slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RPS /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
RPS /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

RPS /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

RPS /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství. RPS leden-květen 2005. Provázanost priorit RPS, jehož cíle jsou naplňovány v závislosti na realizaci projektů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RPS /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RPS/CSF

Česká republika 2004>2006

Rámec podpory Společenství

Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR

Odbor Rámce podpory Společenství

rps leden kv ten 2005
RPS leden-květen 2005
 • Provázanost priorit RPS, jehož cíle jsou naplňovány v závislosti na realizaci projektů

Extrémní zájem žadatelů - celkově v průměru 4x převyšuje alokované prostředky 2004-05. Oblasti s největším zájmem:

 • dopravní infrastruktura
 • revitalizace měst
 • cestovní ruch
 • ochrana životního prostředí
 • zakládání a rozvoj MSP
 • investice do zemědělského majetku
 • První úspěšné aktivity v oblasti podpory podnikatelské veřejnosti, části některých opatření byly realizovány a projekty proplaceny - prioritní osy 1 (Průmysl a podnikání) a 5 (Zemědělství) RPS
pr b h implementace leden kv ten 2005
Průběh implementace leden-květen 2005
 • Pokrok v implementaci z hlediska čerpání prostředků
 • Dodávky strojů a zařízení, nevyžadující výběrová řízení
 • Koordinace z pohledu RPS ve vazbě na sledování pravidla N+2, včetně projektů technické pomoci, směřujících k podpoře implementace
 • programy Evropského sociálního fondu – relativní zlepšení situace za posledních 5 měsíců
 • Podpora implementace programů spolufinancovaných z ESF: pracovní skupina ESF, jednání 26.5.
pr b h implementace leden kv ten 20051
Průběh implementace leden-květen 2005

Různá časová náročnost z hlediska:

 • typů projektů (infrastrukturní x tzv. měkké projekty)
 • rozdílu mezi prvním a dalšími koly výzev: některé počáteční problémy se nebudou opakovat
 • identifikace problémových opatření z hlediska vyčerpání alokace 2004
 • zájmu žadatelů = podmínky další implementace
 • opoždění v řádu měsíců u projektů zahrnujících typově stavební práce a služby – u těchto projektů jsou nutná výběrová řízení, což jejich realizaci prodlužuje
rps leden kv ten 20051
RPS leden-květen 2005

Alokace 2004

 • kontrakty na 90% prostředků alokace 2004 u SROP
 • asi 52% opatření operačních programů, měřeno objemem alokací, má dobrý předpoklad čerpání – na schválené projekty u nich připadá více než 60% alokace 2004
 • asi 44% opatření operačních programů má zatím schválené projekty v hodnotě méně než 30% alokace 2004
p ehled opera n ch program pom ry schv len ch projekt v z vislosti na jednotliv ch opat en ch
Přehled operačních programů - poměry schválených projektů v závislosti na jednotlivých opatřeních
problematick m sta implementace
Problematická místa implementace
 • příliš složitá implementační struktura - otázka jejího zjednodušení
 • pomalá administrace předložených projektů - otázka zrychlení administrace, případně kroků vedoucích ke zjednodušení systému
 • nastavení finančních toků – otázka zjednodušení systému
 • pomalé reálné čerpání prostředků oproti předpokladům
 • malý zájem žadatelů o některá opatření – kroky vedoucí k jejich vyčerpání
rps dal postup
RPS: další postup

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství - další postup

Cílem je zajistit vyčerpání alokace ve vazbě na pravidlo N+2

Postup:

 • ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů návrh harmonogramu čerpání alokace 2004, v dalších fázích také alokace 2005
 • harmonogram by měl odrážet kroky ke zrychlení implementace
 • pravidelná měsíční koordinační schůzka na úrovni náměstků ministrů, předsedat bude ministr pro místní rozvoj
 • navrhuje se usnesení Monitorovacího výbor RPS doporučující a schvalující uvedený postup