stresshantering l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stresshantering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stresshantering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Stresshantering - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Stresshantering. stress-sårbarhet tidiga tecken över och underskott av beteenden psykiska funktionshinder sociala färdigheter beteendeanalys stresshantering, över och underskott (’broms’ och ’gas’). Stress, definition. Händelser som ställer ökade krav på individens anpassningsförmåga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stresshantering' - ludlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stresshantering

Stresshantering

stress-sårbarhet

tidiga tecken

över och underskott av beteenden

psykiska funktionshinder

sociala färdigheter

beteendeanalys

stresshantering, över och underskott (’broms’ och ’gas’)

stress definition
Stress, definition
 • Händelser som ställer ökade krav på individens anpassningsförmåga
 • Grunden är relationen mellan de krav individen uppfattar från omgivningen och hans förmåga att hantera dessa
stress s rbarhet individniv
Stress-sårbarhet – individnivå

upplevelse av stress

(psykologisk)

stress

sårbarhet

(biologisk)

stress-faktorer

(sociala, EE)

tid

slide4

Stressreaktioner

Fys.

Livs-händelser

Psyk.

Tidiga varningstecken

Psykiatriska symtom

Beteende

slide5

Medicinering

Genetik

Tid. patologi

Ps./fys. status

Stressreaktioner

Fys.

Livs-händelser

Psyk.

Tidiga varningstecken

Psykiatriska symtom

Beteende

Coping-beteende

Tid. erfarenhet

Problemlösn.

Personlighet

slide6
Stresshantering kan inte avgränsas från övriga insatser (biologiska, sociala eller psykologiska)
 • Insatser måste baseras på analys av beteende (kognitioner, emotioner, förmågor samt yttre krav)
psykiska funktionshinder
Psykiska funktionshinder
 • Tar fasta på konsekvenserna av sjukdom – och inte på sjukdomen eller dess benämning (diagnosen)
 • Motsvarar en förändring av organisation
  • social omsorg (’socialpsykiatri’) för att kompensera för funktionsnedsättning och undvika handikapp
bed mning av funktion
Bedömning av funktion
 • Begrepp för:
  • Funktion
   • kognitiva funktionsnedsättningar (minne, språk, uppmärksamhet m.m.)
   • ökad psykisk sårbarhet och stresskänslighet
   • biverkningar av behandling, viktökning
  • Aktivitet
   • dagliga rutiner, igångsättningssvårigheter, ensamhet och social begränsning
  • Delaktighet
   • studier, arbetsliv
psykiska funktionshinder11
Psykiska funktionshinder
 • Exekutiva funktioner
 • Störningar i abstrakt tänkande
 • Minnesstörningar
 • Theory of mind
 • Centrala sammanhang
 • Störd kroppsfeedback
 • Svårt att vänja sig vid stress
 • Varseblivningsstörningar
exekutiva funktioner
Funktion

Förmåga till initiativ

Tidsuppfattning (orsak och verkan)

Planerings- och organisationsförmåga

Skapa struktur

Motivera sig själv – skjuta upp tillfredsställelse

Automatiskt agerande

Fokusera uppmärksamhet

Värdera egna prestationer

Bemötande

Initiativstöd

Struktur på vardagen (sömn, aktivitet, mat)

Förutsägbarhet, använd scheman

Tydlig bild av personliga mål

Hjälp till med att motivera, stöd starka sidor, intressen

Stöd: fokusering, hålla kvar uppmärksamhet

Exekutiva funktioner
kroppsfeedback stresst lighet
Funktion

Stresstolerans

Habitueringsförmåga

Kroppsfeedback

Sortera sinnesintryck

Bemötande

Stresshantering, skapa lugna miljöer

Stöd förmågan att upptäcka förändringar i tankar, kroppen och upplevelser

Strukturerande rutiner

Avslappning (TA)

Information om perceptionsstörningar

Kroppsfeedback, stresstålighet
p verkan inom olika livsomr den
Påverkan inom olika livsområden
 • Vardagsliv
 • Samhälle
 • Utbildning
 • Arbete/sysselsättning
 • Relationer
 • Vanligast upplevda svårighet är ensamhet!
social f rm ga
Social förmåga
 • Definition: beteende som ger möjlighet att klara önskade roller i samvaro med andra
 • En persons sociala förmåga säger mer om prognos, livskvalitet och framtida vårdkostnad än diagnos och symtom
symtom och funktionshinders betydelse f r stress och prognos
Symtom och funktionshinders betydelse för stress och prognos

positiva symtom

social

funktion

negativa symtom

psykiska funktionshinder

kognitiva störningar

stresshantering broms
Stresshantering (’broms’)
 • Kompensation för psykiska funktionshinder
 • Hjälp att upptäcka förändringar i kropp, tankar, känslor och upplevelser av symtom
 • Dagbok över stressande situationer, platser och personer
 • Beteendeanalys
 • Problemlösning
stresshantering gas
Stresshantering (’gas’)
 • Öka aktiviteter som ger glädje och tillfredsställelse (Hur var det tidigare?), arbeta med små steg
 • Öka antalet positiva personliga kontakter
 • Utmana ångestladdade situationer, tankar och upplevelser
 • Beteendeanalys
 • Problemlösning
beteende kedje analys
Beteende- (kedje-) analys

A

B

C

Kedjor av beteenden som

leder fram till problem-

beteendet (tankar, känslor

och ’beteenden’)

Problem-

beteende

Kort- och

långsiktig

förstärkning

beteende kedje analys21
Beteende- (kedje-) analys

A

B

C

slipper sug,

hunger

kaffe x flera

under arbete

snabbt sugen

och hungrig igen

ingen vana vid

mattider

ökat sockersug

äter chips

och choklad

skyndar

iväg

ingen

frukost

sugen

probleml sning
Problemlösning
 • Vad är problemet?
  • Äter för mycket choklad och godis efter arbete
 • Vilka möjliga lösningar finns det?
  • Ta med en matsäck med ”nyttigheter”, mellanmål
  • Gå upp tidigare och laga frukost på morgonen
  • Gå till restaurang under lunchen
 • Välj en och genomför denna.
 • Utvärdera resultatet.
kbt tekniker f r att ka gl dje och livsinneh ll och minska stress
KBT-tekniker för att öka glädje och livsinnehåll – och minska stress
 • Beteendeaktivering
 • Exponering
 • Avslappning
 • All hjälp och stöd ges stegvis i den takt som brukaren själv bestämmer
 • Fokus på glädje, sammanhang och positiva aktiviteter!