slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vyjmenovaná slova po P

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Vyjmenovaná slova po P - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vyjmenovaná slova po P' - lucian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres ZnojmoOP VK 1.4 75021293Tematický celek: Jazyk českýNázev a číslo učebního materiáluVY_32_INOVACE_02_14 Vyjmenovaná slova po PPaedDr. Tamara KučerováAnotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

slide3

Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se čepýřit se.

slide4

pýcha – pyšný, zpychnout, pýchavka, přepych, pyšnit se

 • pytel – pytlák, pytlačit, pytlovina
 • pysk – ptakopysk, pyskatý
 • netopýr – netopýří
 • slepýš – slepýší
 • pyl – opylovat
 • kopyto – sudokopytník, kopýtko
slide5

klopýtat – klopýtnutí

 • třpytit se – třpytka, třpyt
 • zpytovat – jazykozpyt, nevyzpytatelný
 • pykat – odpykat
 • pýr – zapýřit, pýřavka
 • pýřit se – zapýřit se
 • čepýřit se
slide6

pýcha x píchá

na pysku x na písku

slepýš x slepíš

pyl x pil

opylovat x opilovat

slide7

P__šná princezna, hodný Pep__k, slep__t knížku, chytrý p__tlák, velký přep__ch, p__lná hospodyňka, pap__rový p__tlík, koňský p__sk, klop__tl o schod, rybářská třp__tka, p__tná voda, hraji si na p__sku, třp__tivý šperk, p__lný žák, nap__navý příběh, rozkvetlá p__voňka, zp__vat p__sně, p__šně vykračovat, p__chavka, prop__chnutý m__č, zap__řit se studem, prop__ska, nalep__t známku na dop__s, napíše sp__s, zp__tovat svědomí, p__sečná pláž, p__tel p__lin, op__lovat nehty, m__š p__ští

slide8

Pyšná princezna, hodný Pepík, slepit knížku, chytrý pytlák, velký přepych, pilná hospodyňka, papírový pytlík, koňský pysk, klopýtl o schod, rybářská třpytka, pitná voda, hraji si na písku, třpytivý šperk, pilný žák, napínavý příběh, rozkvetlá pivoňka, zpívat písně, pyšně vykračovat, pýchavka, propíchnutý míč, zapýřit se studem, propiska, nalepit známku na dopis, napíše spis, zpytovat svědomí, písečná pláž, pytel pilin, opilovat nehty, myš piští

slide9

V pokoji budu m__t knihy. Se zlomenou nohou doklop__tal až k m__sl__vně. Nemá m__ to za zlé. Bude p__kat za svůj úm__slný zločin. Kdyb__chom m__ zvítězili. P__šnil se cizí m__šlenkou. Uklouzla v um__várně a zlom__la si nohu. Om__tka vznikne sm__sením p__sku, vápna a vody. Nap__nali jsme sluch, ale m__ší p__štění neb__losl__šet. Vym__kal se způsobem m__šlení. Kdo mi up__l m__nerálku. Zam__kal a odem__kal zámek. Netop__řil__tají v noci. Pop__navárostl__na p__chá. Ml__t kávu. L__ška B__strouška.

slide10

V pokoji budu mít knihy. Se zlomenou nohou doklopýtal až k myslivně. Nemá mito za zlé. Bude pykat za svůj úmyslný zločin. Kdybychom myzvítězili. Pyšnil se cizí myšlenkou. Uklouzla v umývárně a zlomila si nohu. Omítka vznikne smísením písku, vápna a vody. Napínali jsme sluch, ale myší pištění nebylo slyšet. Vymykal se způsobem myšlení. Kdo mi upil minerálku. Zamykal a odemykal zámek. Netopýři lítají v noci. Popínavá rostlina píchá. Mlít kávu. Liška Bystrouška.