slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ספירות מלאי PowerPoint Presentation
Download Presentation
ספירות מלאי

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ספירות מלאי - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

ספירות מלאי. הנושאים למה סופרים? סיבות לטעויות מלאי ספירות מחזוריות – ספירות מתמשכות הכנות יצירת תעודות ספירה ספירה ראשונית ניתוח תיקונים ספירה חוזרת כלים מתקדמים לספירה. למה סופרים?. החוק מחייב. רואי החשבון מחייבים. צרכים תפעוליים ולוגיסטיים. הסיבות לטעויות.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ספירות מלאי' - luke-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ספירות מלאי
 • הנושאים
  • למה סופרים?
  • סיבות לטעויות מלאי
  • ספירות מחזוריות – ספירות מתמשכות
  • הכנות
  • יצירת תעודות ספירה
  • ספירה ראשונית
  • ניתוח
  • תיקונים
  • ספירה חוזרת
  • כלים מתקדמים לספירה
slide2
למה סופרים?
 • החוק מחייב.
 • רואי החשבון מחייבים.
 • צרכים תפעוליים ולוגיסטיים
slide3
הסיבות לטעויות
 • חוסר רישום של ניפוקים
 • יחידות מידה
 • פריטים כמעט זהים
 • המרות
 • תקלה בעץ מוצר של פריטים מיוצרים
 • גניבות, היעלמויות
 • קליטות לא נכונות
 • איתור לא נכון
 • ובקיצור – תהליכים....
slide5
ניתוח ABC
 • פריטי המלאי אינם דומים, אינם שווים בערכם ובהתייחסות אליהם.
 • שיטת הסיווג היא על פי ערך השימוש בהם בתקופה נתונה.
 • מיון הפריטים בסדר יורד על פי ערכם בתקופת השימוש
 • השיטה נקראת ABC או שיטת "פארטו" או שיטת 20/80

פריטים מקבוצה A : מהווים בערך 20% מכמות המלאי וכ- 80% מן הערך הכספי שלו.

פריטים מקבוצה B : אלו פריטים בעלי ערך בינוני בדרך כלל 30% הבאים מכמות הפריטים, בעלי ערך של 10% מסה"כ המלאי.

פריטים מקבוצה C :אלו הם הפריטים בעלי הערך הנמוך יחסית המהווים 50% מכמות הפריטים בעלי ערך של 10% מסה"כ המלאי

slide7
ההתייחסות ל- ABC
 • תכיפות הרכש.
 • מלאי בטחון.
 • שיטות חיזוי.
 • ספירות מלאי.
 • מיקור חוץ.
 • שיטת קנבאן – המגירה הכפולה
slide8
אמינות מלאי
 • רצוי להתייחס בצורה שונה לסיווגי המלאי ABC
  • A – 80% מהערך התנועה
  • B- 15% מערך התנועה
  • C – 5% מערך התנועה
 • יעדים לדיוק מלאי
  • A – פלוס/מינוס 1% טעות כמותית מצטברת
  • B – פלוס/מינוס 3% טעות כמותית מצטברת
  • C - פלוס/מינוס 5% טעות כמותית מצטברת
slide9
הכנות לספירה
 • ספירה ניתן לבצע לפני סוף רבעון/שנה
 • על מנת שתיקוני הטעויות וההכנות יירשמו ברבעון/שנה הנכונים – מומלץ לבצע את הספירה לפני
 • מאמצי חברות לממש מכירות עד הרגע האחרון , דוחפים במקרים רבים לספירה אחרי
slide10
הכנות לספירה
 • קליטות
  • השוואת חשבוניות מול קליטות
  • סקירת הזמנות רכש פתוחות
  • הנחיות לדחיית אספקות עד לאחר הספירה
slide11
הכנות לספירה
 • ניפוקים
  • השוואת חשבוניות מול ניפוקים
  • סקירת הזמנות לקוח פתוחות
slide12
הכנות לספירה
 • דו"ח איתורים ריקים
  • הרצת דו"ח של איתורים שאין בהם מלאי
  • סקירת האיתורים
  • תיקון המלאי
  • סקירת איתורים ריקים פיזית שאינם מופיעים בדו"ח
  • תיקונים
slide13
הכנות לספירה
 • דו"ח איתורים מרובים
  • איתורים מרובים קיימים שמערכות WMS או במערכות מתקדמות מאפשרות.
  • סקירת האיתורים
  • איחוד איתורים
  • תיקוני טעויות
slide14
הכנות לספירה
 • מלאי שלילי
  • קיימות חברות שבהן התופעה מותרת (דיון בנושא)
  • ניתוח המלאי השלילי
  • תיקוני טעויות
slide15
הכנות לספירה
 • מלאי מושאל
  • הוצאת מסמך לכל האנשים והגופים שבידיהם מלאי מושאל
   • מהנדסים
   • אנשי מכירות
   • אנשי איכות
   • לקוחות
   • מעבדות
  • האנשים מתבקשים להחזיר מלאי מושאל לא נדרש
  • האנשים מתבקשים לקיים ספירה במועד המבוקש
slide16
הכנות לספירה
 • מסמך הנחיות
  • הממונה התפעולי הלוגיסטי מכין מסמך הנחיות לכל מנהלי החברה
  • המסמך מציין את היקף הספירה, תהליכיה ותאריכיה
  • המסמך מנחה על עצירת כל פעילות שיש לה משמעות על המלאי
   • מכירות
   • ייצור
   • החזרות
   • ניפוקים
   • מעבדות
   • קליטת למלאי
slide17
ספירות מתמשכות
 • ספירה המתבצעת כל יום/שבוע
 • בספירה כזו אין צורך בהפסקת הפעילות
 • הספירה מתבצעת בדרך כלל על ידי אנשי המחסן
 • בדרך כלל איתור תקלות מיידי ותיקון מיידי
 • ספירות על פי סיווגי מלאי
 • מלאי הנספר בצורה זו , מוכר כספירה מחזורית
slide18
יצירת מסמכי ספירה
 • במערכות ERP ישנן פרוצדורות להכנת מסמכי ספירה
 • מסמכים אלו הינו תעודות שתוצאותיהן מוכנסות למערכת
 • לא ניתן להקליד תוצאות ספירות מלאי ללא תעודות אלו
 • קיים מעקב אחר תעודות שלא הוקלדו
 • במערכות מתקדמות לא ניתן לבצע תנועות לוגיסטיות על מק"טים ואו איתורים שבהם לא הושלם תהליך הספירה.
slide19
יצירת מסמכי ספירה
 • במערכות ERP ישנן פרוצדורות להכנת מסמכי ספירה
 • בספירה כללית
  • הכנת כל הפריטים על פי איתורים
  • הכנת פריטי פארטו לספירה (80%, 90% , 95% )
 • בספירה מתמשכת
  • הספירה לאותו יום
  • קיים אלגוריתם המחשב מה נספר ומה צריך להיספר על פי הכללים שנקבעו
slide20
ספירה ראשונית
 • חלוקת המחסן לאיזורי ספירה
 • הקצאת סופרים לכל איזור
 • חלוקת דפי הספירה (בהמשך דיון על קיום או אי קיום נתונים בדפים)
 • חלוקת מדבקות וסימונים
 • ספירה וסימון
 • רישום תוצאות הספירה
slide21
ספירה ראשונית
 • מה יהיה רשום בדפי הספירה?
  • רק איתורים ומק"טים
  • איתורים מק"טים וכמות מחושבת
 • יתרונות וחסרונות
slide22
ספירה ראשונית
 • איך סופרים?
  • ספירה של כל פריט
  • ספירת קופסאות סגורות
  • בדיקת קופסאות חשודות
  • שימוש במשקל לספירת פריטים קטנים ומרובים
  • שימוש במשקל לבדקת תכולת קופסאות סגורות
slide23
ספירה ראשונית
 • ספירת מלאי בתהליך
  • עצירת הייצור
  • ספירת כמויות של חומרי גלם
  • ספירת כמויות של תוצרת גמורה
  • ספירת המלאי בתהליך , על פי חישובים מתמטיים של התהליך
  • יש צורך בהתאמת המחיר לשלב שבתהליך
slide24
ניתוח ספירה ראשונית
 • הקלדת נתוני הספירה למערכת
 • יש לוודא שכל דפי הספירה הוקלדו
 • הרצת דו"ח הפרשים
 • תוצאות חיוביות
 • תוצאות שליליות
 • מדרוג התוצאות לפי גודלן
slide25
ניתוח ספירה ראשונית
 • במקרה של הפרשים מבצעים את הפעולות הבאות
  • ספירה חוזרת על ידי סופר אחר
  • במקרה שעדיין יש הפרש , ניתוח תנועות מלאי היסטוריות מאז הספירה הקודמת
  • אם ההפרשים קטנים, כנראה שמלאי "נעלם"
  • אם ההפרשים גדולים, יש סיכוי שהמלאי קיים , אך נעשו תנועות לא נכונות
  • יש לוודא כל איתור נוסף היסטורי
slide26
ספירה חוזרת
 • ספירה חוזרת תיעשה כאשר יש הצטברות של טעויות
 • ספירה חוזרת , יכולה להתבצע כמענה לדרישת רואי החשבון
 • תקנות לשכת רואי החשבון , מחייבות נוכחות של רואה חשבון בכל הספירה או בחלקה
slide27
אישור הספירה
 • בכל ארגון , קיימות היררכיות אישור לספירות
 • אחרי קבלת האישור (לעיתים יתקיימו דיונים ברמה גבוהה) יוקלדו האישורים
 • תוצאות הספירה יוצרות תיקון המלאי
 • תוצאות הספירה יוצרות תנועות יומן חשבונאיות של רווח או הפסד
slide28
מדדי אמינות מלאי
 • בדרך כלל מתבטא בתוצאות ספירה
 • גישה כספית – עודף/חוסר מלאי במונחים כספיים
 • גישה לוגיסטית :
  • סך שורות שבהם המלאי מדויק
  • סיכום כמויות חסרות
  • סיכום ערך מוחלט של טעויות מלאי
  • חוסר/עודף ביחס לתנועות פריט
slide30
כלי ספירה מתקדמים
 • מסופון
 • מסוף RFID
 • מסוף קולי
 • ספירה במחסן אוטומטי