Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kārlis Viša, apvienība “Apeirons” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kārlis Viša, apvienība “Apeirons”

Kārlis Viša, apvienība “Apeirons”

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Kārlis Viša, apvienība “Apeirons”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekta, piecu rokasgrāmatu un „pārbaudes lapas” instrumenta prezentācija KONFERENCE „Droša un atbalstoša skolas vide bērniem/jauniešiem ar invaliditāti”, 25.janvāris 2007. gads Kārlis Viša, apvienība “Apeirons”

  2. Par projektu 01.08.2005.-28.02.2007. Piecu reģionālo apmācības programmu realizācija (5x 3 dienas) – Rēzeknē, Tukumā (Jūrmala), Liepājā, Madonā, Rīgā un Rīgas raj. Kopā 132 cilvēki Vaivaru pamatskola Liepājas pilsētas dome Apvienība “Apeirons” Problēmu jomu apzināšana – ekspertu grupas izveide un PR kampaņas izveidošana Informācijas aprobēšana un 5 rokasgrāmtu izdošana x 1000 kopiju. Konference un PR materiāli Informatīvi izglītojošo materiālu paketes izstrāde un apmācības programmas izveidošana Sadarbība un jaunas idejas par jauniem projektiem

  3. Projekta "taustāmie" rezultāti • 180 kopiju apmācības programmu materiāli • 132 cilvēku līdzdalība apmācībās x 3 dienas • 175 cilvēki konferencē • 400 kopiju video filmas “Mācīsimies kopā!” • 4 pastkaršu sērija “Mācīsimies kopā” • Informācija internetā • 5 x1000 rokasgrāmatas – burtnīcas • 20 rokasgrāmatas Braila rakstā • Akcija “Vienādo teisību un iespēju skola 2006” (27 skolas)

  4. Rokasgrāmatas - burtnīcas Visas piecas rokasgrāmatas ir lietojamas atsevišķi un kopā, katra rokasgrāmata veidota pēc relatīvi prognozējamās mērķa auditorijas • ~Skolotāji, skolas administrācija~ • Drošas un atbalstošas skolas vides definējums un kritēriji; • Iekļaujošās izglītības definējums; • Invaliditātes jēdziena un veidu skaidrojums; • “Soļu metode” kā uzsākt iekļaujošu izglītību no politikas līdz skolas videi; • Ieteikumi skolotājiem darbā ar bērniem ar invaliditāti; • Pārbaudes lapa – kritēriji;

  5. Rokasgrāmatas - burtnīcas • ~Interešu aizstāvji, NVO, politikas veidotāji~ • Problēmu identificēšana un iespējamie risinājumi; • Iekļaujošās izglītības realizācijas nosacījumi; • Nepieciešamie risinājumi; • Diskriminācijas atpazīšanas kontroljautājumi;

  6. Rokasgrāmatas - burtnīcas • ~Izglītības politikas veidotāji, skolas vadības un pārraudzības institūciju pārstāvji~ • Pārbaudes lapa – drošas vides kritēriji; • Iekļaujošās izglītības definējums, ieviešanas kritēriji un darbības pamatprincipi; • Latvijas situācijas analīze un problēmu risinājumu alternatīvas; • Iekļaujošās izglītības attīstība Latvijā;

  7. Rokasgrāmatas - burtnīcas • ~Pašvaldībās izglītības, sociālās un veselības politikas veidotāji un kontrolētāji~ • Sociālās infrastruktūras analīze; • Iekļaujošās izglītības pamatojums, definējums; • Interešu aizstāvības instrumentu izvērtēšana; • Pašvaldības sociālās infrastruktūras elementu izmantošanas iespējas; • Problēmjomu analīze un iespējamie risinājumi; • Sociālo pakalpojumu, t.sk. Izglītības efektivitātes izvērtēšanas kritēriji.

  8. Rokasgrāmatas - burtnīcas • ~Bērni, jaunieši, cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem ~ • Iekļaujošās izglītības definējums un skaidrojums; • Bērniem ar invaliditāti pieejamās izglītības formas; • Interešu aizstāvības un ievērošanas kritēriji; • Nepieciešamais atbalsts no skolas un skolai; • Integrācijas un segregācijas (izslēgšanas) skaidrojums;

  9. Pārbaudes lapa 1. un 3. rokasgrāmatā ir pieejamas pārbaudes lapas, kuras satur kritērijus, kam būtu jāpievērš uzmanību, kad bērns ar invaliditāti gatavojās ienākt skolā, lai nodrošinātu drošu un atbalstošu skolas vidi! Skolas psihosociālās vides sagatavošana – pirms bērns ir ienācis skolā (motivācija, kolektīvs, izglītība, vecāki, sabiedrība) Skolas mācību, sociālo prasmju, komunikācijas un citu programmu izvēle un sagatavošana (programmas, mācību materiāli, veselības apr., korekcijas, saskarsme) Skolas pielāgošana atbilstoši konkrētā bērna vajadzībām un invaliditātes sekām (vides pieejamība, pārvietošanās, ekskursijas, resursu piesaiste, sadarbība ar citiem)

  10. Pēc konferences ikviens varēs saņemt: • 5-cu rokasgrāmatu paketīti – var paņemt arī divas un aizvest kaimiņu skolai vai priekšniekam; • 1-u CD ar filmu “Mācīsmies kopā!” Paldies!