lk ret m okullari n a amali devamsizlik y net m adey n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY) PowerPoint Presentation
Download Presentation
İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY) - PowerPoint PPT Presentation


 • 342 Views
 • Uploaded on

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY). Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY ). 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretime Devamsız Öğrenci Sayıları. Sınıflara göre okul terk oranları (%), 2009. İlköğretimde devamsızlık önemli bir sorundur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)' - lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lk retimde devams zl k nemli bir sorundur
İlköğretimde devamsızlık önemli bir sorundur
 • İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009;
 • Öğrencilerin %34’ü 5 günden fazla devamsızlık yapmaktadır.
 • Toplam devamsızların kayıtlı öğrencilere oranı %5.5’dir.
 • Devamsızlık özellikle altıncı sınıf öğrencilerinde artış göstermektedir.
 • 5 günden fazla devamsızlık yapanlarla, 20 gün veya daha fazla devamsızlık yapan öğrencilerin genel özellikleri birbirine benzerdir.
devams zl k domino etkisi yarat r
Devamsızlık “domino etkisi” yaratır
 • Okul başarısızlığı
 • Çalıştırılan çocuk
 • Sokakta yaşama
 • Okul Fobisi
 • Suç işleme
 • Şiddet eğilimi
 • Madde kullanımı

İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

devams zl kta bir ok etken nemli rol oynamaktad r
Devamsızlıkta birçok etken önemli rol oynamaktadır*

İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

adey gel t rme s rec
ADEY’İ GELİŞTİRME SÜRECİ
 • Gözden geçirme çalışmaları (Alanda)
 • Araştırmalar (MEB verileri, akademik araştırmalar )
 • Çalıştaylar (MEB, Üniversiteler, Taşra TeşkilatıYöneticileri, il eğitim denetmenleri, okul yöneticileri, öğretmenler, uzmanlar, STÖ’ler )
 • Pilot uygulamalar
adey n amaci
ADEY’İN AMACI

Çocukların;

 • Okula düzenli devamlarını sağlamak
 • Okuldan diplomasız ayrılmalarını önlemek
 • Devamsızlık tanımlarına uygun olarak okul devamsızlığını erken tanımak ve değerlendirmek
 • Bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak , çocukların takibini yapmaktır.
adey n kapsami
ADEY’İN KAPSAMI

İlköğretime kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.

adey n hedefler
ADEY’İN HEDEFLERİ
 • Devamsızlığın izlenmesinin önemi hakkında okul içi farkındalığı artırmak,
 • Devamsızlığın takibi için temel kural ve ilkeleri geliştirmek,
 • Devamsızlık ve okul terk riski olan çocukların erken dönemde saptanmasını sağlamak,
 • Risk altındaki çocukların iyi tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Müdahalelerin sürekliliğini sağlamak,
 • Kurumlar arası iş birliğini artırarak devamsızlığa yönelik müdahalelerin çeşitliliğini ve etkililiğini artırmak.
adey n a amalari
ADEY’İN AŞAMALARI

1-Hazırlıkların Yapılması

2-Temel Uygulamalar

3-Uygulanacak Aşamalı Eylem Planları, Eylemler ve Müdahaleler

4-Sürecin Takip Edilmesi

slide15

Bileşenler

Hazırlık Çalışmaları

Temel Uygulamalar

e- Okul Uyarısı

Eve mektup gönderme

Evin telefonla aranması

Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme

Ev ziyareti

İkinci ev ziyareti

Ailenin/Velinin uyarılması

Hukuki yaptırım

Risk ihtiyaç değerlendirmesi

Devamsızlık odaklı müdahale

Okula devam sözleşmesi

İzleme

Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması

Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması

Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi

Rehberlik servisine yönlendirme

Müdahaleler

Eylemler

slide16

Kesintili

Özürsüz Devamsızlık (AEP2 )

slide17

RİTA

(Risk Takip Kurulu)

okul kurulu kimlerden olu ur
Okul Kurulu Kimlerden Oluşur?
 • Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı (Kurul Başkanı)
 • Sınıf öğretmeni ve şube rehber öğretmenlerinden birer kişi
 • Okulda varsa okul rehber öğretmeni, yoksa 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi gereği görevlendirme yapılan öğretmenler, onların da olmadığı durumlarda okul rehberlik işlerinden sorumlu bir öğretmen
 • Okul öğrenci kurul temsilcisi/öğrenci meclis temsilcisi
 • Okul RİTA’ya gündemin konusuna göre kurul üyelerinin kararı üzerine ihtiyaç duyulan diğer kişiler de katılabilir (Veliler, uzmanlar, okul aile birliği temsilcisi, din görevlisi, köy ve mahalle muhtarı, STK temsilcileri)
okul risk takip kurullar n n g revleri
Okul Risk Takip Kurullarının görevleri
 • İzleme ve Önleme
 • Eylem ve müdahalelerin takibi
 • Okul-çevre koordinasyonu
 • İl/ilçeye yasal süreçle ilgili dosya hazırlamak
l e kurulu kimlerden olu ur
İlçe Kurulu Kimlerden Oluşur?
 • İlçe MEM Şube Müdürü (Kurul Başkanı)
 • İlçe AR-GE birim görevlisi
 • Eğitim bölgesi koordinatör müdürü
 • En az iki ilköğretim okul müdürü
 • En az iki rehber öğretmen (Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.)
 • En az iki şube rehber öğretmeni
 • En az iki sınıf öğretmeni
l e risk takip kurullar n n g revleri
İlçe Risk Takip Kurullarının görevleri

1. Öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi

2. Okulların devamsızlık durumunun izlenmesi

3. Okulların koordinasyonu

4. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

5. Raporlama

l kurulu kimlerden olu ur
İl Kurulu Kimlerden Oluşur?
 • İl Milli Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü (Kurul Başkanı)
 • RAM Müdürü
 • AR-GE birim görevlisi
 • En az iki ilköğretim okul müdürü
 • En az iki rehber öğretmen ((Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.)
 • En az iki şube rehber öğretmeni
 • En az iki sınıf öğretmeni
l risk takip kurullar n n g revleri
İl Risk Takip Kurullarının görevleri

1. İldeki öğrencilerin devamsızlıklarının izlenmesi

2. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

3. Raporlama

merkez kurul kimlerden olu ur
Merkez Kurul Kimlerden Oluşur?
 • Genel Müdür Yardımcısı (Kurul Başkanı)
 • Daire Başkanı
 • Okullar ve İstatistik Şubesi Şube Müdürü
 • AB ve Projeler Şubesi Şube Müdürü
 • Okul Gelişim ve Rehberlik Şubesi Şube Müdürü
 • Strateji Şubesi Şube Müdürü
 • İzleme ve Değerlendirme Şubesi Şube Müdürü
 • YİBO Şubesi Şube Müdürü
 • Taşımalı İlköğretim Şubesi Şube Müdürü

*İhtiyaç halinde kurula akademisyen, uzman veya danışman davet edilebilir.

merkez risk takip kurullar n n g revleri
Merkez Risk Takip Kurullarının görevleri
 • İlden gelen raporlardan yararlanarak ülke değerlendirmesini yapmak
 • Devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik ülke politika ve projeleri geliştirmek
 • İl ve İlçe RİTA'ların kapasitelerini geliştirmek için hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek
 • Millî Eğitim Bakanlığının diğer birimleri ile kamu kurum/kuruluşları ve STK'larla devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik işbirliğini geliştirmek..
adey ye y nelik rehberlik al malar nda
ADEY’ye yönelik rehberlik çalışmalarında:

Devamsızlık durumunda hemen müdahale etmeyi kolaylaştıracak hazırlık ve temel uygulamalar gerçekleştirilmiş mi?

 • Tüm yönetici ve öğretmenler ADEY online eğitim programına katılmaları
 • Veli Bilgilendirme
 • e-Okul bilgilerinin güncellenmesi
 • Okul Risk Takip Kurulu Kurulması
 • Risk İhtiyaç Değerlendirmesi Formlarının doldurulması
 • Devamsızlık girişlerinin düzenli yapılması
eylemler
Eylemler

Devamsızlığın önlenmesi için devamsızlık türlerine göre ayrıştırılarak oluşturulan eylemler uygulanıyor mu?

 • E-Okuldan riskli devamsızlığı olduğu uyarısı gelen öğrencilerin devamsızlık tipinin belirlenmesi
 • Devamsızlık tipine göre aşamalı eylem planının seçilmesi ve uygulanması

Örneğin: Mevsimlik Gezici Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1b)

 • Uygulanan Aşamalı eylem planının e-Okula işlenmesi
m dahaleler
Müdahaleler

Çocuğu devamsızlığa iten risk faktörlerinin belirlenmesi ve risklerin ortadan kaldırılması için uygun müdahaleler belirlenmiş mi?

 • Risk Değerlendirme Formunun analizinin yapılması
 • Çocuğun önceliklerinin belirlenmesi
 • Uygun müdahalenin okul içi işbirliği içinde yapılması
s recin takip edilmesi
Sürecin Takip Edilmesi

Çocuğun devamsızlığı izleniyor mu?

 • Okul içi düzenlemelerle çözümlenemeyecek sorunlar için yönlendirme ( RAM, hastane vb.) yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Çocuğun devamsızlık sorunu çözümlenmediyse ilçe risk takip kuruluna bildirilmesi
 • Hukuki yaptırımın başlatılması
 • Devamı sağlanan çocukların 2 dönem boyunca izlenmesi
 • Devamsızlık tekrar başlarsa doğru müdahalenin belirlenmesi ve uygulanması
do rulama kaynaklar
Doğrulama Kaynakları
 • E-Okul ADEY ekranları
 • Okul devamsızlık çizelgesi
 • Okul RİTA tutanak ve dosyaları
 • Rehberlik servisi kayıtları
 • Öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri
slide31

“El koyduğumuz İlköğretim ülküsünü gerçekleştirmek için, Türk yurdunun dağlarında, kıyılarında ve kırlarında ayrıca en ücra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız” Hasan Ali YÜCEL