slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ II.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

23. března 2013 VY_32_INOVACE_170309_Premeny_skupenstvi_II_DUM. PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ II.' - lowri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

23. března 2013VY_32_INOVACE_170309_Premeny_skupenstvi_II_DUM

PŘEMĚNY SKUPENSTVÍ

II.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

slide2

1. Vypařování

2. Var

3. Kondenzace

4. Fázový diagram

5. Vodní páry v atmosféře

slide3

Vypařování

 • přeměna kapalné látky na plynnou látku
 • probíhá na volném povrchu kapaliny a za každé teploty
 • Rychlost vypařování kapaliny závisí na:
 • látce
 • teplotě
 • velikosti plochy volného povrchu kapaliny
 • množství par nad povrchem kapaliny

dále

slide4

Vypařování

Jak můžeme zvýšit rychlost vypařování?

Rychlost vypařování se zvýší, pokud zvýšíme teplotu kapaliny, zvětšíme velikost povrchu kapaliny a když vzniklé páry nad kapalinou odstraňujeme (foukáním, odsáváním).

Obr.1

odpověď

dále

slide5

Vypařování

Při vypařování získávají molekuly v kapalině kinetickou energii. Molekuly se stále pohybují a některé dosáhnou velké rychlosti, překonají přitažlivé síly, uvolní se a vytvoří páru.

 • Skupenské teplo vypařování
 • teplo potřebné, aby se látka přeměnila v páru téže teploty
 • značí se Lv, jednotkou je J
 • Měrné skupenské teplo vypařování
 • značí se lv, jednotkou je J.kg-1

Obr.2

dále

slide6

Vypařování

Lidské tělo se ochlazuje pocením. Jak je to možné?

Látka při vypařování ztrácí nejrychlejší molekuly a ty se odtrhnou. Zůstávají molekuly pomalejší. Protože teplota látky souvisí s pohybem molekul, dojde k ochlazování. Teplota vypařované kapaliny je poněkud nižší než teplota okolí.

odpověď

dále

slide7

Vypařování

Zajímavost:

U národů obývajících teplejší pásma se používají hliněné džbány na vodu. Voda v nich má nižší teplotu, než je teplota okolí. Kapalina, která prosakuje ven hliněnými stěnami, se pomalu vypařuje a odjímá nádobě a kapalině teplo. Rozdíl teplot činí asi 5 °C.

Hliněná nádoba na www.techmania.cz

zpět na obsah

další kapitola

slide8

Var

 • při varu se kapalina vypařuje v celém objemu
 • nastává při teplotě varu
 • Teplota varu
 • značí se tv
 • je závislá na vnějším tlaku
 • Voda za normálního tlaku vře při 100 °C, pokud zvětšíme vnější tlak na vodu v uzavřené nádobě, budě vřít při teplotě vyšší než 100 °C. Tento poznatek
 • se využívá např. v tlakovém hrnci (120 -130 °C), při výrobě papíru, při výrobě páry a při sterilizaci lékařských nástrojů.

Obr.3

dále

slide9

Var

Naopak pokud snížíme vnější tlak na kapalinu, bude vřít při nižší teplotě. Při snížení tlaku na 2.10-4 Pa bude kapalina vřít při 60 °C. Tato skutečnost se využívá při výrobě sirupů, marmelád, cukru a sušeného mléka.

Obr.4

Teploty varu

dále

slide10

Var

Měrné skupenské teplo varu se rovná měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varu.

Měrné skupenské teplo varu na Wikipedii

zpět na obsah

další kapitola

slide11

Kondenzace

 • je opačný proces než vypařování
 • pára zkapalní v důsledku zmenšování svého objemu nebo snížením teploty
 • uvolňuje se skupenské teplo kondenzační
 • nastává na povrchu pevné látky např. poklička na hrnci, nebo ve volném prostoru např. oblaka
 • vytváření kapek usnadňují drobná zrnka prachu nebo elektricky nabité částice tzv. kondenzační jádra

Obrázky kondenzace na encyklopedii fyziky

dále

slide12

Kondenzace

Obr.5

Obr.6

zpět na obsah

další kapitola

slide13

Fázový diagram

 • Sytá pára (nasycená)
 • v uzavřené nádobě se vytvoří rovnovážný stav mezi kapalinou a její parou (tlak i teplota zůstávají konstantní)
 • například vzniká nad povrchem chladnoucí kávy nebo v PET láhvi s minerálkou
 • Fázový diagram
 • ukazuje závislost tlaku na teplotě
 • popisuje vzájemné přechody mezi různými skupenstvími u určité látky

dále

slide14

Fázový diagram

b – ukazuje křivku sublimační, která znázorňuje rovnovážné stavy pevné látky a syté páry. Směřuje od počátku soustavy souřadnic.

c – ukazuje křivku syté páry, která znázorňuje rovnovážné stavy mezi kapalinou a její parou. Začíná v bodě T a končí v kritickém bodě K.

Popis fázového diagramu

I– pevné skupenství

II– kapalné skupenství

III– plynné skupenství

a– ukazuje křivku tání, která znázorňuje rovnovážné stavy mezi pevným a kapalným skupenstvím určité látky. Začíná v bodě T a není ukončena.

Obr.7

dále

slide15

Fázový diagram

 • K – kritický bod, při vyšším tlaku nebo teplotě mizí rozdíl mezi kapalinou a plynem. Látka nemůže existovat v kapalném skupenství. Při této teplotě dochází k supravodivosti některých materiálů.
 • Hodnoty k pro vodu jsou:
 • T = 374 ° C, p = 221.10-5 Pa, ρ = 315 kg.m2
 • Trojný bod
 • v tomto bodě se stýkají všechny křivky
 • znázorňuje rovnovážný stav všech tří skupenství
 • např. pro vodu T = 273,16 K a p =0,61 kPa (současně existuje led, voda a pára)
 • Pozn.:Přehřátá pára – existuje při nižším tlaku a hustotě než sytá pára téže teploty

zpět na obsah

další kapitola

slide16

Vodní pára v atmosféře

 • vodní pára
 • vyskytuje se ve spodních vrstvách atmosféry
 • její hmotnost se mění v denní, roční době a i v závislosti na zeměpisné poloze
 • Absolutní vlhkost vzduchu
 • je daná podílem hmotnosti vodní páry a jejího objemu
      • [kg.m-3]
      • můžeme ji měřit pomocí hydroskopické látky (H2SO4, CaCl2, ….), která pohlcuje vodní páru a zvětšuje svůj objem

dále

slide17

Vodní pára v atmosféře

 • Relativní vlhkost vzduchu
 • je dána podílem mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu Φ a množstvím par, které by měl vzduch při nasycení Φm.
 • φ = 0 % - suchý vzduch
 • φ = 100 % - vzduch nasycený vodní parou
 • měříme vlhkoměrem, který je založen na principu změny délky vlasu v závislosti na vlhkosti vzduchu

Vodní pára v atmosféře na encyklopedii fyziky

zpět na obsah

konec

pou it literatura
POUŽITÁ LITERATURA

ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

citace zdroj
CITACE ZDROJŮ

Obr. 1 PASTORIUS. Soubor:Cooking.jpg: WikimediaCommons [online]. 12 November 2005 [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cooking.jpg

Obr. 2 USER:MARKUS SCHWEISS. Soubor:Kochendes wasser02.jpg: WikimediaCommons [online]. 31 March2005 [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommonsz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Kochendes_wasser02.jpg

Obr. 3 WIKINAUT. Soubor:Pressure cooker.jpg: WikimediaCommons [online]. 7 October 2008, [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommonsz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Pressure_cooker.jpg

Obr. 4 AMANDA SLATER. Soubor:Sevilleorangemarmalade.jpg: WikimediaCommons [online]. 13 January 2008 [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommonsz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Sevilleorangemarmalade.jpg

Obr. 5 MARKUS SCHWEISS. File:Kondensierender Wasserdampf01.jpg: WikimediaCommons [online]. 18 February 2005 [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommonsz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Kondensierender_Wasserdampf01.jpg

Obr. 6 ACDX. File:Condensation on water bottle.jpg: WikimediaCommons [online]. 2 April 2007 [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommonsz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Condensation_on_water_bottle.jpg

citace zdroj1
CITACE ZDROJŮ

Obr. 7 PAJS. Soubor:Fazovy diagram priklad.svg: WikimediaCommons [online]. 15 April 2007 [cit. 2013-03-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Fazovy_diagram_priklad.svg

Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

slide21

Děkuji za pozornost.

Miroslava Víchová