slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Euskara Zerbitzua PowerPoint Presentation
Download Presentation
Euskara Zerbitzua

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
loyal

Euskara Zerbitzua - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
Euskara Zerbitzua
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. B A -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  2. Zer dugu ontzietan: hiru koloretako pilotak ala hiru koloreko pilotak? B A -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  3. Hiru koloretako pilotak ditugu A ontzian. Koloreak hiru dira, baina pilotek kolore bakar bana daukate: batzuk gorriak dira; beste batzuk, berdeak, eta beste batzuk, urdinak. A -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  4. B ontzian, berriz, hiru koloreko pilotak ditugu. Pilotek hiruna kolore dauzkate. B -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  5. Beraz: hiru koloretako pilotak hiru koloreko pilotak -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  6. Adibide gehiago: • hiru urtetako neska-mutilak • 2000ko, 2003ko eta 2005eko neska-mutilak • 2003tik 2005era bitarteko neska-mutilak • hiru urteko neska-mutilak • Hiru urteko adina duten neska-mutilak -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  7. Adibide gehiago: • bost leihotako loreontziak (bost leihotan diren loreontziak) • bost leihoko etxeak (bost leiho dituzten etxeak) -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  8. Hona zer dioen Euskaltzaindiaren 34. arauak auzi honetaz: (http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/Araua_0034.pdf) Oinarrian zenbatzaileren bat ageri delarik adina, prezioa, neurria, pisua... adierazten duten izenlagunak osatzen direnean, -ko da hobesten dena. Idatz bedi, hortaz: • bi urteko umea • bost liberako egunkaria • hiru kilometroko bidea • hamar metroko garaiera • hiru asteko egonaldia -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  9. Hona zer dioen Euskaltzaindiaren 34. arauak auzi honetaz: (http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/Araua_0034.pdf) Baina -ta- atzizkia erabili beharrekoa izan daiteke zenbaitetan. Adibidez, nongo galderari erantzuten zaionean: • hiru etxetako haurrak etorri zaizkit • hiru etxeetako haurrak etorri zaizkit • *hiru etxeko haurrak etorri zaizkit -ko/-tako Euskara Zerbitzua

  10. Hona zer dioen Euskaltzaindiaren 34. arauak auzi honetaz: (http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/Araua_0034.pdf) Zenbaitetan -ko/-tako bikoteaz baliatzea ezinbestekoa izan dezakegu bereizketak egiteko: • zazpi urteko ardoa • (botilan dagoen ardoak zazpi urte ditu) • zazpi urtetako ardoa • (ardoa zazpi urtetan, ez zortzitan, bildua izan da) • zazpi urteetako ardoa • (aldez aurretik ezagutzen ditugun zazpi urte diferenteetan zehar bilduriko • ardoa. Azkeneko zazpi urteetan, esaterako) -ko/-tako Euskara Zerbitzua