Název projektu
Download
1 / 15

Název projektu : Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Název projektu : Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce – popis II. Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Název projektu : Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526' - lucian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  • Název projektu: Moderní škola

  • Registrační číslo projektu:

  • CZ.1.07/1.5.00/34.0526

  • Název aktivity:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

  • Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce – popis II.

  • Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_7

  • Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová

  • Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Maturitní písemná práce - příprava


Esk jazyk p semn maturitn pr ce

ČESKÝ JAZYK PÍSEMNÁ MATURITNÍ PRÁCE

Základní informace

Charakteristika jednotlivých slohových útvarů

Rady, časté chyby…


Popis
Popis

Popis:cílem popisu je vytvořit celistvou

představu popisovaného předmětu,

osoby, zvířete, ale i děje.

Popis může být úplný (např. popis

pracovního postupu), většinou je

výběrový (všímáme si podstatných a

nápadných rysů).

Maturitní písemná práce - příprava


Popis1
Popis

Popis objektivní: snažíme se o

neutrální postoj k popisovanému jevu,

neměl by být poznat náš vztah k němu.

Popis subjektivní (líčení): vkládáme

do něj emoce, lze odvodit náš vztah k

popisovanému jevu. Může být kladný,

obdivný, láskyplný, ale také záporný,

odmítavý, pohoršený. Vyjadřuje dojmy a

nálady.

Maturitní písemná práce - příprava


Popis2
Popis

Popis statický: popisovaný jev se

nepohybuje a my ho nepotřebujeme

„rozhýbat“.

Popis dynamický: využíváme slovesa

plnovýznamová, neopakujeme zbytečně

sloveso být a mít a jeho tvary. To se

hodnotí jako stylistická chyba. Je možné

využít i pohybu vypravěče (prochází

krajinou – tím popisu dává dynamiku).

Maturitní písemná práce - příprava


Popis3
Popis

Užíváme dějová slovesa – popojdeme-li

o několik kroků, najdeme, narazíme

na…

Lze nahradit dvojčlenné věty větnými

ekvivalenty (Ohromné! Hrůza!)

Působivé je užití kontrastu (noc a den,

slunečno x zataženo), personifikace

(květiny pokukují, větřík se prohání),

frazémů (přirovnání, rčení, pořekadel,

přísloví).

Maturitní písemná práce - příprava


Popis4
Popis

Popis by měl být soudržný – soudržnost

zajistíme navazovacími prostředky

(konektory) – časová a místní příslovce

(tam, tehdy, nyní), spojovací výrazy

(proto, dokonce). Dbáme, abychom

neopakovali stejná pojmenování, proto

volíme synonyma, ale i antonyma,

výrazy nadřazené, osobní a odkazovací

zájmena.

Maturitní písemná práce - příprava


Popis5
Popis

Kompozice: důležité je rozhodnout se

pro určitý systém, pořádek při

popisování jednotlivých prvků, např.

postup od celku k částem, od

nejdůležitějších částí k méně důležitým,

zleva doprava, od blízkého ke

vzdálenému…Podstatné je zachování

přístupu k popisování jevu. Popis je

komponován „odněkud někam“.

Maturitní písemná práce - příprava


Jazykov prost edky popisu
Jazykové prostředky popisu

Základem je neutrální (citově

nezabarvený) jazyk. Neopakovat být a

mít, zkusit nahradit synonymy: nacházet

se, být umístěn, nalézat se, vyskytovat

se, viset, ležet, tyčit se, vypínat se, krčit

se…

Maturitní písemná práce - příprava


Popis pracovn ho postupu
Popis pracovního postupu

Má přiblížit adresátovi určitou činnost

tak, aby si mohl vytvořit co nejnázornější a

nejpřesnější představu o tom, z jakých

úkonů je složena, v jakém probíhají pořadí,

jak se mají dělat a jak spolu souvisejí.

Popisuje se práce s objektem, zařízením či

nástrojem nebo postup při výrobě něčeho.

Součástí zadání jsou často obrázky nebo

nákresy, na jejichž základě má být popis vypracován.

Maturitní písemná práce - příprava


Popis pracovn ho postupu1
Popis pracovního postupu

Kompozice: činnosti musíme uvádět v

takovém pořadí, v jakém probíhají ve

skutečnosti – je to vlastně návod, jak se

má daná věc dělat. Zahrnuje i informace

o tom, co je k dané činnosti třeba, jaké

úkony provést a v jakém pořadí

postupovat. Jakákoli nejasnost a

nepřesnost narušuje funkci textu –

nutno promyslet kompozici (je možné

využít i číslování jednotlivých kroků).

Maturitní písemná práce - příprava


Popis pracovn ho postupu2
Popis pracovního postupu

Jazykové prostředky: neutrální, základem

je spisovný jazyk. Pečlivě volte slovesa,

aby vyjadřovala co nejpřesněji činnost,

kterou „děláte“. Často se využívá odborná

terminologie.

Vyhovuje i bodový výčet (nevětný).

Součástí může být i náčrtek, graf, obrázek

– pokud je v práci funkční, dostanete body

za originalitu.

Maturitní písemná práce - příprava


Odborn popis
Odborný popis

Musí být přesný a úplný. Soustředí se

na podstatné znaky popisovaného objektu.

Kompozice: musí mít logiku, řád a systém.

Je možno využít výčet, číslování

jednotlivých částí.

Jazykové prostředky: spisovný jazyk,

odborná terminologie, přesné výrazy.

Pozor na nadužívání sloves být a mít.

Častá jsou slovesa v trpném rodě,

preferuje se hutnost stylizace (použití

Maturitní písemná práce - příprava


Odborn popis1
Odborný popis

větného členu (podstatná jména

slovesná nebo dějová) místo vedlejší

věty. Vyšší frekvence větných ekvivalentů

– neslovesných vět.

Cílovou skupinou takových zadání jsou

žáci středních odborných škol – uplatníte

tam znalosti z oboru.

Hodnocení: je nutné, aby adresát získal

přesnou představu o popisovaném objektu

a zároveň by měl být text odborný.

Maturitní písemná práce - příprava


Zdroje:

Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea.

Český jazyk a literatura písemná práce. 1. vydání.

Praha: Tauris, Centrum pro zjišťování výsledků

maturit, 2012.

978-80-87337-11-0

Vlastní zkušenost autorky DUMu.

Maturitní písemná práce - příprava


ad