3. Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik, kes on omandanud jalgratturi kvalifikatsiooni. 10–15-aastasel isikul peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas sellekohane juhiluba.

 4. Millal on jalgratas sõidukorras?

 5. Millal on jalgratas sõidukorras? Jalgratas on sõidukorras siis, kui: • pidurid töötavad hästi, • juhtraud ehk lenkstang on kõvasti kinni, ei loksu ega libise, • kett on parajalt pingul, • rehvid ehk kummid on täis pumbatud, • rattad on kõvasti kinni keeratud, ei loksu, • sadul on kõvasti kinni keeratud, ei loksu ega pöörle, • sadul on õigel kõrgusel, • pikemal sõidul on kaasas mutrivõtmed ja käsipump, • jalgrattal on signaalkell, • jalgrattal on nähtavust tagavad helkurid ja laternad.

 6. Miks? Miks peab jalgrattal pidur olema? Milleks seda tarvis on? Miks peab jalgrattal signaalkell olema? Milleks seda tarvis on? Pidurit on tarvis selleks, et rattur saaks pidama enne inimest, enne ristmikku, enne foori, enne sõiduteed, enne auku või lompi, enne kivi või muud takistust või kui koer või kass jookseb ette jne. Signaalkella on tarvis, et anda märku jalakäijatele ja teistele jalgratturitele, hoiatada neid, et nad ratturile ette ei astuks ega sõidaks või siis kõrvale astuksid.

 7. Miks? Miks peab jalgrattal kollane helkur olema? Kus kohas peab see olema? Miks mõlemal küljel? Kollane helkur peab olema vähemalt ühe ratta mõlemal küljel. Et autojuht näeks jalgratturit mõlema külje pealt, kui jalgrattur näiteks mööda peateed sõidab ja autojuht kõrvalteelt välja sõita tahab.

 8. Miks? Miks peab jalgrattal valge latern olema? Kus peab see olema ja milleks? Miks peab jalgrattal olema punane latern või helkur? Kus peab see olema ja milleks? Valge latern peab olema ikka ees, et valgustaks pimedas teed, auke, loomi, inimesi jne. Latern on muidugi vajalik ka selleparast, et autojuht pimedas vastusõitvat või ristmikul külje pealt tulevat jalgratturit näeks. Punane latern peab olema ikka taga, et autojuhid näeksid, et ees on jalgrattur.

 9. Kas? Kas jalgratturilpeabkaitsekiiverpeas olema? Kas jalgratturtohibsõitajuhtrauastkäegakinnihoidmata? Kuni 16.aastaseks saamiseni on kiivri kandmine kohustuslik! Jalgrattur ei tohisõitajuhtrauastkäegakinnihoidmata.

 10. Kas? Kas tohibsõitateisestsõidukistkinnihoides? Kas jalgrattur saab midagi teha, et ta autojuhtidele paremini nähtav oleks? Jalgrattur ei tohi lastaennastteisesõidukigavedada. Jah, selleks peaks ta kandma näiteks eredavärvilisi riideid.

 11. Jalgrattur pimedas

 12. Kiivri kasutamine

 13. Jalgratturi märguanded Märguanded on vajalikud selleks, et teistele liiklejatele juba varakult oma pööretest või pidurdamisest teada anda. Suunamärguanne tuleb vastavalt liiklusolukorrale anda õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne manöövri või peatumise alustamist. Pööran vasakule Pööran paremale Pidurdan või peatun

 14. Jalgratta asukoht teel • Jalgrattaga tohib sõiduteel sõita ainult siis, kui selle kõrval ei ole jalgrattateed! • Jalgrattaga tuleb sõita sõidutee äärmisel parempoolsel rajal. • Asulavälisel teel tuleb sõita sõidutee parempoolse ääre lähedal. • Jalgrattaga tuleb sõiduteel sõita selle parempoolsel rajal võimalikult parempoolse ääre lähedal, muidu võib jalgrattur kiiremini sõitvatele autodele ette jääda. • Juhul kui tee ääres on lompe, auke, parkivaid autosid või muid takistusi, tuleb neist ümberpõikamiseks eelnevalt vähendada kiirust või jääda seisma ning veenduda, et tagant tulevad sõidukid sind ei ohusta. • Sõiduraja vasakule äärele tohib sõita vaid enne pööret vasakule või tagasi. Ning seda ainult siis, kui oled kindel, et see manööver on ohutu.

 15. Vasakpööre • Enne soovitud teele pööramist • * oota pausi liiklusvoolus, • * anna käega selge ja arusaadav märguanne, • * veendu, et sinu märguandest on aru saadud • * sõida oma sõiduraja vasaku ääre lähedale, • * vähenda sujuvalt kiirust • * ole valmis peatuma ristmiku ees. • Ohtliku vasakpöörde asemel tule rattalt maha ja ületa ristmik jalakäijana ratast käekõrval lükates! Pärast ristmiku ületamist jätka sõitu soovitud suunas.

 16. Sõidutee ületamine Jalgratturil võib sõiduteed ületada ülekäigurajal sõites, kuid see ei anna jalgratturile teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Küll on autojuht kohustatud andma teed jalgratturile, kes ületab sõiduteed, millele autojuht pöörab.

 17. Õueala Õuealal tohib jalgrattur liigelda ohustamata ega takistamata jalakäijat.

 18. Keelu- ja mõjualamärgid Jalgrattur tohib sõita paremale, vasakule ja tagasi, kuid ei tohi keelumärgist edasi sõita. Sissesõidu keeld. Märgist edasi sõita ei tohi ühegi sõidukiga!

 19. Keelu- ja mõjualamärgid Jalgratta sõidu keeld. Sõita ei tohi jalgratta ega mopeediga. Käigu keeld. Sõidukeeld. Sõita ei tohi ühegi sõidukiga. Vasakpöörde keeld Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp Samaliigiliste teedega ristmike ala Jalgrattasõidu ala

 20. Eesõigusmärgid Peatu ja anna teed. Stoppmärk näitab, et tuleb alati peatuda ja teed anda peateel liikuvatele sõidukitele. Peatuma peab STOPP joone juures või ristmiku ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Jalgrattur A peab peatuma ja jalgratturile B teed andma.

 21. Eesõigusmärgid Anna teed. Tuleb teed anda peateel liikuvale juhile. Kui peateel kedagi ei liigu, siis peatuda pole vaja. Auto peab teed andma peateel liikuvale ratturile. Rattur peab alati veenduma, et talle teed antakse!!!

 22. Eesõigusmärgid Vastassuuna eesõigus. Pärisuuna eesõigus. Kahte viimast märki kasutatakse alati koos. Kasutatakse näiteks kitsaste kohtade läbimisel sõidueesõiguse näitamiseks. Kuigi jalgratturi A sõidurajal pole takistust, peab ta siiski jalgratturi B enne läbi laskma ja alles siis oma teekorda jätkama.

 23. Eesõigusmärgid Peatee Peatee lõpp Esimesena ületab ristmiku jalgrattur, sest ta sõidab peateel. Järgmisena ületab ristmiku auto A, sest auto B peab otse sõitvale juhile teed andma.

 24. Paremakäe reegel • Samaliigiliste teede ristmikul, samuti igal pool, kus liiklejate teed ristuvad ning liikluseeskiri ega liiklusmärgid ei sätesta ristmiku ületamise järjekorda, peab juht andma teed paremalt läheneva sõiduki juhile. Seda kutsutakse ka “paremakäe reegliks” – edasi tohib sõita ainult siis kui paremalt kedagi ei tule. See tähendab, et ristmikule võib enne Sind sõita see, kes on sinust paremal. Sina võid sõita ristmikule siis kui Su parem käsi on vaba.

 25. Kellel on eesõigus?

 26. Kellel on eesõigus?

 27. Osutusmärgid Sõit ühesuunalisele teele Tagasipöörde koht. Vasakpööre on keelatud! Ülekäigurada Ühesuunaline tee Ühesuunalise tee lõpp

 28. Näited Millist infot annab mulle liiklusmärk? Mis tähega noole suunas tohib punane auto sõita? Mis tähega noole suunas toimub vasakpööre õigesti?

 29. Kohustusmärgid Jalgrattatee Jalgratta- ja jalgtee Jalgratta- ja jalgtee Jalgrattatee lõpp Kohustuslik sõidusuund otse või paremale Kohustuslik sõidusuund paremale Kohustuslik sõidusuund otse Kohustuslik sõidusuund vasakule

 30. Kohustuslik sõidusuund Kummal pildil sõidab juht õigesti? Mis suunas tohib juht sõida? Mis tähega noole suunas tohib sõita?

 31. Ajutised liiklusmärgid Ajutised liiklusmärgid on tähtsamad kui tavamärgid!

 32. Reguleerija märguanded Kui valgusfoorid ei tööta või on tekkinud liiklusummikud, siis võib esineda juhus, kus liiklust reguleerivad politseinikud või temaga võrdsustatud isikud. Kui sa näed reguleerijat näoga või seljaga sinu pooleseismas, siis pead sa peatuma ja ootama. Kui sa näed reguleerijat küljega sinu poole seismas,siis võid sõita. Kõrgele üles tõstetud käega näitab reguleerija, et tamuudab kõhe oma asendit ja kõik peavad peatuma.

 33. Kuidas peab jalgrattur käituma ja mida jälgima? • Enne pööret tuleb vastassuunast otsesõitvad autod ja ristuvat teed ületavad jalakäijad läbi lasta!

 34. Harjutamiseks ja lugemiskes • http://jalgratturitestid.edu.ee/ • http://www.liiklus.ee/ee-37