Presentasjon 4.kvartal 2001
Download
1 / 49

Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas. Jøtuls historie og bakgrunn for dagens situasjon. Etablert som en avdeling i Kværner Brug i 1853 Etablert som selvstendig selskap i 1920 og solgt til Gahr-familien i 1927

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentasjon 4.kvartal 2001 27 februar 2002 v/adm.dir. Erik Moe og økonomidir. Gunnar Hjortaas' - lundy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Presentasjon 4.kvartal 2001

27 februar 2002

v/adm.dir. Erik Moe og

økonomidir. Gunnar Hjortaas

PAGE 1 -


J tuls historie og bakgrunn for dagens situasjon
Jøtuls historie og bakgrunn for dagens situasjon

 • Etablert som en avdeling i Kværner Brug i 1853

 • Etablert som selvstendig selskap i 1920 og solgt til Gahr-familien i 1927

 • Overtatt av Norcem i 1977

 • Rask ekspansjon gjennom oppkjøp på 80-tallet

 • Betydelige økonomiske problemer på slutten av 80-tallet

 • Forsiktig utvikling og vekst gjennom 90-tallet

 • Børsnotert i 1994

 • Betydelige investeringer i produksjon og produktutvikling 1998/99

PAGE 2 -


J tuls historie og bakgrunn for dagens situasjon1
Jøtuls historie og bakgrunn for dagens situasjon

 • Vesentlige produksjonsproblemer som følge av investeringene

 • Underskudd på ca. NOK 20 mill i 2000

 • Fortsatte å produktutvikle nye salgskraftige produkter

 • Forbedringstiltak og kostnadsreduksjoner har bidratt til å snu utviklingen i 2001

 • Whitecliffe kjøpt seg opp til ca. 58%

 • NIBE AB kjøpt 10,9%, opsjon på ytterligere 10,8%

PAGE 3 -


J tuls forretningside
Jøtuls Forretningside

 • Jøtul skal oppnå lønnsom vekst gjennom å utvikle, produsere og markedsføre ovner, peiser og peisomramminger basert på innovasjon og god design.

 • Produktene skal være tilpasset et internasjonalt marked og markedsføres som en merkevare fra det midtre til øvre prissegmentet.

 • Markedsføringen skal rettes mot forhandlere og i enkelte markeder mot sluttbrukere.

 • Jøtul skal distribuere sine produkter gjennom forhandlere.

PAGE 4 -


J tuls forretningside1
Jøtuls Forretningside

 • Jøtulproduktene skal utvikles med tanke på differensierbare brukerfordeler.

 • Produktene skal kjennetegnes ved modularisering, standardisering på komponentnivå, produksjons-, installasjons- og servicevennlighet.

 • Jøtuls målsetninger skal oppnås gjennom opplæring, delegering av ansvar og delaktighet i beslutninger.

 • Vi vil utvikle motiverte og forandringsvillige medarbeidere.

PAGE 5 -


Hovedpunkter 4 kvartal
Hovedpunkter 4.kvartal

 • Kostnadsreduksjoner og interne forbedringsprosjekter gir kraftig marginforbedring

 • God salgsvekst i Norge

 • Kraftig vekst i England og Øst Europa

 • Tilbakegang i USA og Frankrike

 • Forbedret kapitalstyring gir vesentlig lavere finanskostnader og bedret kapitalstruktur

PAGE 6 -


Resultatregnskap 4 kvartal
Resultatregnskap 4. kvartal

(mill NOK) 4Q/2001 4Q/2000

Driftsinntekter 176,1 180,9

Driftsresultat 34,0 13,9

Netto finanskostnader 3,1 8,6

Res.før skatt 30,9 5,3

Nøkkeltall:

Salgsvekst -2,7% 12,2%

Driftsmargin 19,3% 7,7%

PAGE 7 -


Salgsinntekter pr r bel p i mill nok
Salgsinntekter pr. år (Beløp i mill. NOK)

PAGE 8 -


Salgsinntekter pr kvartal bel p i mill nok
Salgsinntekter pr. kvartal(Beløp i mill. NOK)

PAGE 9 -


Driftsresultat pr r bel p i mill nok
Driftsresultat pr. år (Beløp i mill. NOK)

PAGE 10 -


Resultat f r skatt pr r bel p i mill nok
Resultat før skatt pr. år (Beløp i mill. NOK)

PAGE 11 -


Resultat pr kvartal bel p i mill nok
Resultat pr. kvartal (Beløp i mill. NOK)

PAGE 12 -Produksjon
Produksjon

 • Kråkerøy

  • Produksjonseffektiviteten er i klar bedring

  • Fortsatt betydelig forbedringspotensiale

  • Forbedret planlegging og -styringssystem gir bedre oversikt og lavere varelager

 • Portland

  • Kostnadsreduksjoner på 15% på egentilvirkning i USA er oppnådd, og har gitt god regnskapsmessig effekt

  • Bemanningen i USA totalt er redusert med 13 personer, målt mot samme periode i fjor

PAGE 14 -


Endring i salgsinntekt pr markedsomr de 2001
Endring i salgsinntekt pr. markedsområde 2001

PAGE 19 -Endring i salgsinntekt pr produktgruppe 2001
Endring i salgsinntekt pr. produktgruppe 2001

PAGE 21 -


Markedsdrivere
Markedsdrivere

 • Energipriser (substitusjonseffekt)

  • Ved er en rimelig oppvarmingsbærer

  • Gassprisene påvirker salget av gassovner

 • Miljøhensyn/lovregulering(eksempler)

  • Forbud mot salg av ikke rentbrennende produkter i Norge fra 01.01.97

  • Ifølge SSB finnes det over 1 mill ikke rentbrennende produkter i Norge

  • Fyringsforbud i ikke rentbrennende ildsteder i spesielle perioder i enkelte deler av California

 • Makroøkonomisk situasjon

  • Utskiftningsmarkedet

  • Nybyggingsmarkedet

PAGE 22 -


Oversikt over totalmarkedet utvalgte markeder og j tuls posisjon
Oversikt over totalmarkedet, utvalgte markeder og Jøtuls posisjon

 • Jøtul har utarbeidet en oversikt over totalmarkedet innenfor de produktkategorier vi konkurrerer

 • I mangel av godt statistisk materiale i de fleste markedet er markedstallene basert på Jøtuls estimater innhentet fra diverse kilder

 • Alle tall er basert på pris inn til forhandler

 • Vi tror tallmaterialet gir en god indikasjon på markedenes størrelse, produktgruppenes størrelse og Jøtuls posisjon

 • I Jøtuls importørmarkeder er våre tall tillagt importørens margin for å gi et riktig bilde av markedsposisjonen

PAGE 23 -


Totalmarkedet og j tuls markedsandeler 1999 2001

Totalmarkedet og Jøtuls markedsandeler posisjon1999-2001

PAGE 24 -


Markedsandeler j tul og totalmarked pr markedsomr de 1999 2001
Markedsandeler Jøtul og totalmarked posisjonpr. markedsområde 1999-2001

PAGE 25 -


Salgsinntekt pr markedsomr de 1999 2001
Salgsinntekt pr. markedsområde posisjon1999-2001

PAGE 26 -


Totalmarkedet fordelt pr produktgruppe 1999 2001
Totalmarkedet fordelt pr. produktgruppe posisjon1999-2001

PAGE 27 -


J tuls salgsfordeling pr produktgruppe 1999 2001 fordeling
Jøtuls salgsfordeling pr. produktgruppe posisjon1999-2001(%-fordeling)

PAGE 28 -Marked
Marked posisjon

 • Norge

  • 21% vekst i 4.kvartal, 22% vekst på årsbasis

  • Jøtul har tatt markedsandeler i Norge i 2001

  • Over 50% vekst på vedovner, liten tilbakegang på vedinnsatser og omramminger.

  • F100, ny vedovn i det lavere prissegmentet har blitt meget godt mottatt.

  • Vellykket omlegging av markedsstrategi

  • Kraftige økninger i strømprisene er positivt for salget av Jøtul-produkter.

PAGE 30 -
Marked1
Marked posisjon

 • USA

  • Salgsreduksjon 6% i 2001, reduksjonen kom i 4.kvartal(-19%)

  • Markedet påvirket av usikkerheten i amerikansk økonomi og sterk fluktuerende energipriser gjennom året

  • Størst fall innenfor frittstående gassovner, der markedet viste betydelig tilbakegang

  • God vekst innenfor gasspeiser

  • Mindre vekst på frittstående vedovner

PAGE 33 -
Marked2
Marked posisjon

 • Frankrike

  • Ca. 5% salgsreduksjon for året, -16% i 4.kvartal

  • Fall i markedet p.g.a. generell økonomisk tilbakegang

  • Markedsaksepterte produkter, sterke på vedovner, noe svakere på vedinnsatser

PAGE 36 -
Marked3
Marked posisjon

 • England

  • Salgsvekst på 25% i 4.kvartal, 33% vekst 2-4 kvartal 2001

  • Markedsaksepterte produkter.

  • Gode marginer.

  • Godt vekstpotensiale.

PAGE 39 -J tul salgsfordeling produktgrupper uk 1999 2001
Jøtul salgsfordeling produktgrupper UK posisjon1999-2001

PAGE 41 -


Marked4
Marked posisjon

 • Tyskland

  • Salgsreduksjon på 13% i 2001

  • Kostnadsnivået i selskapet er redusert

  • Støpejernprodukter er ”nisjeprodukter” i Tyskland

  • Ikke fornøyd med utviklingen i Tyskland selv om totalmarkedet også viser en reduksjon

PAGE 42 -


Marked5
Marked posisjon

 • Øvrige markeder

  • Salgsvekst på 2% i 2001

  • Sterk økning i Øst-Europa (+47%)

  • Tilbakegang i bl.a. Italia og Spania

  • Ser spesielt gode vekstmuligheter i øst-Europa

PAGE 43 -


Resultatregnskap pr 4 kvartal
Resultatregnskap pr. 4.kvartal posisjon

PAGE 44 -


Balanse pr. 31.12.2001 posisjon

PAGE 45 -Aksjon roversikt pr 21 02 02
Aksjonæroversikt pr. 21.02.02 (SG2010GI)

 • Whitecliff ASA 57,9%

 • Reiten & Co klientkonto 10,9%

 • Storebrand Liv AS 8,2%

 • Tine Pensjonskasse 1,7%

 • Nordås Invest 1,1%

 • Sykehjelp & Pensjonsk. for leger 1,0%

PAGE 47 -


Fokus fremover
Fokus fremover (SG2010GI)

 • Sterkt fokus på marginforbedring gjennom

  • stram kostnadsstyring

  • ”hverdagsrasjonalisering”

 • Høy operasjonell gearing gir bedre driftsmarginer ved høyere volum

  • Vekst forventes å komme innenfor ved- og gasspeis

  • Økte markedsandeler i eksisterende markeder

 • Aktiv balansestyring

PAGE 48 -


Sp rsm l
Spørsmål? (SG2010GI)

PAGE 49 -


ad