Download
claire jackson mli oi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Claire Jackson MLI OI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Claire Jackson MLI OI

Claire Jackson MLI OI

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Claire Jackson MLI OI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zijn er effectieve manieren zijn om te differentiëren? Zo ja, wat is er voor nodig om in ons organisatie mee te kunnen werken. Claire Jackson MLI OI RuimtevoorGlogsterpinboard Controller PRAKTIJKPROBLEEM Grote klassen (20+) Grote verschil tussen studenten in begin niveau in vakken zoals Nederlands taal en rekenen Grote verschillen ten opzichte van cognitie (bijv. niveau 1 klas met studenten met een hoge intelligentie en lage intelligentie bij elkaar) Klassensamenstelling met niveau verschillen (1,2 en 3 bij elkaar in een klas) Verschillende cohorten in een klas (leerjaar 1,2 en 3) Orde, structuur, geïntegreerd Nog niet ‘uitgeleerd’ Persoonlijke leerdoelen: Persoonlijk leiderschapskwaliteiten en analytischvermogen