sociaal plan omgevingsdienst midden holland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland. Rineke Went, ISMH / Omgevingsdienst Midden-Holland Bas van Bon, Provincie Zuid-Holland. Uitgangspunt “ Mens volgt werk”. Doel Sociaal Beleidskader.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sociaal Plan Omgevingsdienst Midden-Holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociaal plan omgevingsdienst midden holland
Sociaal PlanOmgevingsdienst Midden-Holland

Rineke Went, ISMH / Omgevingsdienst Midden-Holland

Bas van Bon, Provincie Zuid-Holland

doel sociaal beleidskader
Doel Sociaal Beleidskader

Een kader op hoofdlijnen, bedoeld om de zorgvuldige overgang van medewerkers van provincie, milieudiensten en gemeenten naar de RUD te borgen en te garanderen.

slide4

Sociaal Beleidskader Zuid Holland

Sociaal plan

DCMR

Sociaal plan

Zuid Holland Zuid

Sociaal plan

Midden-Holland

Sociaal plan West-Holland

Sociaal plan Haaglanden

sociaal beleidskader
Sociaal Beleidskader
 • Overeenkomst tussen werkgevers en werknemersorganisaties.
 • Is bindend.
 • Basis voor de regionale sociale plannen.
sociaal beleidskader1
Sociaal Beleidskader
 • Inhoudelijke voorbereiding door P&O-ers, juristen en projectleider.
 • Stuurgroep bestaande uit directeuren Milieudiensten.
 • Provinciebrede commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg (PBGO): onderhandelingsakkoord.
sociaal beleidskader2
Sociaal Beleidskader

Afspraken over de procedure en bevoegdheden vastgelegd in de Regeling PBGO.

Onderwerpen:

 • Toepassingsbereik
 • Samenstelling
 • Bevoegdheden
 • Werkwijze en besluitvorming
doel sociaal plan
Doel Sociaal Plan

Uitwerking van het Sociaal Beleidskader

 • Plaatsingsprocedure
 • Garanties i.v.m. wijzigingen in rechtspositie
sociaal plan midden holland
Sociaal Plan Midden-Holland
 • Afspraken over de procedure en bevoegdheden vastgelegd in de Regeling BGO.
 • Pakketvergelijk rechtspositie voorbereid met enkele BGO-leden en de twee P&O-ers.
 • Uitkomsten van de pakketvergelijk besproken in het TBGO en verwoord in het Sociaal Plan. Kwartiermaker was voorzitter van het TBGO.
sociaal plan midden holland1
Sociaal Plan Midden-Holland
 • Onderhandelingsakkoord.
 • Ledenraadpleging.
 • Ter ondertekening voorgelegd aan vakbonden en bestuurders (van PZH, ISMH en ODMH).
slide11

‘MENS VOLGT WERK’

Plaatsingsprocedure

Medewerkers worden zoveel mogelijk geplaatst in een ongewijzigde functie (functievolgers).

garanties i v m wijzing van rechtspositie
Garanties i.v.m. wijzing van rechtspositie
 • Salarisgarantie: behoud op recht op het salaris en salarisperspectief
 • Persoonsgebonden toelagen
 • Functiegebonden toelagen
 • Studiefaciliteiten en aanvullende scholing
 • Rechtspositie: CAR-UWO en lokale regelingen ISMH wordt de rechtspositie van de ODMH
 • FPU+ provincies
 • 60+ regeling
 • Zwemwatercontroleurs
 • Verlof gaat mee naar ODMH
 • Grote toename reistijd
 • Een gezamenlijke bezwarencommissie
organisatie formatie plan
Organisatie & Formatie Plan
 • Uitwerking van het Bedrijfsplan
 • Organisatieprincipes
 • Organisatiestructuur
 • Beschrijving afdelingen / teams / clusters
 • Beschrijving taken / functies / inschaling
slide15

MDMH

PZH

ODMH134,02 fte

DCZ

Midd.

slide16

directeur

BWT

Staf

Afdeling Toezicht en Handhaving

Afdeling Leefomgeving

Afdeling Expertise

Afdeling Bedrijfsvoering

organisatie formatie plan1
Organisatie & Formatie Plan
 • Werkgroep Taken & Organisatie: MT leden van de ODMH, een beleidsmedewerker van de PZH en P&O-ers van PZH en ISMH.
 • Basis is het functieboek van het ISMH.
 • ‘Vertaling’ van de taken PZH naar functies.
 • Bij onduidelijkheid: in kleine groepjes, aangevuld met mensen uit de praktijk, nader overleg.
 • P&O-ers nader overleg over functieboek en functiewaardering.
 • Ter advies voorgelegd aan de (B)OR.
slide21

Oprichting: 18 april 2012

Omgevingsdienst Midden-Holland

Start: 1 juli 2012