liceum og lnokszta c ce im komisji edukacji narodowej w dynowie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zajęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz Żak i Adam Żak. Celem spotkania jest:. ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowa-nia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie' - lulu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liceum og lnokszta c ce im komisji edukacji narodowej w dynowie

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW

KLAS I

Wagary

opuszczanie zajęć lekcyjnych

Opracowanie: Kazimierz Żak i Adam Żak

celem spotkania jest
Celem spotkania jest:
 • ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowa-nia,
 • uzmysłowienie rodzicom współodpowiedzialności za wagarowanie ich dzieci,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z wagaro-wania dzieci,
 • zrozumienie (bliższych i dalszych) następstw wagarowania,
 • zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą.
slide3

Złożoność dorastaniaU młodzieży w okresie dorastania (10-18 lat ) dokonuje się wiele intensywnych zmian, nie tylko fizycznych, ale także osobowościowych. Jest to więc czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych. Do najważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się : palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze, a także wagary.

slide4
Zachowania ryzykowne w odczuciu młodzieży umożliwiają jej:

1. zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicz-nych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności)

2. realizację ważnych celów życiowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych)

3. radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życio-wymi (redukcja lęku i frustracji).

slide5
Kiedy pytamy, co skłania młodzież do podejmowania zachowań ryzykownych, odpowiadają: ciekawość, przekora, manifestacja dorosłości , niezależność, moda, sposób na nudę lub stres, lęk przed odrzuceniem, chęć zaimponowania itp.
slide6
Zjawisko wagarów należy postrzegać na płaszczyźnie naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ.
slide7
WAGARY – samowolne przebywanie poza

szkołą w czasie obowiązkowych

lekcji

WAGAROWANIE – uciekanie z lekcji,

opuszczanie zajęć szkolnych

bez usprawiedliwienia

dlaczego uczniowie wagaruj
Dlaczego uczniowie wagarują?
 • Chęć uniknięcia przykrości.
 • Nieprawidłowy układ stosunków w szkole.
 • Pożądanie przyjemności.
 • Opóźnienia w nauce.
 • Słabsza zdolność do systematycznej pracy.
 • Zwiększenie wymagań w wyższych klasach.
slide9
Wagary uwarunkowane są przeważnie niepomyślną sytuacją ucznia w szkole, jego niechęcią do szkoły, nauczycieli i obowiązku uczenia się. Przyczyna wagarów może tkwić poza szkołą – w szerszym środowisku społecznym, które pociąga swoją atrakcyjnością, z uwagi na określone przejawy życia, nęcące i frapujące ucznia znudzonego codziennością życia i nauki.
slide10
Wagary mające swoje źródło poza szkołą są mniej groźne niż wagary z powodu niechęci do nauki i szkoły. Pierwsze z nich są najczęściej organizowane w określonej intencji z myślą o odprężeniu, atrakcyjnej rozrywce, uczestnictwie w imprezach towarzyskich a nawet bliższych wyjazdach do sąsiednich miast w towarzystwie uczniów-rówieśników lub kolegów.
slide11
Natomiast wagary organizowane z powodu niechęci do szkoły uwarunkowane są najczęściej brakiem integracji ucznia ze szkołą, klasą, lękiem przed nauczycielami czy niepomyślną sytuacją w zespole klasowym. Ma to również związek z niedostatecznym współdziałaniem domu rodzinnego ze szkołą i brakiem kontroli ze strony rodziców.
slide12
Uczeń pozbawiony należnej mu troski i opieki rodzicielskiej oraz pedagogicznej, napotykający na trudności w nauce, brak zrozumienia w obydwu środowiskach, pozostawiony często samemu sobie idzie na wagary, szuka przygód, nowego towarzystwa, nie bacząc na potęgujące się braki w opanowaniu materiału. Żądza nowych wrażeń i odprężenia jest silniejsza od rozsądku. Wagary są często miejscem wypalenia pierwszego papierosa czy wypicia pierwszej butelki piwa.
slide13
TYPOLOGIA WAGARÓW
 • Wagary konfliktowe: wynikające w wadliwych stosunków miedzy uczniami w szkole, powodowanie trudnościami (np. lęk przed złą oceną, lenistwo, niechęć do uczącego).
 • Ucieczki ze szkoły na tle zaburzeń charakterologicznych: ściśle związane ze stanem moralnym, w jakim znajduje się nieletni.
 • Wagary koleżeńskie: wynikające z układów między rówieśnikami.
 • Ucieczki ze szkoły mające charakter kompensacyjny: będące próbą rekompensaty za subiektywnie odczuwane, niedobre warunki rodzinne oraz źle układające się w niej stosunki międzyosobowe.
 • Wagary przestępcze: podyktowane chęcią zrealizowania potrzeb i skłonności najczęściej negatywnych moralnie.
w jakich miejscach i gdzie przebywa m odzie podczas wagar w
W jakich miejscach i gdzie przebywa młodzież podczas wagarów
 • własny dom (rodzice są w pracy),

- dom koleżanek, kolegów (ich rodzice są w pracy),

- w swojej miejscowości,

 • poza swoją miejscowością (wyjazdy),
 • w kawiarniach, restauracjach, barach, pizzeriach, pubach,
 • kino,
 • sklepy (duże centra handlowe),
 • dworce i poczekalnie autobusowe i kolejowe,
 • skwery, parki,
 • nad rzeką,
 • ustronne, nieuczęszczane miejsca,
 • targi, wystawy,
 • kawiarenki internetowe.
jakie zagro enia mog wynikn w czasie wagarowania
Jakie zagrożenia mogą wyniknąć w czasie wagarowania
 • Wypadki
 • Kontakty z grupami nieformalnymi
 • Korzystanie z: alkoholu

narkotyków

nikotyny

 • Możliwość wejścia w konflikt z prawem
 • Ucieczki z domu.
co w post powaniu rodzic w sprzyja wagarowaniu
Co w postępowaniu rodziców sprzyja wagarowaniu?

• niekontrolowanie przez rodziców opuszczanych zajęć lekcyjnych,

• bezkrytyczne usprawiedliwianie nieobecności własnego dziecka,

• posuwanie się do poświadczenia nieprawdy w celu usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole,

• brak kontaktów rodziców ze szkołą (wychowaw-cą),

• nie interesowanie się sytuacją dziecka w szkole.

skutki nast pstwa wagarowania
Skutki (następstwa) wagarowania
 • Braki wiedzy.
 • Prawdopodobieństwo nie przejścia do następnej klasy.
 • Możliwość nie ukończenia szkoły.
 • Braki wiedzy mogą doprowadzić do: nie zdania matury, nie dostania się na studia, kłopotów podczas studiowania.
 • „Uzależnienie” się od wagarowania – opuszczanie lekcji bez wyraźnej przyczyny.
 • Wyrobienie sobie lekceważącego stosunku do obowiązków.
konsekwencje wagar w dla rodzic w
Konsekwencje wagarów dla rodziców
 • utrata zaufania rodziców,
 • trudniejsze relacje rodziców z wychowawcą i nauczycielami swojego dziecka,
 • dodatkowe koszty związane z nadrobieniem braków w wiadomościach,
 • pojawienie się niepokoju o dalszą edukację dziecka,
 • wewnętrzne poczucie winy dotyczące błędów i zaniedbań wychowawczych.
slide19
Wielu uczniów nie ma świadomości tego, że nauka jest sposobem budowania swojej przyszłości Uważają, że młodość to przede wszystkim czas na zabawę.

Ta krótkowzroczność jest w dużej mierze związana z postrzeganiem wagarowania jako czegoś dobrego.

w wyniku spotkania rodzic
W wyniku spotkania rodzic:
 • lepiej zrozumie przyczyny wagarowania dziecka,
 • pozna skutki i zagrożenia wynikające z wagaro-wania,
 • uświadomi sobie współodpowiedzialność za powstanie tego zjawiska,
 • nawiąże bardziej konstruktywną współpracę ze szkołą.
slide21
Serdecznie dziękuję Rodzicom za przybycie i udział w spotkaniu.

Zapraszam do dyskusji na poruszone tematy.