بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 69

??? ???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. Seyed Hadi Mousavi, M.D., Ph.D. Assistant Professor of Pharmacology, Mashhad University of Medical Sciences Email: mousavih@mums.ac.ir. دکتر سید هادی موسوی استادیار فارماکولوژی. اهداف؟؟؟. عوارض داروهای شیمی درمانی. دو عارضه جانبی اکثر داروهای شیمی درمانی را نام برید.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ???? ?????? ??????' - lucita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

Seyed Hadi Mousavi, M.D., Ph.D. Assistant Professor of Pharmacology,

Mashhad University of Medical SciencesEmail: mousavih@mums.ac.ir

دکتر سید هادی موسویاستادیار فارماکولوژی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

اهداف؟؟؟

عوارض داروهای شیمی درمانی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
بیمار 1 درمانی را نام برید.

 • خانم 32 ساله ای بعلت تومور 3cm در پستان، تحت عمل جراحی ماستکتومی سگمنتال قرار گرفت.

 • 2 عدد از غدد لنفاوی در گیر بود لذا رژیم FAC-V برای ایشان( 6 دوره 1 ماهه) آغاز گردید.

 • F:Fluorouracil

 • A: Doxorubicin (Adriamycin)

 • C: Cyclophosphamide

 • V: Vincristine


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Cyclophosphamide metabolism
Cyclophosphamide Metabolism درمانی را نام برید.


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

 • درمان: درمانی را نام برید.

 • هیدراتاسیون فراوان

 • مرکاپتواتانوسولفونات(Mesna)


Alkylating agents
Alkylating Agents درمانی را نام برید.مکانیسم عمل

 • قرار دادن گروه الکیل در DNA


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
آلکیلاسیون درمانی را نام برید.


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
عوارض عمده این گروه درمانی را نام برید.

 • سرکوب مغز استخوان

 • تهوع و استفراغ


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
سوال 2 درمانی را نام برید.

 • دارویی که در درمان ترکیبی کارسینوم بیضه یکار می رود و سبب نفروتوکسیسته می گردد کدام است؟

 • احسنت: سیس پلاتین


Alkylating related agents
Alkylating-Related Agents درمانی را نام برید.

 • Cisplatinسیس پلاتین

 • Carboplatinکربوپلاتین

 • اکسالی پلاتین

  پروکاربازین

  داکاربازین


Platinum coordination complexes
Platinum Coordination Complexes درمانی را نام برید.

They cause nephro- and ototoxicity.

To counteract the effects of nephrotoxicity, give mannitol as an osmotic diuretic,

or induce chloride diuresis with 0.1% NaCl.


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
سمیت درمانی را نام برید.سیس پلاتین

 • سمیت کلیوی

 • . کربوپلاتین کمتر

 • نروپاتی

  • گوشی

  • نروپاتی محیطی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
سرطان های ثانویه درمانی را نام برید.

 • ایجاد لوکمی AMLشایعترین

 • لنفوم غیر هوچکین

 • سرطان مثانه

 • پروکابازین

 • ملفالان


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
سوال 3 درمانی را نام برید.

 • این دارو مهار گر آنزیم DNA پلی مراز است

 • یکی از فعال ترین داروها در درمان لوسمی است.

 • اگر چه میلوساپرشن عارضه محدود کننده دوز در این داروست، این دارو سبب آتاکسی بعلت دیسفونکسیون مخچه نیز می شود؟


Cytarbine ara c
سیتارابین درمانی را نام برید.Cytarbine (Ara-C)


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

CCS درمانی را نام برید.

S phase

مهار سنتز DNA

Immunosuppressive


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
متوترکسات درمانی را نام برید.


Methotrexate
Methotrexate درمانی را نام برید.سمیت

 • Bone marrow suppressionسرکوب مغز استخوان

  • leucovorin (folinic acid)

 • موکوزیت، سمیت کبد، فیبروز ریوی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
بیمار 2 درمانی را نام برید.

 • بیمار بالغی مبتلا به لوکمی حاد تحت درمان با رژیم زیر است:

 • سیکلوفوسفامید

 • مرکاپتوپورین

 • متوتروکساتMTX

 • وین کریستین

 • پردنیزولون


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

 • دچار تهوع و استفراغ شدید شده است؟؟

 • اوندانسترون 5HT3 antgonist

 • او همچنین دهان شویه کلرهگزیدین مصرف می کند؟

 • موکوزیت

 • و همچنین یک ترکیب ملین استفاده می نماید.


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
موکوزیت است؟؟

 • متوترکسات


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
کدام دارو؟؟؟ شاکی است.

good

oh my GOD

??? !!!


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
وین کریستین شاکی است.


Vinca rosa
آلکالوئید های وینکا شاکی است. Vinca rosa

 • Vinblastine

 • Vincristine


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
آلکالوئید های وینکا شاکی است. مکانیسم عمل

 • مانع اضافه شدن توبولین به میکرو توبولVincristine toxicity
Vincristine شاکی است. وین کریستین Toxicity

 • Neuropathy نوروپاتی

  حسی: پارستزی

  حرکتی: ضعف عضلانی

  اتونوم: یبوست


Vinblastine toxicity
Vinblastine شاکی است. وین بلاستین Toxicity

 • Nausea

 • Vomiting

 • Marrow depression

 • Alopecia


Taxanes
Taxanes شاکی است. تاکسان ها

Paclitaxel (Taxol)

Docetaxel

از صنوبر غربی و صنوبر اروپایی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
تاکسان ها شاکی است. مکانیسم عمل

مانع جدا شدن میکرو توبول به توبولین

سم دوک


Taxanes1
Taxanes شاکی است. سمیت

Paclitaxel

Neutropenia, thrombocytopenia

Peripheral neuropathy

Docetaxel

Bone marrow suppression

Neurotoxicity


Podophyllotoxins
Podophyllotoxins شاکی است.

 • Etoposideاتوپوزید

 • Teniposideتنی پوزید


Podophyllotoxins1
Podophyllotoxins شاکی است. مکانیسم عمل

 • مهار آنزیم topoisomerase II


Podophyllotoxins toxicity

Nausea شاکی است.

Vomiting

Alopecia

Hematopoietic and lymphoid toxicity

PodophyllotoxinsToxicity


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
بیمار 1 شاکی است.

 • خانم 32 ساله ای بعلت تومور 3cm در پستان، تحت عمل جراحی ماستکتومی سگمنتال قرار گرفت. 2 عدد از غدد لنفاوی در گیر بود لذا رژیم FAC-V برای ایشان( 6 دوره 1 ماهه) آغاز گردید.

 • F:Fluorouracil

 • A: Doxorubicin (Adriamycin)

 • C: Cyclophosphamide

 • V: Vincristine


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

 • بین دوره 3 و 4 شیمی درمانی، بیمار متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.

 • اسکن رادیوایزوتوپ برای وی انجام گردید و شواهدی از سمیت قلبی مشاهده گردید.

 • کدام دارو باید عوض شود؟


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Anthracyclines
Anthracyclines متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.

 • Doxorubicin

 • Daunorubicin


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
آنتی بیوتیک ها متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.

 • Anthracyclines- Doxorubicin & Daunorubicin

 • Dactinomycin

 • Plicamycin

 • Mitomycin

 • Bleomycin


Anthracyclines1
Anthracyclines متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.مکانیسم عمل

 • افزایش رادیکال آزاد

 • آسیب DNA


Anthracyclines toxicity
Anthracyclines متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.Toxicity

 • Bone marrow depression

 • Total alopecia

 • Cardiac toxicityسمیت قلبی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
سمیت قلبی متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.

 • افزایش ضربان در حال استراحت

 • آریتمی

 • کاردیومیوپاتی

 • نارسایی احتقانی قلب CHF


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous
بیمار 3 متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.

 • یک آقای 23 ساله با لنفوم هوچکین تحت رژیم MOPP قرار گرفته است که نا موفق بود؟

 • مکلورتامین

 • انکووین (وین کریستین)

 • پروکارپازین

 • پردنیزولون


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

 • متعاقبا برای وی رژیم متوجه افزایش ضربان قلب در حال استراحت شد.ABVD شروع گردید؟

 • آدریامایسین (دوکسوروبیسین)

 • بلئومایسین

 • وین بلاستین

 • داکاربازین


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Bleomycin toxicity
Bleomycin علائم زیر گردید:بلئومایسین Toxicity

 • آلوپسی

 • Blisteringعوارض جلدی

 • Pulmonary fibrosisفیبروز ریوی


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous


Antitumor mabs
مونوکلونال آنتی بادی سالم که فقطAntitumor MABs

 • Rituximab (Rituxan)

 • Trastuzumab (Herceptin)

 • Bevacizumab (Avastin)

 • Cetuximab (Erbituix)


Trastuzumab herceptin
Trastuzumab (Herceptin) سالم که فقط

 • humanized monoclonal antibody

 • binds to the extracellular domain of the Human Epidermal Growth factor Receptor HER-2/neu.

 • metastatic breast cancer in patients whose tumors overexpress HER-2/neu


Bevacizumab
Bevacizumab سالم که فقط

 • Avastin (Genentech)

 • Humanized IgG1 produced in CHO: Anti VEGF (vascular endothelial growth factor)

 • First Inhibitor of angiogenesis

 • Approved in 2004 for

  • Colorectal metastatic carcinoma

  • Increased survival for 5 month


Seyed hadi mousavi m d ph d assistant professor of pharmacology mashhad university of medical sciences email mous

مقاومت سالم که فقط

 • Increased expression of MDR-1 gene for a cell surface glycoprotein, P-glycoprotein