beans n jd kund index e survey unders kning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning) - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning). SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN. 17 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA 333 SVAR SKICKAT TILL 1238 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 27% MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!. 1. VAD HAR NI FÖR TYP AV KAFFEMASKIN FRÅN BEANS?. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning)' - luke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sammanst llning av unders kningen

SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN

17 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA

333 SVAR

SKICKAT TILL 1238 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 27%

MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!

1 vad har ni f r typ av kaffemaskin fr n beans
1.

VAD HAR NI FÖR TYP AV KAFFEMASKIN FRÅN BEANS?

2 jag anser att min s ljrepresentant har ett trevligt och tillm tesg ende s tt
2.

JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.

3 jag anser att min s ljrepresentant har tillr cklig kompetens och upptr der professionellt
3.

JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR TILLRÄCKLIG KOMPETENS OCH UPPTRÄDER PROFESSIONELLT.

4 jag anser att beans servicepersonal har ett trevligt och tillm tesg ende s tt
4.

JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.

5 jag anser att beans har snabb service vid felfall
5.

JAG ANSER ATT BEANS HAR SNABB SERVICE VID FELFALL.

6 jag anser att beans servicepersonal l mnar maskinen i rent och fint skick
6.

JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL LÄMNAR MASKINEN I RENT OCH FINT SKICK.

7 jag tycker att det r l tt att best lla varor i beans n tbutik beans online
7.

JAG TYCKER ATT DET ÄR LÄTT ATT BESTÄLLA VAROR I BEANS NÄTBUTIK - BEANS ONLINE.

8 hur tycker du att beans online kan bli b ttre

“Lättareattnavigerasenatt man lättkan se vilkaproduktersompassar den kaffemaskin man har”

“Attprisernaärinklusive moms ochinteexklusivesomidag”

“Eftersomman (ialla fall vi) i 99 fall av 100 köpersammasaksomtidigarebordedetfinnasnågon form avknapp, storochblinkande, med typtidigarebeställdavaror, med den vanligastehögstupp. Nu går jag in påhistorikochklickarpåköpfråntidigare order. Dåkanniändåbehålla era erbjudandensomfinnsochsom jag förstårattnivillfåfram.”

“Serlite småttigtochplottrigtutpåskärmen. Bättregrafk!”

8.

HUR TYCKER DU ATT BEANS ONLINE KAN BLI BÄTTRE?

“Detärsvårtatthittainloggningenpåhemsidan.”

“Jag harsvårtatt se attdetkanblisåmycketbättreärnöjdsomdetär”

“Tyckerattdetärjättebraatttidigareordrarfinnssparade! Kanskekanutveckladet med förslagomproduktersomkankomplettera de tidigarebeställdavarorna.”

“Jag skulleviljakunna se merhistorik, mersom en historikavfakturor med leveransdatum, artiklarförattutifråndetkunnaberäkannärnästa order börläggasochhurmycketåtgången man börbeställa”

9 jag tycker att jag f r snabba leveranser av varor
9.

JAG TYCKER ATT JAG FÅR SNABBA LEVERANSER AV VAROR.

10 jag anser att vi p v rt f retag verlag r n jda med smaken p kaffet i v r kaffemaskin
10.

JAG ANSER ATT VI PÅ VÅRT FÖRETAG ÖVERLAG ÄR NÖJDA MED SMAKEN PÅ KAFFET I VÅR KAFFEMASKIN.

11 jag vet om att det ing r fria smakjusteringar i v rt serviceavtal med beans
11.

JAG VET OM ATT DET INGÅR FRIA SMAKJUSTERINGAR I VÅRT SERVICEAVTAL MED BEANS.

12 jag tycker att det r positivt att beans kompenserar f r hela sin verksamhets klimatp verkan
12.

JAG TYCKER ATT DET ÄR POSITIVT ATT BEANS KOMPENSERAR FÖR HELA SIN VERKSAMHETS KLIMATPÅVERKAN.

13 jag anser att beans milj arbete ligger f re deras konkurrenters
13.

JAG ANSER ATT BEANS MILJÖARBETE LIGGER FÖRE DERAS KONKURRENTERS.

14 det r viktigt f r mig med en leverant r som har ett ansvarsfullt milj arbete
14.

DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG MED EN LEVERANTÖR SOM HAR ETT ANSVARSFULLT MILJÖARBETE.

15 jag anser att beans h ller vad man lovar
15.

JAG ANSER ATT BEANS HÅLLER VAD MAN LOVAR.

16 jag tycker att beans tj nster r prisv rda
16.

JAG TYCKER ATT BEANS TJÄNSTER ÄR PRISVÄRDA.

17 jag k nner mig trevligt bem tt i mina kontakter med beans

”99%TYCKER PÅSTÅENDET STÄMMER MYCKET ELLER GANSKA BRA!”

17.

JAG KÄNNER MIG TREVLIGT BEMÖTT I MINA KONTAKTER MED BEANS.

18 jag kan t nka mig att rekommendera beans till andra

”96% KAN TÄNKA SIG

ATT REKOMMENDERA OSS TILL ANDRA!”

18.

JAG KAN TÄNKA MIG ATT REKOMMENDERA BEANS TILL ANDRA.

19 ge oss dina tv b sta f rslag f r att vi ska bli nnu b ttre som leverant r till ert f retag

“Kanskefåmer info anghursmakenkanjusteras vid besök?”

“Jag ärredan 100% nöjd med Beans, ochsåärallapå min arbetsplats.”

“Supernöjdmed vårservicetekniker, passarävenpåattbeställakaffeochdylnärhankommerdärförhar jag ingensynpunktpåhurer on-line beställningfungerar. Haräveningensynpunktpåhurerrepresentantäreftersomhon/hanintevarithär. “

“Snabbareleveranserärdetenda jag kankommapå.”

19.

Ge oss dina två bästa förslag för att vi ska bli ännu bättre som leverantör till ert företag

“Detäriblandsvårtattfåsvar per telefonvaddetkanvaraförfelpåmaskinensom vi kanavhjälpasjälvutanatt ta hit servicepersonal.”

“ingenaninghar haft eri 10 årå e nöjd med allt”

“Harintemycketatttillföraannatänatt de chokladbönorsomlämnaskundevarafler :)”

“Fortsättarbetapåsammasättsomnigöridag, då vet jag somkundattnifortsätterpå den inslagnavägen.

Tyckernigörettfantastisktarbetesomniredovisarförosssomkunderochanserattniäriframkantenavettfantastisktmiljöarbete.”

“Ta fram en lösningförattåtervinna era komposterbaramuggar. Ettrörellerliknandesom man kanläggamuggarnai. Detskaocksåfinnasen lösningföratthantera den vätskasomiblandfinnskvarimuggen.“