the friends of scouting in europe n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
The Friends of Scouting in Europe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

The Friends of Scouting in Europe - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

The Friends of Scouting in Europe. Hvem er Friends of Scouting (FOSE) i Europa?. Flere end 400 enkeltpersoner, fra hele verden, som har givet en økonomisk forpligtelse til at støtte udviklingen af spejderarbejdet i Central- og Østeuropa – hvor spejdere har været forbudte i mere end 50 år

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Friends of Scouting in Europe' - luigi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvem er friends of scouting fose i europa
Hvemer Friends of Scouting (FOSE)i Europa?
 • Flere end 400 enkeltpersoner, fra hele verden, som har givet en økonomisk forpligtelse til at støtte udviklingen af spejderarbejdet i Central- og Østeuropa – hvor spejdere har været forbudte i mere end 50 år
 • Programmet gennemføres under rammerneaf European Scout Foundation
 • Støttetilindividuelleprojekter, udbudtaf de nationalespejderorganisationeri Central- ogØsteuropa
 • Spiller ervæsentligrollei at skaffekapitaltilinvesteringilangsigtetudviklingafspejderarbejdeti Central- ogØsteuropa
small projects st ttet af fose
“Small projects” støttetaf FOSE
 • Et spejderprojekt er et der:
 • Udfordrende
 • Giver udbytte
 • Har nytteværdi
fose st ttede projekter vil
FOSE-støttede projekter vil:
 • Være fælles initiativer, der involverer et team, som arbejder med en fælles overbevisning og en personlig indsats
 • Har en klar plan, baseret på unges behov og interesser, med god forberedelse og gennemførelse, og med en effektiv evaluering af udbyttet
 • Anvender spejdermetoden fuldt ud og inddrager en mange læringsmuligheder
 • Giver unge mulighed for at vælge hvordan de vil deltage i processen og have glæde af projektets resultat
gode projekter rigtige spejdere rum nien
Godeprojekter, rigtigespejdere- Rumænien
 • Hjælptil at findelængerevarendestøttetilspejderarbejdetiprovinsområderhvadangårresourcerogledelse
 • Måleter at udbyggedetlokalesamfundvedplanlægningogved at inddragepassendemuligheder
 • €1.500
gode projekter rigtige spejdere litauen
Godeprojekter, rigtigespejdere- Litauen
 • Forøgkvalitetogsikkerhedvedsejladsaktiviteterblandtspejdere
 • Genopbygningafeksisterendeudstyr
 • Uddannelseaftrenyeinstruktører
 • Træningaf 60 spejderei basis for sejlads
 • Udbredelseafsejladsblandtunge
 • €2.880
gode projekter rigtige spejdere kroatien
Godeprojekter, rigtigespejdere - Kroatien
 • Mobil oginteraktivspejderudstillingtilgrundskoler
 • En kombinationafspejdognyteknologi
 • Udstillingentilbydestilgrundskolerisamarbejde med ledelserne
 • €1.500
hvordan holder friends of scouting sammen
Hvordan holder Friends Of Scouting sammen?
 • FOSE’rbliverinviterettil en årligsamling: en mulighed for at mødeandremedlemmer, og for at møde et europæiskspejderkorps, og for at se et nyt land
 • Receptionerogmøder, ofteiforbindelse med lejreogandrestørrespejderaktiviteter
 • Der udsendesnyhedsbreve
 • Vores web site: http://europeanscoutfoundation.org/fose/- og en dansk: http://fose.dk
hvordan kan jeg blive en friend of scouting in europe
Hvordankanjegblive en Friend of Scouting in Europe?
 • Det er nemt at vise din deltagelse og dit engagement i spejerie!
 • Du kanbetaleårligtellersomlivsvarigtmedlem
 • Betal med check, bankoverførseleller via nettet
 • Årligtmedlemsskab: €150
 • Livsvarigtmedlemsskab: €2.000
 • I visselande (bl. A. Danmark) er der kontaktpersoner: såkaldte Super Friends
 • Anerkendelseved et FOSE møde(certifikatognål)