ระบบบริหารความเสี่ยง
Download
1 / 36

ระบบบริหารความเสี่ยง - PowerPoint PPT Presentation


 • 478 Views
 • Uploaded on

ระบบบริหารความเสี่ยง. II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ. โดย นาง วงธิ พา ศรีทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พ.ย.2556. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง. โรงพยาบาลบึงกาฬ. บริบท. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล. คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาล. แพทย์. RM. RM Network ER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ระบบบริหารความเสี่ยง' - lucas-bonner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ระบบบริหารความเสี่ยง

II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ

โดย นางวงธิพา ศรีทุมมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลบึงกาฬ

18 พ.ย.2556


คณะกรรมการ ระบบบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลบึงกาฬ


บริบท ระบบบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาล

แพทย์

RM

RM Network

ER

RM Network

IPD

(6หน่วย)

ตัวแทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริหารงาน/เภสัช/ทันตกรรม/ชันสูตร/โภชนากร/จ่ายกลาง-ซักฟอก

RM Network

OPD

RM Network

ไตเทียม

RM Network

LR

RM Network

OR

RM Network

ICU

กรรมการระดับหน่วยงาน64 หน่วย


การสนับสนุนจากผู้นำและการเชื่อมโยงการสนับสนุนจากผู้นำและการเชื่อมโยง

องค์กรวิชาชีพ

-องค์กรแพทย์

-องค์กรพยาบาล

ทีมนำระดับโรงพยาบาล

คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ

ระบบงานที่สำคัญ

IC, ENV, IM, RM, HPH, HRD, EQM,ระบบยา

 • ทีมดูแลผู้ป่วย

 • -สูติ-นรีเวชกรรม

 • -ศัลยกรรม

 • -อายุรกรรม

 • กุมารเวช

 • กรรม

โอกาสพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี

หน่วยงาน


การเชื่อมยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสู่จุดเน้น ปี 2556

พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์1

จุดเน้น RM 2556

จุดเน้นที่ 1

จุดเน้นที่ 2

พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เน้นการค้นหาเชิงรุก / Near miss

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย PSG SIMPLE


1.นำหลัก ปี 2556SIMPLE สู่การดูแล ที่ปลอดภัย

- ประชุมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มอบหมายให้หน่วยงานศึกษามาตรฐานและกำหนดแนวทางปฏิบัติ SIMPLEที่เกี่ยวข้อง

- รวบรวมแนวทางปฏิบัติ

- นำเสนอทีมนำ รพ.เพื่อการคัดเลือกและ

SIMPLE ของ รพ.

-จัดทำคู่มือ/ แจกคู่มือแก่หน่วยงานและสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

-สื่อสารใช้ระบบสารานเทศเข้ามาช่วย

- ติดตามประเมินผล

จุดเน้นที่ 1 :

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย PSG SIMPLE


2 near miss
จุดเน้นที่ ปี 25562: พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เน้นการค้นหาเชิงรุก / Near miss

-ติดตามการแก้ไข และมาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ติดตามความเสี่ยงที่เกิดซ้ำ

ทบทวนความเสี่ยงโดยการทำ RCA ,Tracer

- ประสานทีมคร่อมสายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ทำ CPG ,WI ,ไกล่เกลี่ย

-มีโปรแกรมความเสี่ยง 10 โปรแกรม

-แบ่งระดับความรุนแรงเป็น4 กลุ่มความ Near Miss,Low Risk, Moderate Risk, High Risk

 • -การรายงานความเสี่ยง

 • - ปัญหาข้อร้องเรียน

 • - IC Round , RM Round ,Quick Round

 • การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย

 • ร่วมรับ-ส่งเวร

4.ประเมินผลระบบ

1.ค้นหาความเสี่ยง


การแบ่งโปรแกรมความเสี่ยงการแบ่งโปรแกรมความเสี่ยง

ปัญหา

บุคลากรยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคล้ายคลึงกันทำให้บันทึกซ้ำกัน ,ความเสี่ยงด้านการเงินมีความหลากหลายมากขึ้นและแตกต่างจากเวชระเบียน,ความเสี่ยงทางคลินิกเป็นภาพรวมทั้งเฉพาะโรคและทั่วไปเมื่อมีการจัดบริการเฉพาะโรคทำให้ยุงยากในการวิเคราะห์คณะกรรมการจึงได้ทบทวนโปรแกรมและระดับความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยงด้านคลินิก

 • ความเสี่ยงทั่วไป

 • ด้านสิ่งแวดล้อม

 • อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

 • - ด้านเวชระเบียนและการเงิน

 • - ด้านบริการ

 • - ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

 • - ด้านสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร

 • - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • - ด้านคลินิก

 • - ด้านยา/สารน้ำ

 • - IC

บทเรียนในการรับรู้รายงานอุบัติการณ์


การแบ่งโปรแกรมความเสี่ยงการแบ่งโปรแกรมความเสี่ยง

ความเสี่ยงทั่วไป

- ด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

- ด้านการเงิน

- ด้านเวชระเบียน

- ด้านบริการ

- ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

- ด้านสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านคลินิก

 • คลินิกทั่วไป

 • - ด้านคลินิก

 • - ด้านยา/สารน้ำ

 • - IC

 • คลินิกเฉพาะโรค

 • 5อันดับโรคสำคัญของ PCT

 • เช่น

 • STEMI/STROKE/CKD

 • HI/Appendicitis/UGIH

 • PIH/PPH/BA

 • LBW/DHF/Neonatal Jx


ความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาลมีดังนี้ความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาลมีดังนี้


โอกาสความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาลมีดังนี้พัฒนา คือ อุบัติการณ์ได้รับการแก้ไขยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำปี 2556 พบร้อยละ 51.7 ยังพบว่าอุบัติการณ์ซ้ำยังไม่ลดลงตามเป้าหมาย จะต้องกระตุ้นการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป


1.มีการความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาลมีดังนี้ทบทวนระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยและพิจารณาให้ดำเนินการเร่งด่วน เช่น เรื่องการติดตั้งสัญญาณเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในลิฟต์ ติดตั้ง ออกซิเจนไปป์ไลน์ให้ครบทุกหอผู้ป่วย ทำตาข่ายกันผู้ป่วยกระโดดตึกที่ตึก

อายุรกรรมชาย

โครงสร้างอาคาร


การประเมินตนเอง บทเรียนการใช้เครื่องมือต่างๆ


ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย


ตัวอย่างบทเรียนการวิเคราะห์ RCA

การกำหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม

การใช้human Factor engineering


ตัวอย่างบทเรียนการวิเคราะห์ RCA

การกำหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม

การใช้human Factor engineering


ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและตอบสนองที่เกิดขึ้นผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและตอบสนองที่เกิดขึ้น


คุณภาพการดูแลผู้ป่วยผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและตอบสนองที่เกิดขึ้น


บทเรียนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจำบทเรียนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจำ


บทเรียนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจำบทเรียนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพในงานประจำ


บทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย


บทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย


บทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย


นำเสนอจบแล้วค่ะบทเรียนในการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย


ad