Download
evenwichtsvoorwaarde k ev n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evenwichtsvoorwaarde = K ev PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evenwichtsvoorwaarde = K ev

Evenwichtsvoorwaarde = K ev

280 Views Download Presentation
Download Presentation

Evenwichtsvoorwaarde = K ev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Deze verhouding tussen de concentraties van beginstoffen en de eindproducten noemen we de evenwichtsconstante = Kev Evenwichtsvoorwaarde = Kev Reactie: p A +q B  x C + y D Kev = [C]x*[D]y [A]p*[B]q mlavd@BCEC

 2. De evenwichtsconstante = onafhankelijk van de concentraties van de beginstoffen of het volume waarin de reactie plaats heeft. Evenwichtsvoorwaarde = Kev mlavd@BCEC

 3. In een vat van 2,0 L wordt 42 gram stikstof en 10 gram waterstof gedaan. In een evenwichtsreactie wordt 25,5 gram ammoniak gevormd. Evenwichtsvoorwaarde = Kev a) Geef de evenwichtsvergelijkingb) Geef de evenwichtsvoorwaarde K c) Bereken hoeveel mol stokstof en waterstof in het evenwichtsmengsel aanwezig zijnd) Bereken de Kev mlavd@BCEC

 4. a) Geef de evenwichtsvergelijking b) Geef de evenwichtsvoorwaarde K c) Bereken hoeveel mol stokstof en waterstof in het evenwichtsmengsel aanwezig zijnd) Bereken de Kev a) N2 + 3 H2 2 NH3 Evenwichtsvoorwaarde = Kev b) Kev = [NH3]2/([N2]*[H2]3) • N2 + 3 H2 2 NH3Tbegin 1,5 5,0 0,0 Reactie +1,5 + -1/2*1,5 –3/2*1,5 Tevenwicht 0,75 2,75 1,5 mlavd@BCEC

 5. d) Bereken de Kev • N2 + 3 H2 2 NH3Tevenwicht 0,75 mol 2,75 mol 1,5 mol Evenwichtsvoorwaarde = Kev d) Kev = [NH3]2/([N2]*[H2]3) V = 2 L  [NH3] = 0,75M [N2] = 0,375 M [H2] = 1,375 M  Kev = 0,752/(0,375*1,3753)= 0,58 mlavd@BCEC

 6. Bereken hoeveel gram N2O4 gevormd wordt en hoeveel gram NO2 overblijft als je 2,00 gram NO2 in een vat van 2 L brengt. Stel de Kev = 222 Evenwichtsvoorwaarde = Kev Stap 1: 2 NO2 N2O4 [ ]begin 0,0435/2 0,00 Stap 2: reactie - x + 0,5x Stap 3:[ ]eind 0,0218 - x 0,5x Stap 4: Kev = [N2O4]/[NO2]2 = 0,5x/(0,0218-x)2 = 222 mlavd@BCEC

 7. Bereken hoeveel gram N2O4 gevormd en hoeveel gram NO2 overblijft wordt als je 2,00 gram NO2 in een vat van 2,00 L brengt. Stel de Kev = 222 Evenwichtsvoorwaarde = Kev Stap 4: Kev = [N2O4]/[NO2]2 = 0,5x/(0,0218-x)2 = 222 x = 0,0158 [N2O4] = 0,5x = 0,0079 M  met 2,00 L 0,0158 mol 0,0158 mol * 92 g/mol = 1,45 gram N2O4 [NO2] = 0,0218-x = 0,00600 M  met 2,00 L 0,0120 mol  0,552 gram NO2 Sneller is natuurlij`k: 2,00 – 1,45 = 0,55 gram NO2 mlavd@BCEC

 8. Bij verandering van de concentratie van een van de stoffen reageert het evenwicht zodat de ‘verstoring’ zo veel mogelijk opgeheven wordt Evenwichten mlavd@BCEC

 9. Bij verandering van het volume waarin de reactie plaatsvindt reageert het evenwicht zo dat de verandering van de verhouding in concentraties zoveel mogelijk te niet wordt gedaan en de Kev weer zijn oude waarde krijgt Evenwichten mlavd@BCEC

 10. Bij verandering van de concentratie van een van de stoffen, door toevoegen/weghalen van een van de stoffen of door volumeverandering, reageert het evenwicht dusdanig dat de verhouding tussen beginstof en eindproduct weer constant wordt. Evenwichten Dit betekent dat een evenwicht elke verstoring zal ‘tegenwerken’ en gestreefd zal worden naar een herstelling van de oorspronkelijke situatie mlavd@BCEC

 11. Verandering van temperatuur Evenwichtsvoorwaarde = Kev mlavd@BCEC

 12. Blijft de Kev constant bij een verandering van temperatuur ? NEE DUS!!! Oude situatie bij 298 K : Kev = 222 Evenwichtsvoorwaarde = Kev Nieuwe situatie bij 343 K:Kev = [N2O4]/[NO2]2 = 14*10-3/(37*10-3)2 = 10,23 = 10 mlavd@BCEC

 13. De Kev is dus afhankelijk van de temperatuur !!!! Evenwichtsvoorwaarde = Kev Als de temperatuur stijgt zal het evenwicht reageren naar de endotherme kant zodat er energie weggaat. Als de temperatuur daalt zal het evenwicht reageren naar de exotherme kant zodat er energie gevormd wordt. mlavd@BCEC