HAN-Masterprogramma’s GGM
Download
1 / 17

HAN-Masterprogramma’s GGM - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

HAN-Masterprogramma’s GGM. GGGG. Positionering Masteropleidingen HAN en GGM Professional Master. 20 Masteropleidingen bij de HAN Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM): 9 Masters in Zorg en Dienstverlening. Post-experience masteropleidingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HAN-Masterprogramma’s GGM' - luana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GGGG

 • Positionering Masteropleidingen HAN en GGM

 • Professional Master • Post-experience masteropleidingen

 • Op gebied van management en beroepsinhoudelijk

 • Voor professionals of managers in zorg en dienstverlening

 • Toelatingseisen: afgesloten hbo bacheloropleiding, meerdere jaren werkervaring, relevante werkplekInstroom deeltijd of duaal


Professional Master deeltijd of duaal

Landelijk-beleid

HAN-beleid

GGM-beleid


 • Landelijk-beleid deeltijd of duaal

 • ‘Laat honderd bloemen bloeien’

 • Weinig sturing


 • HAN-beleid deeltijd of duaal

 • September 2008 notitie positionering Masteropleidingen:

 • masteropleidingen zijn van substantieel belang voor de HAN

 • inhoudelijke synergie tussen bachelor- en masteropleidingen

 • neem nog geen besluit over zelfstandige positionering, maar wacht ontwikkelingen mbt omvang af


 • GGM-beleid deeltijd of duaal

 • Organisatorische bundeling (IHMP)

 • Samenwerking (bijvoorbeeld kwaliteitszorg, internationalisering, onderzoek)

 • Strategisch beleidsplan


HAN-Masterprogramma’s GGM deeltijd of duaal

 • Naamsbekendheid

 • Gezamenlijke voorlichting

 • Branding


Professional deeltijd of duaal

Werkveld

De professional en zijn behoefte

 • Ambitieuze professionals

 • die willen doorgroeien naar een ander functioneringsniveau in de organisatie of buiten de organisatie

 • als expert/senior of in een management rol, die de ‘linking pin kunnen zijn om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, omdat ze beschikken over beroepsinhoudelijke ervaring

 • en zo de vertaalslag kunnen maken tussen management en het primair proces,

 • die nieuwsgierig zjin naar de kennis en ervaringen van docenten én medestudenten en deze direct willen toepassen in de praktijk

 • en waarmee de student direct in eigen organisatie veranderingen in gang kan zetten.

HMP GGM

HAN


Professional deeltijd of duaal

Werkveld

Het werkveld en de behoefte

 • Organisaties hebben te maken met voortdurende complexe en onverwachte veranderingen.

 • De markt stelt steeds hogere eisen op het gebied van klantgerichtheid en veiligheid. Maar ook aan efficiëntie en doelmatigheid.

 • Verwachte personeelstekorten dwingen organisaties een aantrekkelijke werkgever te zijn en goed personeel aan zich te binden.

 • Werknemers stellen steeds hogere eisen aan persoonlijke ontwikkeling. Dit hoort bij modern werknemer en werkgeverschap , zowel in horizontale als in verticale zin.

 • Dit dwingt organisatie om zaken anders te organiseren (o.a. taakdifferentiatie en procesmatige / multidisciplinaire aanpak).

 • De cliënt / patiënt komt centraal te staan, dat vraagt om een gekantelde / vraaggestuurde organisatie.

 • En om werknemers die de verbinding kunnen leggen tussen het management en het primair proces (mensen met beroepsinhoudelijke ervaring) om de vertaalslag te maken naar de nieuwe gewenste situatie.

 • In interactie met koepelorganisaties, andere belangenverenigingen en het onderwijs.

HMP GGM

HAN


Professional deeltijd of duaal

Werkveld

Wat biedt HAN Masterprogramma’s GGM

 • 9gerenommeerde masteropleidingen.

 • kennis en ervaring in drie markten: zorg & Welzijn, Onderwijs en dienstverlening nonprofit / semi-profit.

 • HAN Masters zijn opgezet vanuit een multi-disciplinaireaanpak.

 • Stellen het vergroten van het innovatief vermogen van mensen en organisaties centraal, gericht op het zich positioneren t.o.v. de veranderende omgeving.

 • HAN heeft een gerenommeerd didactisch onderwijsconcept. Onderbouwd door handelingsgericht onderzoek op master niveau.

 • waarbij de beroepspraktijk en de beroepsproducten centraal staan. (opleiding, docenten en netwerkvorming).

 • Dit betekent dat studenten vanaf de eerste dag bezig zijn met het oplossen van (complexe) problemen in hún dagelijkse praktijk. De werkgever heeft hier direct profijt van.

 • Daarnaast leveren we door de continue wisselwerking met de praktijk een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en ontwikkeling in generieke zin en

 • sluiten we aan op reguliere bacheloropleidingen (BA/MA)

 • ondersteund door de HAN lectoraten voor de benodigde ‘body of knowledge’, verdieping en generiek onderzoek.

 • De masters leiden op voor een waardevol, geaccrediteerd diploma door de NVAO.

 • Met jarenlange ervaring: Goede studentevaluaties, objectieve kwaliteit van hoog niveau en een uitstekend uitstroomniveau.

 • Veel persoonlijke aandacht en begeleiding

 • in een inspirerende setting.

 • en altijd in verbinding met haar omgeving!

HMP GGM

HAN


Professional deeltijd of duaal

Werkveld

De verbinding:

samen willen leren, verbeteren én innoveren.

 • Samen= studenten, docenten, werkveld, lectoraten, koepelorganisaties.

 • Alle masteropleidingen zijn vraaggestuurd.

 • Geen opleidingsplaats, geen opleiding… Hierdoor is er een zeer nauwe relatie met het werkveld. Er is intensief contact tussen de student, de HAN en de begeleiding van het werkveld/leerplaats.

 • Vanaf het eerste moment profiteert de werkgever van de opgedane kennis van de student.

 • Ontmoeting van docenten en mede-studenten, leren aan en van elkaar. (gestoeld op samenwerkend leren).

 • (Alle docenten komen uit de praktijk.)

 • Ook na afloop van de opleiding, door een actief alumnibeleid.

 • Ook tussen de masteropleidingen zijn verbindingen aangebracht waardoor kruisbestuiving ontstaat , die bijdraagt aan de multi-disciplinaire visie op verandering.

 • Een inspirerende broedplaats voor innovatie!

HMP GGM

HAN


 • Vragen deeltijd of duaal

 • Beleidsontwikkeling in de HBO-raad mbt professional master

 • Status professional master: ontwikkelingen in de HAN


ad