slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

2013. Verksamhetens omfattning Vid HALTIK arbetar 436 personer, av vilka 101 för viss tid. Vi har verksamhetsställen på 28 orter och sammanlagt 420 kundbetjäningsställen. Våra datasystem har 21 900 slutanvändare. Ekonomiska siffror

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2013' - lowri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hallinnon tietotekniikkakeskus haltik

Verksamhetens omfattning

Vid HALTIK arbetar 436 personer, av vilka 101 för viss tid.

Vi har verksamhetsställen på 28 orter och sammanlagt 420 kundbetjäningsställen.

Våra datasystem har 21 900 slutanvändare.

Ekonomiska siffror

Ekonomiskt utfall 2012: 84 milj. euro (serviceavtal 41,5 milj. euro, projekt 42,6 milj. euro)

Budget 2013: 56,6 milj. euro (exklusive projektens direkta kostnader)

Våra största verksamhetsställen

Rovaniemi

Kajana

Vanda

Helsingfors

Åbo

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

slide3

Vår verksamhet

HALTIK, i egenskap av strategisk servicecentral

inom inrikesministeriets förvaltningsområde, utvecklar,

anskaffar, tillhandahåller och upprätthåller informations- och

kommunikationstekniska tjänster med hög användbarhet och säkerhet för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

HALTIK:s huvuduppgifter är

 • att producera de centrala informationssystemen för den interna säkerheten och de stadgade eller föreskrivna tjänsterna inom säkerhetsnätet och
 • skaffa de gemensamma tjänsterna för förvaltningsområdet och integrationstjänsterna för förvaltningstjänsterna samt producera experttjänster inom IKT.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

slide4

Ledning

Ledning

Ilkka Haataja

direktör

Resursenheten

Marko Manninen

resursdirektör

Kundrelationsavdelningen

Ilkka Jolma

Kundrelationsdirektör

Infrastrukturavdelmingen

Anne Sandberg

tjänsteproduktionsdirektör

Informationssystemavdelnigen

Virve Kivelä

utvecklinsdirektör

Regionserviceavdelningen

Kyösti Salonen

direktör för regionala tjänster

Avslutningservice

Stina Huovinen

avslutningservicechef

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

v ra kunder

Våra kunder

Inrikesministeriet

Polisen

Gränsbevakningsväsendet

Nödcentralsverket

Migrationsverket

Inrikesministeriets stab och enheter

Finansministeriet

Regionförvaltninsverket

Närins-, trafik- och miljöcentralen

Magistraterna

Tull

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Befolkningsregistercentralen

Justitieministeriet

Förvarsmakten

Suomen Erillisverkot Oy

Utrikesministeriet

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

v ra tj nster

HUVUDTJÄNSTER

Datatrafiktjänster

Användningstjänster

Våra tjänster

Systemunderhållstjänster

Arbetsstationstjänster

HALTIK

KUND

Kommunikationstjänster

Kontakttjänster

Projekt och experttjänster

 • STÖDTJÄNSTER

ServiceDesk

Regionala tjänster

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

v rderingar

Redighet

 • Arbetskamraten eller samarbetspartnern lämnas
 • inte ensam utan arbetet
 • görs i grupp och i god samarbetsanda.

Målinriktning

Värderingar

 • Vår verksamhet styrs av höga standarder för IKT-tjänster.

Mångsidigt kunnande

Ansvar

 • HALTIK känner sitt ansvar
 • att upprätthålla kundens system och värna om kundens tillit. Starka axlar
 • bär ett stort ansvar.

Vid HALTIK arbetar experter inom olika områden. Kompetensen upprätthålls med utbildning, och arbetstagarna uppmuntras delta i fortbildning.

Gemenskap

 • Arbete är ett lagspel, där varje arbetstagare och samarbetspartner är värdefull.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK