Stanbul meden yet n vers tes
Download
1 / 28

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Misyon Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel nitelikteki değerleri katan, özgün bir üniversite olmak. Vizyon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi' - lundy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve MimarlıkFakültesi


Stanbul medeniyet niversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • Misyon

  • Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel nitelikteki değerleri katan, özgün bir üniversite olmak.

 • Vizyon

  • Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış bir dünya üniversitesi olmak.


Bir ar ge niversitesi
Bir AR-GE Üniversitesi

 • Üniversitemizin yapılanmasında önemli kilometre taşlarımız;

  • Enstitüler ve Araştırma Merkezleri

  • Proje Yönetim Ofisi

  • Projeler

  • Araştırma Grupları ve Laboratuvarlar

  • Proje Destekleri


Bir ar ge niversitesi1

Bir AR-GE Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


T rkiye den statistikler
Türkiye’den İstatistikler

Türkiye’de Mühendislik ve mimarlık fakültelerine ait öğrenci ve akademisyen oran ortalamaları ile akademisyen sayı ortalaması


T rkiye de fak lte oranlar
Türkiye’de Fakülte Oranları

 • Üniversitelerin

  • %56’ınde Mühendislik fakültesi

  • % 37’sinde Mühendislik ve Mimarlık fakültesi bulunmaktadır.

 • Ortalama bölüm sayıları yaklaşık sekizdir


Misyonumuz ve vizyonumuz
Misyonumuz ve Vizyonumuz

 • Misyonumuz

  • Uluslararası düzeyde akademik ve endüstriyel alanlarda kendini yenileyen, multidisipliner çalışan, düşünce ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, meslek etiği ile donatılmış, mühendisler yetiştirmektir.

 • Vizyonumuz

  • Ulusal ve uluslararası standartlara sahip, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ülkemizin gelişmişlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacak araştırma merkezli bir kurum olmaktır.


Fak ltemiz b l mleri
Fakültemiz Bölümleri

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Biyomühendislik

 • Biyo-medikal Mühendisliği

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Mimarlık

 • Şehir ve Bölge Planlama
E itim ve retim anlay
Eğitim ve Öğretim Anlayışı

Amacımız;

 • Öğrenmeyi öğrenen

 • Temel kavramları anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen

 • Bilimsel düşünme alışkanlığına sahip

 • Araştırma, sorgulama yoluyla analiz ve sentez yapabilen

 • Teknik, ekonomik, estetik, hukuki ve sosyal öğeleri irdeleyebilen

 • Multidisipliner çalışabilen

 • Etik değerlere duyarlı

  mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.


E itim ve retim anlay1
Eğitim ve Öğretim Anlayışı

Mezunlarımızın

 • Akademide, sanayide ve iş alanlarında tercih edilir olmasını

  hedeflemekteyiz.

  Toplam kalite anlayışı çerçevesinde

 • Dış paydaşlarımız; akademi, sanayi ve iş dünyası

 • İç paydaşlarımız; öğretim elemanları ve öğrenciler

 • Ürünümüz; mezunlarımız, bilimsel çalışmalarımız ve projelerimizdir.


E itim ve retim stratejisi
Eğitim ve Öğretim Stratejisi

 • Öğrenci merkezli, aktif öğretim stratejileri ve tekniklerinden,

 • Kültür, sanat, sağlık ve spor imkanlarından,

 • Çağdaş eğitim teknolojilerinden,

 • Ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarından,

 • Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile iş birliklerinden,

 • Araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler ile ortak çalışmalardan

  en üst düzeyde yararlanmaktır.


D e r s p r o g r a m l a r genel ama lar
D e r s P r o g r a m l a r ıGenel Amaçlar

Ders Programları aşağıda verilen Bologna kriterlerini karşılayacak şekilde yapılandırılacaktır;

 • Yaşam boyu öğrenme,

 • Öğrenci merkezli eğitim,

 • Çıktıya /kazanıma dayalı eğitim yaklaşımlarını geliştirme.

  Ders programlarının oluşturulmasında ayrıca aşağıdaki amaçlar dikkate alınacaktır;

  • Kritik teknolojilerin öğretilmesi,

  • Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılama,

  • Sanayi ile işbirliğini artırma.


D e r s p r o g r a m l a r
D e r s P r o g r a m l a r ı

 • Öncelikle lisans üstü eğitime ağırlık verilecektir.

 • Ders programları dünya standartları ile uyumlu olacaktır.

 • Ders içerikleri birbirini takip eder nitelikte hazırlanacaktır.

 • Farklı branşlardan ders almasına imkan sağlanacaktır.

 • Program içerikleri sürekli güncellenecektir.

 • Teknik sunum ve raporlama konusunda eğitim verilecektir.

 • Mühendislik uygulama derslerinde proje yaptırılacaktır.

 • Derslerde yabancı dilin etkin kullanımı amaçlanacaktır.

 • Öğrenim dili en az %30 İngilizce olacaktır.


R e n c i d a n m a n l
Ö ğ r e n c i D a n ı ş m a n l ı ğ ı

Eğitimin her seviyesinde danışmanlık sistemi kurulacaktır.

 • Danışman öğretim elemanı ile birlikte, öğrencilerin ilgi sahasına dönük ders seçimi sağlanacaktır.

 • Danışman öğretim elemanları; proje ve seminer konusu belirlemede, araştırmanın yürütülmesinde yönetici görevi üstlenecektir.

 • Mezunlarımızın bilgisini artırmak için diğer üniversiteler ve özellikle sanayiden eş danışmanlık uygulaması başlatılacaktır.Bilimsel organizasyonlar stratejik alan ama lar
Bilimsel Organizasyonlar Stratejik Alanı Amaçları

 • Akademik kadronun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek

 • Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmak


Bilimsel ara t rma dan manl k ve yay n stratejik alan ama lar
Bilimsel Araştırma, Danışmanlık ve Yayın Stratejik Alanı Amaçları

 • Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın kalitesine ulaşmak

 • Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinler arası araştırma ve yayın yapmak

 • Sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile ortak araştırma projeleri geliştirmek

 • Üniversite ile farklı sektörler arasındaki işbirliğini geliştirmek

 • Performansa dayalı akademik değerlendirme sistemini kurarak yayın ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek

 • Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek


A r a t r m a g r u p l a r
A r a ş t ı r m a G r u p l a r ı Alanı Amaçları

 • Fakülte bünyesinde araştırma grupları kurulacaktır.

 • Disiplinler arası çalışma özendirilecektir,

 • Araştırmalar güçlü teorik arka plan ile uygulama pratikleri arasındaki ilişkiler çerçevesinde yürütülecektir.

 • Öğrenim gruplarının hedeflerini yayınlanabilir nitelikte araştırmalar ve tez çalışmaları oluşturacaktır.

 • Tez çalışmaları ve araştırma alanları belirlenirken ülkemizin öncelikleri ve sanayideki problemler dikkate alınacaktır.

 • Her araştırma grubu kendine ait özgün teknolojiler üzerine, sürekliliği koruyacak şekilde çalışmalarını yürütecektir.

 • Araştırma grupları yüksek standartlarda laboratuvarlara sahip olacaktır.


K t phane mkanlar
Kütüphane İmkanları Alanı Amaçları

 • TÜBİTAK ULAKBİM Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Ebscohost Veri Tabanları üniversite kampüsünde kullanıma sunulmuştur.

 • Kütüphane yalnızca kitap erişimine değil, aynı zamanda, bir çalışma ortamı olarak planlamaktadır.

 • Kütüphane doktora öğrencileri için özel çalışma alanları içerecektir.


S a n a y i b i r l i k l e r i
S a n a y i İ ş b i r l i k l e r i Alanı Amaçları

 • Sanayi ile ortak projeler desteklenecek ve teşvik edilecektir.

  • AB Projeleri, Santez, TÜBİTAK 1509 programı, Kosgeb Projeleri

 • Teknoloji koordinatörlüğü kurulacaktır.

  • Periyodik sanayi ziyaretleri yapacaktır.

  • Sanayi ihtiyaçlarını, ortak çalışma imkanlarını ve olası işbirliklerini araştıracaktır.

 • Üniversite yönetiminde teknopark kurulacaktır.


S a n a y i b i r l i k l e r i1
S a n a y i İ ş b i r l i k l e r i Alanı Amaçları

 • Sanayinin Ar-Ge ve danışmanlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir strateji ile hareket edilecektir.

 • İşbirliğini güçlendirmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokoller yapılacaktır.

 • Yaşam boyu öğrenim kapsamında;

  • Sanayi dünyasından işadamları ve uzmanlara seminerler verdirilecektir.

  • Öğretim elemanlarınca sanayiye dönük kurslar düzenlenecektir.


H a r e k e t l i l i k retim yeleri
H a r e k e t l i l i k: Alanı Amaçları Öğretim Üyeleri

 • Yurt dışı üniversiteleriyle çalışmalar yürütülecektir.

 • Öğretim üyelerinin hareketliliği özendirilecektir.

 • AB programlarının kullanımı özendirilecektir.


H a r e k e t l i l i k renciler
H a r e k e t l i l i k: Alanı Amaçları Öğrenciler

 • Stajlar;

  • Kısa süreli yaz stajı

  • Uzun süreli yarı-zamanlı dönem içi stajlar,

  • Yurtdışı staj programları özendirilecektir.

 • Projeler;

  • Öğrencilerin uluslar arası projelerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

  • Öğrencilerin internet üzerinden uluslar arası çalışmalar yürütmeleri özendirilecektir.


E t k i n l i k l e r
E t k i n l i k l e r Alanı Amaçları

 • Öğretim elemanlarının konferanslara ve seminerlere katılımı desteklenecek ve özendirilecektir.

 • Üniversitemizde ulusal ve uluslar arası konferans ve seminerler düzenlenecektir.

 • Öğrencilerin ulusal konferanslara katılımları desteklenecek ve özendirilecektir.


S o s y a l
S o s y a l Alanı Amaçları

 • Sanatsal, mesleki ve sportif öğrenci gruplarının oluşturulması özendirilecektir.

 • Farklı bölümlerden sosyal derslerin alınması özendirilecektir.

 • Üniversitemiz bünyesinde konser, film, tiyatro, sohbet gibi sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi özendirilecektir.


Sonuç Alanı Amaçları


ad