Opti ki diskovi
Download
1 / 14

Opti?ki diskovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Optički diskovi. Pregled tehnologija. prva generacija – muzika, softver i podaci infracrveni laser CD, Laser disk, magnetooptički druga generacija – veće količine podataka precizniji laser (vidljiv, obično crveni) DVD (sa varijacijama), VideoCD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opti?ki diskovi' - lucita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pregled tehnologija
Pregled tehnologija

 • prva generacija – muzika, softver i podaci

  • infracrveni laser

  • CD, Laser disk, magnetooptički

 • druga generacija – veće količine podataka

  • precizniji laser (vidljiv, obično crveni)

  • DVD (sa varijacijama), VideoCD

 • treća generacija – HD video i još više podataka

  • Blue-ray, HD DVD

 • budućnost – >1TB

  • holografski disk, LS-R (napušteno),

   proteinski (50TB)


Opti ki diskovi
CD

 • Philips, Sony

 • različite dimenzije

  • 8cm: 21-24min/185-210MB

  • 12cm: 74-99min/650-870MB

  • 8.5x5.4cm, 8.5x6.4cm - ~6cm/10-65MB

  • debljina 1.2mm

 • slojevi: A – polikarbonat koji nosi podatke u udubljenjima, B – reflektujući sloj, C – lak, D – štampa

 • E – laser: 780nm

 • fotodioda detektuje promene u zraku


Razli iti standardi za razne namene
Različiti standardi za razne namene

 • AudioCD (Red Book - 1980)

 • CD-Text – tekstualni podaci uz Audio

 • CD-MIDI – sinteza zvuka, ne zapis zvuka

 • CD-G – grafika uz zvuk (npr. titlovi za karaoke)

 • CD-ROM – računarski podaci (Yellow Book - 1985)

 • Video CD (White Book - 1993)

 • Photo CD

 • CD-i

 • kombinacija

 • CD-R, CD-RW


Cd rom
CD-ROM

 • ISO9660 standard

 • ozbiljnija korekcija greške nego kod AudioCD, gde ljudsko uvo može da ispravlja

 • sektori su u kontinualnoj spirali na disku

 • brzina: 1x čita 75 uzastopnih sektora

  • 1,2Mbit/s

 • CD-R i CD-RW – medijumi po kojima se piše

  • u materijal se ne utiskuju udubljenja nego se menjaju karakteristike materijala


Cd rom ure aj 1
CD-ROM uređaj1

 • glava: laser, sočivo za usmeravanje i fotodioda za očitavanje

  • Dvostrani ima jednu glavu i korisnik mora sam da okreće disk

 • dva servomehanizma: za održavanje rastojanja glave i diska i za pomeranje sočiva po radijusu

 • motor za obrtanje – cilj je konstantan protok podataka

  • disk se sporije obrće što se više ide ka ivici diska (moguća je i podela po zonama)

  • maksimalna brzina je ograničena da se plastični disk ne bi raspao


Cd rom ure aj 2
CD-ROM uređaj2

 • ubacivanje diska

  • tray

  • slot-loading

  • caddie – posebno pakovanje, kao flopi

 • uobičajena dimenzija 5,25”

  • laptopi imaju poseban dizajn

 • priključivanje

  • interni: ATA, SATA

  • eksterni: USB, FireWire

  • ranije: PCMCIA, paralelni port, SCSI


Snimanje diskova
Snimanje diskova

 • u početku: snimanje celog diska odjednom (disk-at-once)

 • track-at-once – zapiše se niz blokova i dva bloka za zatvaranje

 • session-at-once – sesiju čini više blokova različite namene

 • paketno pisanje – pišu se paketi na disk; beleži se informacija o upisima tako da se dobije utisak promenljive memorije (UDF)

 • optimizacija rada lasera – smanjenje snage u zavisnosti od medijuma da bi se smanjila potrošnja

 • svaki rezač ima jedinstvenu oznaku koja se piše na svaki disk


Opti ki diskovi
DVD

 • digital versatile disc

 • laser: 650nm (crveni)

 • osnovni protok: 10,5Mbit/s

 • dvoslojni disk – laser sija kroz prvi sloj

 • regioni za zaštitu prava

 • audio: 24bit/192kHz

 • video: 4:3/16:9, 720x480 (NTSC) ili 720:576 (PAL)


Dvd formati za snimanje
DVD formati za snimanje

 • DVD-R/DVD-RW – baziran na CD-R formatu i ima široku podršku u starijim uređajima

 • DVD+R/DVD+RW – noviji i otporniji na greške

 • DVD-RAM – najotporniji na greške, veći kapacitet zbog manjeg bloka, skup, malo podržan


Blueray
BlueRay

 • BD – blue-ray disk

 • pojavio se razvojem HDTV

 • plavo-ljubičasti laser 405nm

 • 25/50 GB kapacitet

 • bolji kvalitet izrade medijuma i otpornost na oštećenja

 • protok 36Mbit/s (1x)

 • podrška za Java programski jezik:

  • disk menu

  • internet pristup za dodatne jezike za prevod i dodatni sadržaj

 • regioni

 • dalji razvoj

  • više slojeva

  • hibridni diskovi (DVD/BD)

 • konkurent je bio HD DVD


Holografski disk
Holografski disk

 • U razvoju – postoje standardi za 100GB i 200GB diskove

 • dva lasera – crveni i zeleni

 • visoka očekivana cena (15000$ za uređaj i 120-180$ za disk); laser ima veliku potrošnju (~1W)

CBHD

 • Razvijen na osnovu HD DVD

 • zastupljen u Kini


Odr avanje ure aja
Održavanje uređaja

 • standardno čišćenje od prašine

 • posebni kompleti za čišćenje


Odr avanje diskova
Održavanje diskova

 • nenarezani diskovi obično imaju određen rok trajanja

 • narezani traju duže

 • DVD traje kraće nego CD

 • RW diskovi obično imaju određen broj piši/briši ciklusa

 • rot (“truljenje”) diskova je posledica loše izrade ili čuvanja, a ne sistemski problem

 • disk može da se premaže, da se zakrpe ogrebotine

 • brisanje