film som investeringsobjekt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Film som investeringsobjekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Film som investeringsobjekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Film som investeringsobjekt. Filminvest Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer. Filminvest Midt-Norge. Etablert i 2006 Eiere: Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommuner samt Trondheim Kommune med like deler. Formål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Film som investeringsobjekt' - luella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
film som investeringsobjekt

Film som investeringsobjekt

Filminvest

Et samarbeid mellom offentlig og private investeringer

filminvest midt norge
Filminvest Midt-Norge
 • Etablert i 2006
 • Eiere: Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommuner samt Trondheim Kommune med like deler.
 • Formål:

- Videreutvikle det audiovisuelle produksjonsmiljøet i regionen med vekt på

langfilm, fjernsynsserier og dataspill.

- Initiere potensielle prosjekter for bransjen.

- Følge opp Statens satsning innenfor området audiovisuell produksjon

 • Mottar midler fra Kulturdepartementet for å støtte utviklingsprosjekter i regionen.
 • Samarbeider tett med Midtnorsk Filmsenter og regionens øvrige filmbransje.
 • Arbeider for å tiltrekke seg og støtte gode prosjekter som fondet kan investere i.
hvorfor investeres det i norsk film sitater fra investorer
Hvorfor investeres det i norsk film? Sitater fra investorer
 • Tilfredsstillende avkastning med moderat risiko over tid
 • Tror på en markedsandel for norske filmer over 20% og

mulighet for å tjene penger over tid

 • Avkastning korrelerer ikke med andre investeringsobjekter

(aksjer, obligasjoner, råvarer)

 • Kort tid fra investering til realisering vs. venture investeringer med 4-10 års horisont
 • Det er gøy (røde løpere, champagne, etc)
 • Unngå tapsprosjektene:
  • liten sammenheng stort budsjett = stor suksess
  • fokus på små og mellomstore prosjekter
  • finn de gode prosjektene med de gode produsentene
investering
Investering
 • Investerer i

Kommersiell Kinofilm

TV-serier (Drama-Krim osv.)

Dataspill

 • Offentlig eid ytre selskap

mens Filminvest selger andeler til offentlige og private investorer

 • Eierne dekker

administrasjon og forvaltning

Ingen provisjoner eller kurtasje

Ikke eget skatteobjekt – utlignes på deltagerne

 • Analyse av potensielle prosjekter
 • Kvalitet
 • Gjennomførbarhet
 • Risiko
 • Avkastningspotensial
 • Sikrer
 • solide kontrakter med produsentene
 • Individuelle investeringer
 • Fordeles på flere prosjekter med ulik grad av risiko
 • Livsløpsoppfølging
 • av hvert prosjekt
organisasjon
Organisasjon

Investorer

Private / Offentlige

 • Filminvest Midt-Norge As
 • Offentlige eiere
 • Fullt ansvar
 • 7 styremedlemmer

Eiere

Driftstilskudd

Investering

Prosjekt

 • FILMINVEST
 • Investeringsselskap
 • Investeringsråd
 • Løpende investering
 • Årlig utbytte

Kapital

Prosjekt

Inntekter

Investorer

Utbytte fra portefølje

Prosjekt

finansiering bransje og fondsoppbygging
Finansiering – bransje- og fondsoppbygging

TILBAKEBETALING

AVKASTNING

PRIVATE

INVESTORER

FYLKE/

KOMMUNE

Utbytte

Reinvestering

STAT

slide7

Produksjons-budsjett

Tilskudds-ordninger

(kunstnerisk- eller markeds-vurdering)

Leie av DVD/BR

Lanserings-budsjett

Avkastning på egenkapital

Egenkapital-andel

Salg av DVD/BR

og TV-rettigheter

Utenlandssalg

Kinopublikum

Påvirke avkastning

investering og innflytelse
Investering og innflytelse
 • Investor stiller tilkallingskapital til disposisjon - Minimum kr. 250.000 tilgjengelig for tilkalling i 2 år
 • Investor blir stille deltager i Filminvest investering
 • Gir møterett i ordinære investeringsmøter og et årlig deltagermøte.
 • Valgbar til en styreplass i hovedselskapet Filminvest Midt-Norge As
valg av prosjekt
Valg av prosjekt
 • Prosjekter vurderes løpende av administrasjonen og fagpanel bestående av uavhengige anerkjente filmprodusenter.
 • Prosjekter med forsvarlig kommersielt potensial og tilstrekkelig sannsynliggjort næringsutvikling for regionen, legges frem for styret som tar investeringsbeslutning.

Med forsvarlig kommersielt potensial, menes en sannsynlig forrentning på investert kapital på minimum 15%. Med sannsynliggjort næringsutvikling menes en forventet omsetning i regionen som er større enn investert kapital.

 • Når beslutning om investering foreligger kalles kapital inn fra investorene, eller tilgjengelig kapital i fondet reinvesteres.
 • Hele eller deler av en enkeltinvestors investering kan om ønskelig øremerkes ett eller flere enkeltprosjekter som oppfyller et avtalt sett kriterier. (Geografi, økonomi, tema el.)

Dette oppfattes ikke som tilkallingskapital og investor kan dermed fritt bestemme investert beløp

 • Den årlige avkastningen, Filminvest´s overskudd, tilbakeføres direkte og uavkortet andelsmessig til investorene etter avslutning av hvert regnskapsår
salg av andeler eller uttreden
Salg av andeler eller uttreden
 • Investorers andeler er fritt omsettelige
 • Andelens markedsverdi vil avhenge av verdiene i selskapet samt fremtidige utsikter for avkastning fra de filmene som den selgende investor har opparbeidede andeler i.
 • Investorer har også rett til å tre ut av selskapet, med 6-seks måneders skriftlig varsel , med virkning fra utløpet av inneværende regnskapsår.
 • Ved uttreden får investor utbetalt innestående på sin kapitalkonto, men mister retten til fremtidige utbetalinger.
kontaktinformasjon

Invester Smart – Invester i Film

Kontaktinformasjon

www.filminvest.no

Tlf. +47 416 01 888