anotimpurile n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotimpurile PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anotimpurile

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Anotimpurile - PowerPoint PPT Presentation

loyal
201 Views
Download Presentation

Anotimpurile

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anotimpurile

  2. Pasărea Repară, Îngrijește, Mătură. A Venit Acum Rândunica Acasă.

  3. Vacanța A Reușit să Apară. Vântul A Rupt Albăstrelele.

  4. Turme de Oi, Albe și negre, Mioare și Noateni se Adăpostesc.

  5. Ieslea A primit pe Regele Nostru Azi. Isus Alungă Răul Nostru Acum.

  6. Rus Cătălin-Marian