Економічне життя
Download
1 / 36

Економічне життя - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Економічне життя. суспільства. Мета :. Знайти відмінності у двох економічних підсистемах: макроекономіці та мікроекономіці; Ознайомити учнів з історією розвитку економіки суспільства; Дати визначення таким поняття:менеджмент,маркетинг,АТ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Економічне життя' - lucas-gilliam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Економічне життя

суспільства.


Мета :

 • Знайти відмінності у двох економічних підсистемах: макроекономіці та мікроекономіці;

 • Ознайомити учнів з історією розвитку економіки суспільства;

 • Дати визначення таким поняття:менеджмент,маркетинг,АТ,

  акція,НБ,НД,ВНП…;

 • Розкрити суть та характерні риси ринкової економіки;

 • Обговорити права людини щодо економічного аспекту життя суспільства;

 • Розглянути економічний розвиток та шлях України;

 • Виховувати в учнів :

  а) працелюбність;

  б) навчити учнів орієнтуватися в економічній ситуації, як рідної країни, так і поза її межами;

  г) вчитися жити економно.


1.Предмет основи економічних знань та його суть.

2.Ринкова економіка та її суть.

3.Менеджмент та маркетинг.

4.Економічні права людини.

План


Адам Людвіг Давид Смітт Едгард Юм

1.Теорія “… неви-2. “ Німецьке3.” Трактат про

димої руки ринку ”.економічне диво ”природу люди-

ФРН.ни та власніст ”.

(18 ст.)


Економічний Давид

прогрес

1.

його стадії

Доіндустріальне Індустріальне Постіндустріальне

суспільство суспільство суспільство


Обговорюємо схему: ” Підсистеми еконо- мічної системи ”.

Економічна система та її підсистеми

Макроекономіка

Мікроекономіка

Національна

економіка

Державний Приватний

сектор сектор


19 212
Робота з підручником: визначте завдання економіки з &19 ст.212

1. Економічне зростання;

2. Повна зайнятість населення;

3. Економічна свобода;

4. Соціальна справедливість.

Економічні завдання:


Подумайте та прокоментуйте: завдання економіки з

"золоте правило" економіки:

 • Максимум результатів

  за мінімум витрат ?


2. Економічна система за способами організації поділяється на типи:

А)традиційний;

Б)ринковий;

В)командний;

Г)змішаний


2.Ринкова економіка та її характерні риси:

1.Цінновий механізм узгодження.

2.Регулювання поведінки

окремих учасників.


Виконайте задачу: характерніЯкщо до внутрішньогонаціонального продукту додати національ-ний дохід, то до чого це призведе?ВНП + НД = ?

3.Обмежена роль 4.Система спеціальних

держави. показників.


5.Циклічний характер економки. характерні

Фази промислового розвитку :

Піднесення

Криза

Криза

Піднесення

Пожвавлення

Депресія1. кризи виФорма власності

Державна Приватна

Одноосібне

Партнерство

ЗАТ

ВАТ

АТ

6.Мікрорівні-фірми:

Фондова

біржа

Між заснов-

никами

Акція


Подумайте,скільки працівників повин-но працювати на фірмі,щоб вона отри-малахарактеристику:мала,середня,вели-ка?

3.За маштабами

Національні

Транснаціональні

(Корпорації)

2.За кількісними

критеріями

Малі

?

Середні

?

Великі

?


Які ви знаєте найбільші повин-но працювати на фірмі,щоб вона отри-мала

фондові біржі, де можна

купити цінні папери - АКЦІЇ?

Які фірми за кількісними

критеріями поширені в УКРАЇНІ? Чому?

Дайте відповідь:


3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

1.Менеджмент- англ. сл. озна-

чає ” управління ”.

Рівні менеджменту

Стратегічний

Оперативний

Сутність менеджменту:

 • планування;

 • організація;

 • мотивація;

 • контроль.


2.МАРКЕТИНГ-АНГЛ. СЛ. ОЗНАЧАЄ “РИНОК”.

7.Аналіз

навколишнього

середовища

10.Планування

асортименту

8.Управління

маркетингом

11.Післяпродажа

обслуговування


3.Із розвитком ринкової економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

Менеджмент

Американський

Японський

Європейський

В.І.Терещенко –

теоретик і практик

укр. менеджменту.

Маркетинг

Простий

маркетинг

Інтегрований

маркетинг


19 222
Робота з підручником: 19 ст.222 економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

1.Перечисліть, які компоненти

об'єднує в собі інтегрований

маркетинг?;

2.Що є основою розповсюдження

товарів у даних косметичних

фірмах?


4.Економічні права людини: економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

Право на власність

Девід Юм

(англ. філософ) 18 століття

“ Трактат про природу людини ”.

“ Наша власність це

тільки ті блага, воло-

діння якими закріплені

законами суспільства,

тобто юридичним

законами…”


1. Професійна спілка; економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

Право на працю


Пригадаємо економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

Найманий працівник

Колективний

договір

Тарифна

угода

трудове право

схему

Роботодавець

та обговоримо


Фрикційне економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як: Структурне Циклічне

Безробіття:


Заробітна економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як: плата

Почасова

Відрядна

Номінальна

Реальна

Право на оплату праці


1 липня 2000 рік – економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

118 гривень

Яка мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2010 року:

А)200 гр.;

Б)215 гр.;

В)860 гр.;

Г)Ваша відповідь

Мінімальна зарплата


Хто економіки, підприєм- ницької діяльності з'явилися такі поняття як:

зображений на

фото

та про що

їхні

дослідження?


Які стадії економічного Які типи економічних систем прогресу зображені? за способом організації зобра - жені ( озвучте також країни)?


Дані спец. показники - характеризують:

ВНП,НД,НБ

А)Макроекономіку;

Б)Мікроекономіку;

В)“ Золоте правило економіки ”;

Г)Тип економіки.


Сформулюйте економічні завдання та “ золоте правило економіки “:

“ … результату та … затрат ”.

1.… … …;

2.… … …;

3. … … …;

4.… … … .


Що є зайвим у та “ золоте правило економіки “:

А)Цінновий механізм узгодження;

Б)Регулювання поведінки окремих учасників;

В)Система спец. позначок;

Г)Фази промислового розвитку;

Д)Домінуюча роль держави.

визначенні ринкової економіки?


Прокоментуйте та “ золоте правило економіки “:

дану

схему


Поставте правильно навпроти поняття визначення:

А)Акція

Б)Менеджмент

В)Маркетинг

Г)Макроекономіка

1.Система управління розробкою,

виробництвом і збутом товарів

на основі вивчення ринку з ме-

тою одержання прибутків;

2.Процеси, які відбуваються на

рівні національної економіки як

єдиного цілого;

3.Система заходів із планування,

організації та контролю

виробництва…;

4.Особливий цінний папір.


 • Що таке “ фірма ”? За якими основними озна –

  ками здійснюється класифікація фірм?;

 • Чому виникає безробіття і які його форми ви знаєте? Яка ситуація існує на ринку праці в Україні?

Дайте відповідь

на запитання:


Ват основними озна –

Зат

фірми

Фондові біржі

Які поняття

на малюнках

зображені


Які права людини основними озна –

зображені на малюнках:


ad