udarbejdelse af viborg kommunes handicappolitik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik. Oplæg ved workshop på konferencen: Mainstreaming af handicapområdet 26. Maj 2009 v/Jannik Boel. Politikformuleringsproces. Forudsætninger for processen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik' - luce


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udarbejdelse af viborg kommunes handicappolitik

Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik

Oplæg ved workshop på konferencen:

Mainstreaming af handicapområdet

26. Maj 2009 v/Jannik Boel

politikformuleringsproces
Politikformuleringsproces

Forudsætninger for processen:

 • at handicappolitikken er en tværgående politik, der skal bidrage til at forbedre hverdagen og livsvilkårene for borgere med handicap herunder sikre mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet
 • at sikre en bred borgerinddragelse herunder brugere, pårørende, handicapforeninger, fagfolk i forvaltninger og i institutioner, politikere, og andre borgere og organisationer med interesse i handicapområdet.
organisering
Organisering
 • Arbejde projektorienteret på tværs af forvaltninger
 • Inddrage handicaprådet inden processen igangsættes
 • Inddrage Danske Handicaporganisationer undervejs i processen: Drøfte program, tilrettelæggelse af møder, behov for hjælpemidler m.v.
 • Økonomiudvalget koordinerer processen og fremsender forslag til Byrådet
 • Øvrige politiske udvalg og Handicaprådet inddrages inden den endelige politiske behandling af politikforslaget
proces
Proces
 • Inddrage interessenter direkte i en politikformuleringsproces, hvor de er med til at formulere politikkens ordlyd 
 • Sikre en bred repræsentation af interessenter på handicapområdet –herunder brugerrepræsentanter
 • Tre dialogmøder over en periode på ca. 1½ måned i efteråret 2008. Deltagere forpligter sig til at deltage i alle tre møder
 • 210 personer fik en personlig invitation til at deltage i dialogmøderne
 • 160 personer valgte at deltage
deltagere
Deltagere

Brugere

 • Handicap-, patient- og psykiatriforeninger, brugerbestyrelser

Fagfolk

 • Sundhedssektoren, daginstitutioner, skoler, handicapinstitutioner m.fl.

Borgere

 • Reservation af min. 30 pladser til interesserede borgere

Foreninger og organisationer

 • Idrætsforeninger, handicapidrætsforeninger, boligforeninger, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner

Råd

 • Handicapråd, ældreråd, ungdomsråd, erhvervsråd, idrætsråd
dialogm der
Dialogmøder

1. dialogmøde

 • Idéer til handicappolitikken:

værdier, målsætninger

og bærende principper

2. dialogmøde

 • Ændringer til politikskitse med

værdier, målsætninger og bærende principper

 • Forslag til konkrete indsatsområder

3. dialogmøde

 • Kommentere og ”give håndslag” på politikken
dialogm der1
Dialogmøder
 • Cafédrøftelser med 8-10 deltagere
 • Grupper sammensættes på tværs af interessenter og emner. Politikere deltager på lige fod med øvrige deltagere.
 • En tovholder stiller spørgsmålene og skriver gruppens forslag ned
 • Referater, oplæg og opsamlinger kan findes på hjemmesiden mellem møderne
tilg ngelighed til processen
Tilgængelighed til processen
 • Sikre, at alle interessenter inviteres
 • Tovholdere skal sikre, at alle kan deltage i gruppedrøftelserne
 • Hjælpemidler kan rekvireres efter behov: fx brug af skrivetolke, papirer i stor skriftstørrelse, mobil teleslynge
 • Deltagere udfylder evalueringsskema efter hvert dialogmøde
tilg ngelighed praktiske forhold
Tilgængelighed: Praktiske forhold
 • Lokalitet valgt i samråd med DH
 • Fordele ved lokalitet: central beliggenhed, offentlige transportmuligheder, gode adgangsforhold til lokalet, gode pladsforhold
 • Ulemper ved lokalitet: ingen teleslynge, adgang til handicaptoilet ikke optimal, dårlig akustik og udluftning, ikke adgang til at ryge
 • Medarbejdere behjælpelige i forbindelse med ankomst, servering m.v.
 • Drøfte hensyn med stedet/arrangøren (adgang, bordopstilling, lyd, sukkerfri kost m.v.)
succes set fra forvaltningen
Succes? – set fra forvaltningen
 • Stor interesse i at deltage i politikudarbejdelse på handicapområdet
 • Inddragelsesformen giver gode muligheder for at indarbejde de input, der kom fra interessenterne på området: Inddragelsen sker både tidligt og undervejs i skriveprocessen
 • En bred involvering af interessenter har skabt legitimitet omkring handicappolitikken
 • Dialogen har bidraget til konsensus omkring handicappolitikken – men ikke enighed om alt!
succes set fra deltagerne
Succes? – set fra deltagerne
 • 160 personer deltog (heraf 35 borgere på åbne pladser)
 • Positive tilkendegivelser om processen – især muligheden for at få indflydelse
 • Høj grad af engagement og aktiv deltagelse i møderne
 • Positive vurderinger af politikken på sidste møde
 • Det er primært ressourcestærke brugere, som deltog i processen – krævende proces for alle deltagere
 • Kommer politikken til at betyde forbedringer i praksis?
fremtidige processer
Fremtidige processer
 • Gode erfaringer med at inddrage borgere tæt i forbindelse med udvikling af politikker – også inden for andre fagområder
 • Metoden skaber en konstruktiv og udbytterig dialog mellem politikere, brugere, foreninger og fagfolk, og der skabes en fælles forståelsesramme
 • Perspektivet er, at en god proces kan styrke den efterfølgende dialog mellem disse parter om at føre handicappolitikken ud i livet
 • Ligeledes er perspektivet, at politikkens mål og indsatsområder bedre kan forankres i forvaltninger og på institutionerne, når disse har været involveret i politikformuleringsprocessen
 • Brug guiden Planlægning af arrangementer