vienna economic talks 04 04 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vienna Economic Talks София, 04. 04 .2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vienna Economic Talks София, 04. 04 .2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Vienna Economic Talks София, 04. 04 .2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Vienna Economic Talks София, 04. 04 .2012. БЪЛГАРСКИЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ. 1. Застрахователната индустрия следва тенденциите на цялостната икономическа активност в държавата.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vienna Economic Talks София, 04. 04 .2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vienna economic talks 04 04 2012
Vienna Economic Talks

София, 04.04.2012

БЪЛГАРСКИЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

- ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

1

slide2

Застрахователната индустрия следва тенденциите на цялостната

  • икономическа активност в държавата

Развитието на застрахователния пазар е в тясна корелация с ръста на БВП, като развитието на тази взаимна зависимост от последните години сочи, че съществено влияние върху застрахователния бизнес оказва структурата на ръста на БВП, т.е. от кои икономически групи и дейности се генерира

*Прогнозни данни

(предходна година = 100%)

2

slide3

Какво би мотивирало една чуждестранна инвестиция на българския застрахователен пазар?

Бизнес-интересът към българския застрахователен е свързан с неговия нереализиран потенциал, като първите стъпки на него чуждестранните инвеститори направиха далеч преди приемането на страната в ЕС

*Прогнозни данни

3

slide4

Българският застрахователен пазар нарасна няколко

пъти през последните 10години

*Прогнозни данни

4

slide5

Българският застрахователен пазар предлага в дългосрочен план възможности, които не съществуват в страните с развитите пазари

Въпреки отрицателния ръст през последните 2 години, пазарът по общо застраховане показва положителен темп на нарастване през последното десетилетие

5

Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления

slide6

Българският застрахователен пазар предлага в дългосрочен план възможности, които не съществуват в страните с развитите пазари

Животозастраховането расте с двуцифрен темп през последните десет години и се възстановява от кризата по-бързо от общото застраховане

6

Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления

slide7

Българският застрахователен пазар е все още далеч от нивата на насищане,

  • характерни за развитите пазари

За 2010г. нивата на показателите “застрахователна плътност” и “проникване” са по-ниски от средните нива за региона на Централна и Източна Европа

7

Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления

slide8

Българският застрахователен пазар е доминиран от автомобилното

  • застраховане

На фона на икономическата криза автомобилното застраховане увеличава относителния си дял в общия обем на пазара за сметка на другите видове застраховки

8

*Прогнозни данни

slide9

Българският застрахователен пазар е доминиран от автомобилното

  • застраховане

На фона на икономическата криза автомобилното застраховане измества другите видове застраховки, като съществено расте относителният дял на задължителната застраховка ГО на автомобилистите

*Прогнозни данни

9

slide10

Българският застрахователен пазар е доминиран от автомобилното

  • застраховане, в частност от застраховка ГО на автомобилистите

На фона на икономическата криза застраховка ГО на автомобилистите, поради своя задължителен характер, се превръща във водещ застрахователен продукт. Печално известно за целия бранш е, че поради недостатъчната премия застраховката носи загуба на застрахователите (за 2010г. брутният технически резултат е -42,8 млн. лв.)

*Прогнозни данни

10

slide11

Въпреки задължителния си характер, застраховка ГО автомобилистите има недостатъчната премия и нисък застрахователен обхват

Нереализиран премиен приход по застраховка ГО на автомобилистите, изчислен на база недостатъчността на премиите през 2010г.

Нереализиран премиен приход по застраховка ГО на автомобилистите на база обема от 2011г., ако обхватът по застраховката би бил в размер на 90%

Брутен премиен приход по застраховка ГО на автомобилистите, реализиран през 2011г., при обхват на застраховката към 31.12.2011г. в размер на 74%, т.е. над 860 000 МПС не са застраховани

2011*

*Прогнозни данни

11

slide12

Влиянието на брокерския канал на дистрибуция върху български застрахователен пазар е все по-осезаемо

“Брокеризирането” на застрахователния пазар е отчетлива тенденция от последните години , като нарастването на този канал на дистрибуция води до свиване на агентските и директни продажби

*Прогнозни данни

12

slide13

Географска карта на нотификациите при условията на свободата на предоставяне на услуги на застрахователни посредници от ЕС

Застрахователните брокери от ЕС отчитат инвестиционния потенциал на българския пазар и са изразили намерението си да извършват дейност в страната, като в края на 2010г. техния брой е 1365

По данни на КФН

13

slide14

Застрахователната култура на българския потребител е недостатъчна

  • (сравнително млад застрахователен пазар)

За 2010г. държавите от Балканския регион показват значително по-ниски показатели на потребление на застрахователни услуги спрямо държавите от Централна и Западна Европа

14

Източник: sigma -Swiss Re, собствени изчисления