system eksploracji danych z wykorzystaniem dokument w xml n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
System eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML PowerPoint Presentation
Download Presentation
System eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
lucita

System eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
System eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. System eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML Kamil Litman

 2. Plan prezentacji • Wstęp • Cel pracy dyplomowej • Harmonogram działań • Założenia • Postępy prac • Spis literatury

 3. Wstęp • Temat pracy: System eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML • Kierujący pracą: dr inż. Jacek Rumiński

 4. Cel pracy dyplomowej • Stworzenie systemu wydobywania wiedzy z hurtowni danych opartej o dane historyczne i raporty zawarte w dokumentach XML. • Zbadanie i zaproponowanie możliwości wykorzystania omawianych rozwiązań w diagnostyce medycznej.

 5. Cel pracy dyplomowej • Istotnym celem pracy jest również zapoznanie się z funkcjonującymi obecnie metodami budowy hurtowni danych. • Zaproponowanie wykorzystania dokumentów XML do raportowania w medycynie. • Zapoznanie się i wykorzystanie metod wydobywania wiedzy (data mining) z hurtowni danych.

 6. Cel pracy - podsumowanie Ostatecznym celem pracy jest działający system informatyczny wraz z zestawem danych testowych i ich wyjaśnieniem ich znaczenia oraz dokumentacją (w postaci pracy dyplomowej) zgodną z regulacjami CMMI level 2, Project Planning

 7. Harmonogram działań • Zapoznanie z literaturą • Analiza rozwiązań • Projekt systemu • Implementacja i opis • Sposoby testowania i interpretacji wyników • Dokumentowanie

 8. Założenia • Podstawowym założeniem jest zapewnienie możliwości wykorzystania stworzonego systemu w medycynie. • Kształt i szczegółowa architektura systemu zależna będzie od dostępnego zestawu danych.

 9. Postępy prac • Zapoznanie z literaturą • Analiza rozwiązań • Projekt systemu • Implementacja i opis • Sposoby testowania i interpretacji wyników • Dokumentowanie

 10. Postępy prac – stan wiedzy • Przegląd architektur hurtowni danych • Modele relacyjne (superrelacyjne) • Modele wielowarstwowe MOLAP • Podsumowanie • Wprowadzenie do XML • Podstawowe założenia normy XML • Zastosowania XML do raportowania w medycynie • Sposoby integracji danych zawartych w XML z hurtownią danych • Podsumowanie

 11. Postępy prac – stan wiedzy • Przegląd metody eksploracji danych • OLAP • Sieci neuronowe • Możliwości zastosowań w medycynie • Podsumowanie

 12. Postępy prac – ponadto • Information Manifold firmy AT&T: • Projekt o podobnych założeniach; • Wykorzystanie dokumentów SGML; • Fizyczna struktura hurtowni; • Aktualizacja danych poza systemem; • System uniwersalny; • Pytanie: • Czy da się wykorzystać w medycynie?

 13. Spis literatury • Data Mining: Concepts and Techniques, Jiawei Han i Micheline Kamber, Morgan Kaufmann Publishers, August 2000 • Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, Matthias Jarke, Maurizio Lenzerini, Yannis Vassiliou, Panos Vassiliadis, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003 • XML. Wprowadzenie, Erik T. Ray, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004 • Czasopisma dostępne w czytelni • Internet • Pozycja o eksploracji danych w medycynie

 14. Dziękuję za uwagę! • Zapraszam do zadawania pytań.