peter nedergaard eu s industripolitik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peter Nedergaard: EU’s industripolitik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peter Nedergaard: EU’s industripolitik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Peter Nedergaard: EU’s industripolitik - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Peter Nedergaard: EU’s industripolitik. Dagsorden 1. Hvad er industripolitik? 2. Baggrunden for EU’s industripolitik 3. Sektorspecifik/selektiv industripolitik i EU 4. Horisontal industripolitik i EU. Hvad er industripolitik? dækker alt fra redning af enkeltvirksomheder til regionalpolitik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peter Nedergaard: EU’s industripolitik' - lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peter nedergaard eu s industripolitik

Peter Nedergaard:EU’s industripolitik

Dagsorden

1. Hvad er industripolitik?

2. Baggrunden for EU’s industripolitik

3. Sektorspecifik/selektiv industripolitik i EU

4. Horisontal industripolitik i EU

slide2

Hvad er industripolitik?

 • dækker alt fra redning af enkeltvirksomheder til regionalpolitik
 • ikke enighed om én præcis definition
 • -sektorspecifik eller de rigtige rammer
 • - selektiv eller horisontal industripolitik
slide3

Mål erhvervspolitikken:

 • fremme strukturændringer – større, færre, mere højteknologiske virksomheder
 • fremme samarbejdet mellem virksomheder i flere EU-lande
 • - fremme innovation, forskning, teknologisk
 • Udvikling
 • Sigtet: bedre europæisk konkurrenceevne
slide4

Elementer i EU’s industripolitik

 • sektorpolitik: oprindeligt rettet mod ”gamle” industrier (stål, tekstiler), senere mod højteknologi
 • - F & U-stimulering i den prækompompetitive
 • fase: telekommunikation, informationsteknologi
 • - standarder: harmoniserede standarder
 • med virksomhedsdeltagelse
 • - handelspolitik: protektionisme og
 • strategisk handelspolitik (Airbus)
slide5

Forskellige industripolitiske traditioner

Frankrig:

Beskytte

Strukturel beskyttelse: standarder, offentlige indkøb osv.:

Tyskland

UK:

Ingen beskyttelse

slide6

På hvilket niveau skal industripolitikken besluttes?

Regionalt/nationalt: Mest viden, men muligvis også lokal/national hensyntagen og tildeling af særfordele

Supranationalt: Lobbyisme lettest her samt mindre viden. Men til gengæld måske bedst til rationel overordnet prioritering

slide7

EU-historik

1960’erne/1970’erne: national champions/ statsejede virksomheder, målrettet planlægning

1980’erne: skepsis overfor ovenstående, privatisering, rational choice begrundelser

1990’erne/2000’erne: ovenstående plus vægt på teknologiske og forskningsbetonede rammeprogrammer

2000 erne globaliseringen skaber en ny situation for industripolitikken
2000’erne: globaliseringen skaber en ny situation for industripolitikken
 • Kina/Indien: anvender national champions med succes
 • Produktionsbaserede virksomheder forsvinder
 • Først set som en uanvendelig udvikling (vi skal blot leve af vidensvirksomheder)
 • Derefter set som problematisk: produktion og F & U hænger sammen
 • Hvordan løses dette problem i EU uden tilbagevenden til en selektiv industripolitik?
industripolitikken er vendt tilbage
Industripolitikken er vendt tilbage
 • frygt for globaliseringens afindustrialisering
 • tab af produktionsarbejdspladser giver tab af innovation
 • vi kan ikke leve af den kreative klasse alene
 • gamle argumenter kommer tilbage: støtte og beskyttelse af strategiske industrier
statsst tte
Statsstøtte
 • Langt fra al industripolitik reflekteres i statsstøtte, men er alligevel ofte en vigtig direkte eller indirekte ingrediens
 • Kraftigt fald i statsstøtten fra midt 1990’erne (8-9 pct. af BNP) til midt-2000’erne (omk. 4 pct. af BNP), hvorefter der skete en brat stigning fra 2008 og frem (midlertidig støtte)
 • Skrappere anti-statsstøttepolitik i EU
 • Flere undtagelser under krisen
sektorspecifik industripolitik i
Sektorspecifik industripolitik I
 • De fleste eksperter er tøvende med selektiv industripolitik, selv om der er mange argumenter for:
 • Markedsfejl, der kunne korrigeres.
 • 1) stigende afkast p.g.a. store faste produktionsomkostninger og små variable omkostninger = risiko for oligopoler
 • Svar: nationalisering eller prisregulering
sektorspecifik industripolitik ii
Sektorspecifik industripolitik II
 • 2) Strategisk konkurrence på internationale markeder
 • Beskyttelse eller støtte til sektorer, som opererer på et internationalt oligopolistisk marked
 • Strategisk handelspolitik: Boing versus Airbus
 • ”Infant industry”-argumentet = forcere læringsprocessen
 • Forsvare high tech-sektorer med store positive eksterne ekstanaliteter
 • Støtte til national champions
sektorspecifik industripolitik iii
Sektorspecifik industripolitik III
 • 3) Sektorer på retur:
 • Hvis lønningerne er ufleksible og arbejdskraften svær at reallokere, kan det i teorien være rationelt at give statsstøtte på midlertidig basis.
 • Faren er, at den bliver permanent.
 • Har historisk opslugt en stor del af udgifterne til industripolitikken i EU.
eksterne effekter og koordinationssp rgsm l
Eksterne effekter og koordinationsspørgsmål
 • Sikringen af transportfaciliteter – veje, jernbaner
 • Nødvendigt med et minimum af kritisk masse af virksomheder. Derfor får de første ofte særligt favorable vilkår. Derfor beskyttes industrier i begyndelsen i visse lande. Men hvornår skal man holde op?
 • Standarder i EU – hvem sætter dem? CEN, Cenelec, ETSI
 • Asymmetrisk information mht. fx finansielle selskaber – Svar: nationalisering (venstrefløjen) – skrappere regulering (centrum-højre)
problemer med at implementere sektorspecifikke industripolitikker
Problemer med at implementere sektorspecifikke industripolitikker
 • Informationskravene er meget store ved intervention for at hindre markedsfejl – har man denne viden?
 • Strategisk industri/handelspolitik kan meget let udløse handelskrige
 • Stærke særinteresser ”sætter” sig på de industripolitiske midler
 • Sektorer på retur har stærkere incitament til lobbyisme
 • Derfor ender selektiv industripolitik ofte med ”picking the losers, not the winners”
horisontale politikker i
Horisontale politikker I
 • Foretrækkes af eksperter i Kommissionen
 • Forskning & udvikling:
 • F & U-fremmende politikker kan være forsøg på at løse generelle markedsfejl, som underinvestering i F & U
 • Patenssystemet er et forsøg på at løse dette problem vedr. manglende afkast på investering i F & U-aktiviteter
 • Markedsfejlene vedr. F & U forstærkes af potentielle fejl på kapitalmarkedet pga. asymmetrisk information, som gør det vanskeligt at vurdere værdien af virksomheders F & U-aktiviteter
 • Faren: Blot øgede skattefinansierede profitter
horisontale politikker ii
Horisontale politikker II
 • Uddannelse:
 • Fare for underinvestering i uddannelse:
 • Virksomhederne utilbøjelige til at investere i uddannelse, når medarbejderne uden videre kan forlade virksomheden
 • Enkeltpersoner ofrer kun ressourcer på uddannelse, hvis der er et udviklet offentligt og privat jobmarked, som kan give dem jobs.
horisontale politikker iii
Horisontale politikker III
 • Antitrustpolitikker og regulering:
 • Sherman Antitrust Act (moder)
 • Romtraktaten, men lemfældig fortolkning i 1960’erne og 1970’erne – European champions-tankegangen
 • En liberal handelspolitik kan ikke kompensere herfor
 • Er kun rettet mod virksomheder i international konkurrence: Vareproduktion (ja) – tjnesteydelser (nej)
 • Konflikt mellem industripolitik og konkurrencepolitik: Hvor koncentrerede skal virksomheder tillades at være. Oligopoler kan være effektive pga. stordriftsfordele, men konkurrencepolitisk problematiske
horisontale politikker iv
Horisontale politikker IV
 • Regionalpolitikker:
 • Regional udvikling kræver infrastruktur i form af a) fysisk (veje, energi osv.) og human infrastruktur (udannet arb.kraft, udd.inst.)
 • Nøglen i moderne vækstteorier
 • Regionalpolitikker er ekstra nødvendige i f.m. europæisk integration, fordi den i sig selv tenderer mod at favorisere geografisk koncentration. Periferien taber.