vlatka lemi arhivska savjetnica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vlatka Lemić, arhivska savjetnica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vlatka Lemić, arhivska savjetnica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Vlatka Lemić, arhivska savjetnica - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Vlatka Lemić, arhivska savjetnica. Arhivska služba u Hrvatskoj. ZAKONSKI OKVIR ARHIVSKE DJELATNOSTI. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00, 65/09) Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vlatka Lemić, arhivska savjetnica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlatka lemi arhivska savjetnica
Vlatka Lemić, arhivska savjetnica

Arhivska služba u Hrvatskoj

zakonski okvir arhivske djelatnosti
ZAKONSKI OKVIR ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00, 65/09)

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99),

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02),

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)

Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02),

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04),

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci (NN 93/04),

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

slide7

Filmska

struka

Ostali stručni

djelatnici

(informatičari)

Arhivska

struka

Fotografska i mikrografska struka

Konzervatori

i restauratori

Administrativno i pomoćno osoblje

Knjižnična

struka

UKUPNO

slide8

FINANCIRANJE ARHIVSKE DJELATNOSTI

 • Ministarstvo kulture (redovna djelatnost, investicijski programi, digitalizacija, međunarodna suradnja, informatizacija)
 • Vlastiti prihodi (redovne i dodatne usluge)
 • Dodatni izvori financiranja (posebni programi i projekti)
slide9

DODATNE USLUGE ARHIVA

 • pomoć u upravljanju dokumentacijom
 • savjetovanje i nadzor nad obradom gradiva,
 • sređivanje, obrada i popisivanje dokumentacije,
 • vrednovanje i izlučivanje gradiva,
 • stručno usavršavanje za uredsko poslovanje i obradu
 • dokumentacije,
 • tematska istraživanja, izrada projekata i elaborata,
 • mikrofilmiranje, skeniranje, restauriranje i konzerviranje
 • gradiva
 • organizacija izložbi, radionica i tečajeva,
 • iznajmljivanje prostora za stručne skupove, promocije,
 • prezentacije, pohranu gradiva i dr.
arhivsko gradivo i stvaratelji
ARHIVSKO GRADIVO I STVARATELJI

gradivo u arhivima – cca. 14.000 fondova i zbirki / cca. 105.000d/m

gradivo u nearhivskim ustanovama – cca. 200 evidentiranih ustanova / cca. 4.000 fondova i zbirki

evidencije o stvarateljima – cca. 5.700 kategoriziranih stvaratelja/imatelja  evidentiranih stvaratelja ima više

kod kategoriziranih stvaratelja i imatelja – više od 50.000 d/m

elektronički zapisi –nema podataka

Registar arhivskih fondova i zbirki RH

širenje područja rada, razvoj novih usluga i njihovo ujednačavanje

ujednačavanje postupaka prema stvarateljima i imateljima (evidencije, zaštita, fizički smještaj)

razvoj nacionalnog arhivskoh informacijskog sustava ARHiNET

arhinet vizija razvoja
ARHiNET – VIZIJA RAZVOJA

uspostavljanje jedinstvenog sustava utemeljenog na međunarodnim standardima

osiguranje učinkovitog i korisnički orijentiranog sustava prikupljanja, obrade i prezentacije arhivskoga gradiva

obuhvaćanje sustavom svih bitnih elemenata upravljanja arhivskim gradivom i upravljanja poslovnim procesima u arhivima

pojednostavljenje rada arhivista

standardiziranje i osiguravanje kvalitete usluga i službi u arhivima

zaštita i prezentacija podataka primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija

uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u arhivske ustanove

implementiranje sustava sadr aj
IMPLEMENTIRANJE SUSTAVA - SADRŽAJ

Registar arhivskih fondova i zbirki RH

Normativna datoteka stvaratelja

Normativna datoteka imatelja

Obrada pojedinih vrsta gradiva

Jedinstvena baza matičnih knjiga

Dopunski i bibliografski izvori

Evidencije arhiva i matične službe

Preuzimanje zapisa o arhivskom i registraturnom gradivu

Praćenje kretanja gradiva

Obrada i povezivanje digitalnih zapisa sa arhivskim jedinicama

Digitalni arhiv

Preuzimanje baza podataka

Korištenje gradiva

implementiranje sustava vrijeme
IMPLEMENTIRANJE SUSTAVA - VRIJEME

1. kolovoz 2006. – početak projekta

Listopad 2006. - programsko rješenje sustava instalirano na server HDA

Prosinac 2006.- uključivanje svih državnih arhiva u sustav

Listopad 2007.- otvaranje sustava javnosti

Studeni 2007.- počelo uključivanje drugih stvaratelja i imatelja u sustav

Travanj 2008. – predstavljanje na Microsoftovoj konferenciji Windays

Lipanj 2008. –uključivanje u Program e-Hrvatska, operativni plan Vlade RH

Kolovoz 2009. – priznanje Europske Komisije Good Practice Label za najbolja rješenja na području elektroničke uprave

realizacija
REALIZACIJA

oko850 registriranih korisnika iz više od 200 ustanova

on-line Registar arhivskih fondova i zbirki RH

u ARHiNET-u su do sada opisani milijuni podataka:oko 15.000 fondova i zbirki, 85.000 ostalih arhivskih jedinica (serija, predmeta i dokumenata), 29.500 matičnih knjiga,20.000 stvaratelja i 5.000 imatelja arhivskoga gradiva, više od 4.500 obavijesnih pomagala i 3.000 bibliografskih izvora o arhivskome gradivu koji su dostupni javnosti putem Interneta

ARHiNET sadrži digitalne snimke najznačajnijih i najčešće korištenih dokumenata (trenutno više od 120.000 digitalnih snimaka i 1.000 tekstualnih zapisa dostupnih javnosti)

upravljanje digitalnim sadržajima

evidencije i popisi gradiva kategoriziranih stvaratelja i imatelja

alat za obradu, predstavljanje i pristup arhivskom gradivu