a sz m t g pes inform ci s rendszerek
Download
Skip this Video
Download Presentation
A számítógépes információs rendszerek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

A számítógépes információs rendszerek - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

A számítógépes információs rendszerek . A szervezés, tervezés gyakorlati kérdései. A fejlesztési munka szakaszai. Célkitűzés Rendszerelemzés Rendszertervezés Rendszer kivitelezése Rendszer bevezetése. Célkitűzés - hogyan látja a vezetőség. A feladatkijelölés felelőssége időszerű

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A számítógépes információs rendszerek' - lucretia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a sz m t g pes inform ci s rendszerek

A számítógépes információs rendszerek

A szervezés, tervezés gyakorlati kérdései

a fejleszt si munka szakaszai
A fejlesztési munka szakaszai
 • Célkitűzés
 • Rendszerelemzés
 • Rendszertervezés
 • Rendszer kivitelezése
 • Rendszer bevezetése
c lkit z s hogyan l tja a vezet s g
Célkitűzés - hogyan látja a vezetőség
 • A feladatkijelölés felelőssége
  • időszerű
  • megvalósítható
  • az érdekek egybeesnek
  • a fejlesztés máshol is felveti ennek igényét
c lkit z s hogyan l tja a szervez
Célkitűzés - hogyan látja a szervező
 • A rendszerrel kapcsolatos általános kérdések
 • a rendszer kidolgozásának körülményei
 • a gépi feldolgozással kapcsolatos kérdések
a rendszerelemz s c lja feladata
A rendszerelemzés célja, feladata
 • A jelenlegi rendszer működésének megismerése a problémák feltárásával
 • olyan információk gyűjtése, amelyek segítik a kifejlesztendő rendszer tervezését
a rendszerelemz s szakaszai i
A rendszerelemzés szakaszai I.
 • A célrendszer nagyvonalú megismerése
  • nagyvonalú, előzetes helyzetfelmérés
  • előzetes terv, rendszerjavaslat készítése
 • Átfogó helyzetfelmérés
  • alapfolyamat és információs rendszerének funkcionális megismerése
  • a rendszert alkotó rendszerrészek, és kapcsolataik
  • bizonylatok tartalmi vizsgálata
a rendszerelemz s szakaszai ii
A rendszerelemzés szakaszai II.
 • Részletes felmérés
  • alrendszerek funkcióinak, kapcsolatainak feltárása
  • a bizonylatok tartalmának megismerése
  • az adatok tartalmának és formájának részletes feltárása
el zetes helyzetfelm r s
Előzetes helyzetfelmérés
 • Célja, feladatai
 • Területei
  • az adott szervezet működési, szervezeti jellemzői
  • a reálfolyamat vizsgálata
  • az információs rendszer elemzése
 • Forrásai
rendszerjavaslat rendszertanulm ny
Rendszerjavaslat, rendszertanulmány
 • Célja , feladata
 • Általános szabályai
 • Tartalmi követelményei
a rendszerjavaslat tartalmi k vetelm nyei
A rendszerjavaslat tartalmi követelményei
 • Az új információs rendszer célja
 • A meglévő rendszer bemutatása
 • A javasolt rendszer működési modellje
 • A javasolt rendszer megvalósításának feltételrendszere
  • hardver, szoftver követelmények
  • költségkalkuláció
  • szervezeti változtatások indoklása
 • A kifejlesztés ütemterve
 • A rendszer megvalósíthatóságának bizonyítása, az új rendszer értékelése
a rendszertervez si tev kenys g

A rendszertervezési tevékenység

Az alrendszerek pontos körülhatárolása, kapcsolatok részletes feltárása

a tervez s l p sei
A tervezés lépései
 • Átfogó (részletes) helyzetfelmérés
 • a rendszer logikai tervezése
 • a rendszerfejlesztés és üzemeltetés feltételeinek pontosítása
 • a rendszerterv összeállítása
az tfog r szletes helyzetfelm r s
Az átfogó (részletes) helyzetfelmérés
 • Az adatgyűjtés módszerei
  • a reálfolyamat megfigyelése
  • kikérdezés interjúval és kérdőívvel
  • a meglévő dokumentumok összegyűjtése és vizsgálata
  • egyéb módszerek
megfigyel s
Megfigyelés
 • Személyes meggyőződés
 • okai
  • ellentétes vélemények
  • szabálytalanságok
  • eltérés a leírásoktól
 • előnyei
 • hátrányai
kik rdez s interj val
Kikérdezés interjúval
 • Fő részei
  • megtervezése
  • levezetése
  • információk rendszerezése
  • értékelése
az interj megtervez se
Az interjú megtervezése
 • Témakörök » kérdések
 • Területek » adatok, folyamatok
 • Személyek » értékes információt kitől kapunk
 • Mit akarunk megtudni » a személyektől
interj tervez si szakasz el k sz letek
Interjú tervezési szakasz » előkészületek
 • Szakmai ismeretek, általános tájékozódás a vállalat profiljáról
 • szójegyzet, szakzsargon
 • team tagok - személyek kapcsolása
 • ütemezés: napra, időpontra
 • bevezető látogatás
 • az interjú konkrét kidolgozása
az interj lefolytat sa i
Az interjú lefolytatása I.
 • névjegykártya
 • a felmérés célja - röviden tisztázni
 • először átfogó kérdések
 • ragaszkodni a témához
 • igen - nem válaszok
 • kritika nélkül
 • a kérdező saját véleménye - amiről nem szívesen beszélnek
az interj lefolytat sa ii
Az interjú lefolytatása II.
 • gondolkodási időt kell hagyni
 • külső zavar hatások
 • belső zavaró hatások
 • tények és vélemények elkülönítése
 • összegzések
 • mellőzzük a tréfákat
 • az interjúalany is kérdezhessen
 • mutassunk érdeklődést a téma iránt
az interj lefolytat sa iii
Az interjú lefolytatása III.
 • mire koncentráljunk?
 • idegen, másoknak ismeretlen szavak
 • jegyzet - esetleg írassuk alá
 • milyen szakkönyvet ajánlanak
 • a interjú alanya a szakember!
 • a dolgozó meggyőzése
 • esetleg újabb találkozó
az interj rt kel se
Az interjú értékelése
 • jegyzetek feldolgozása
 • vélemények - tények
 • más dolgozót is hallgassunk meg
 • rendszerezni a dokumentumokat
milyen k rd seket tiszt zzunk
Milyen kérdéseket tisztázzunk?
 • megfelelés
 • információtartalom
 • érthetőség
 • kimaradt terület, területek
 • új személy bevonása?
 • több nézőpont?
 • fontos a téma?
 • új problémák
bels k ls szervez k l nbs gek
Belső - külső szervező különbségek
 • általános kérdéseket ismeri
 • szakmai nyelv ismerete
 • belső körülményekkel „elfogultabb”
 • pontosabban tudja: honnan, mit
 • a szabályok rá is vonatkoznak
 • tárgyilagos értékelés kell ebben az esetben is!
kik rdez s k rd vvel
Kikérdezés kérdőívvel
 • nyílt kérdőív
 • zárt kérdőív
 • kísérő levél
 • kitöltési utasítás
k rd v el ny k
Kérdőív » előnyök
 • rövid időn belül sok információ
 • gyors tájékoztatás
 • egy probléma - sok vélemény
k rd v h tr nyok
Kérdőív » hátrányok
 • kérdések megszerkesztése nehéz
 • esetleg újat kell készíteni
 • tények - vélemények elhatárolása
 • nem mindig az illetékes személy tölti ki
 • komolytalannak fogják fel
 • sok kérdőív - sok idő
 • nyílt kérdőívet nehéz kiértékelni
dokumentumok vizsg lata
Dokumentumok vizsgálata
 • Munkaköri leírások
 • Iratkezelési szabályzat
 • Bizonylati szabályzat és album
 • Kollektív szerződés
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Minőségbiztosítási rendszer
munkak ri le r sok
Munkaköri leírások
 • a munkakör célja
 • feladatok, hatáskörök, felelősségek
 • kapcsolat más munkakörökkel
 • miről, hogyan, kitől, mikor, milyen formában kap információt
 • miről, hogyan, kinek, mikor, milyen formában ad információt
 • az információt hogyan dolgozza fel?
 • milyen szakmai előírásoknak kell eleget tennie
 • az adott munkakör technikai feltételrendszere
iratkezel si szab lyzat
Iratkezelési szabályzat
 • az ügyintézés szabályai
 • iratok megőrzésének, kezelésének szabályai
 • ügyviteli munka szabályai
 • levelezési rend
 • dokumentumok archiválási rendje
 • titkos ügyiratok kezelési szabályai
 • iratok sokszorosítási szabályai
bizonylati szab lyzat s album
Bizonylati szabályzat és album
 • szabályzati rész
  • bizonylatok kezelési rendje
  • bizonylatok leírása
 • album » minden bizonylatból egy-egy minta
bizonylati szab lyzat
Bizonylati szabályzat
 • bizonylat célja, szerepe,
 • kiállítás helye, felelős munkakör,
 • továbbítás módja
 • elvégzendő feladatok
 • azonosítása, számozási rendje
 • rögzítés módja és helye
egy b helyzetfelm r m dszerek
Egyéb helyzetfelmérő módszerek
 • Mérésekkel
 • Becslésen alapuló
 • Szakmai kapcsolatok
 • Adatfeldolgozási, információs rendszerbeli tapasztalatok
a m dszerek alkalmaz sa
A módszerek alkalmazása
 • Igazodni kell:
  • a konkrét problémához,
  • a felmérési folyamathoz
  • időponthoz,
  • a megrendelőhöz
 • általában „vegyesen”.
a nyert adatok inform ci k elemz se
A nyert adatok, információk elemzése
 • elemek közötti kapcsolatok
 • összefüggések
 • kivételes esetek
 • problémák feltárása
 • az elemzés szintjei:
  • általános
  • elemi
 • struktúra rögzítése
a strukt ra r gz t se
A struktúra rögzítése
 • Horizontális
 • Vertikális
 • Funkcionális
ad