2 p edn ka
Download
1 / 17

2. Přednáška - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

2. Přednáška. Vývoj a současné trendy ve fytocenologii a geobiocenologii. Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 14–22, 93–110 Hendrych R. (1984): Fytogeografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. Str. 10–13

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2. Přednáška' - lowri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 p edn ka

2. Přednáška

Vývoj a současné trendy ve fytocenologii a geobiocenologii


 • Použitá literatura:

 • Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 14–22, 93–110

 • Hendrych R. (1984): Fytogeografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. Str. 10–13

 • Jeník J. (1970): Obecná geobotanika. Úvod do nauky o rostlinstvu. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. Str. 13–17

 • webové zdroje


Po tky fytocenologie
Počátky fytocenologie

 • Primitivní národy (užitkové rostliny, společenstva kolem sídel apod.)

 • Neolitický zemědělec (cca 5000 let př. n. l.)

  Starověk

 • učenci, lékaři, kořenáři

  Theofrastos z Efesu (373 až 288 př. n. l.)

 • Popis asi 500 druhů rostlin ze Středomoří a Asie

  Dioskorides (1. stol. př. n. l.)

 • autor termínu botanika


Rozmach
Rozmach

Carl Linné (1707–1778)

 • třídění rostlin, pojmenování (Species plantanorum, 1753)

  Alexander von Humboldt (1769–1859)

 • měření teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti v terénu

 • mnoho cest po světě

  Charles Darwin (1809–1882)

 • myšlenkový impuls


 • v 19. stol. rozmach dopravy, učenosti, filozofie

 • vznik fyziognomického směru (Griesbach, Drude, Aljechin)

  • Rübel (1876–1960) – Rostlinná společenstva Země (1930) + Klimaticky podmíněné formační třídy Země

   • Ellenberg + Mueller-Dombois (1967) – klasifikace formací pod patronátem UNESCO

 • Rozvoj geografických oborů – Unger (1800–1870) – vliv půdy na vegetaci

  • a také E. Purkyně (1831–1882) – geobotanika a bioklimatologie

  • J. Micklitz - Jeseníky


 • Clements (1874–1945) – dynamika vegetace, klimax

  • (1905) Výzkumné metody v ekologii

   Gams (1918) – pojem fytocenologie

   Schröter a Flahault – Třetí mezinárodní botanický kongres (1910)

  • definice asociace: asociace je rostlinné společenstvo určitého floristického složení, jednotných stanovištních podmínek a jednotné fyziognomie

  Rozvoj fytocenologického směru ve Švýcarsku a Francii


  Braun-Blanquet (1884–1980)

  • studium v Curychu (herbář v Rübelově geobotanickém ústavu)

  • Montpellier – Mezinárodní stanice pro středomořskou a Alpskou geobotaniku – SIGMA

  • dominance druhů druhořadá

  • 1928 – Rostlinná sociologie – impuls pro vznik mezinárodního fytocenologického směru

   • snímkování vegetace (vegetační analýza)

   • syntetické metody uspořádání fytocenologických snímků

   • jednoduché metody půdních a klimatických šetření

   • názvosloví syntaxonů

   • hierarchické uspořádání vegetačních jednotek

  • Obrovský vliv, šíření do celého světa (Tüxen, Soó, Schustler, Klika, Krajina, Mikyška, Zlatník a další)


  H. Ellenberg (1913)

  • dominantní osobnost ve střední Evropě

  • využití fytocenologie v zemědělství a krajinné ekologii + skloubení s ekosystémovým výzkumem

  • Přehled středoevropské vegetace (1963–1982)


  V voj v severn evrop
  Vývoj v severní Evropě

  • charakter vegetace

  • nevhodnost diagnostických druhů

  • použití dominantních druhů

  • šíření dále do Evropy

  Du Rietz (1895–1967) – četné metodologické příručky k curyšsko-montpellierskému systému

  Cajander (1879–1932) – lesní typy (plošné jednotky lesa s podobnými stanovištními vlastnostmi a stejnou produkcí dřeva)


  V voj v rusku
  Vývoj v Rusku

  • důraz na ekosystémové pojetí – gradientové přechody

  • Vliv Dokučajeva (1846–1903) – zonálnost půd a vegetace, a dalších autorů srovnatelný s Braun-Blanquetem

  • trvalý zájem o vegetační gradienty v souvislosti s gradienty prostředí

  • V. N. Sukačev (1880–1967) – biogeocenologie, holistické pojetí přírody


  Angloamerick kola
  Angloamerická škola

  Clements (1874–1945) – dynamika vegetace, klimax (monoklimaxová teorie)

  • (1905) Výzkumné metody v ekologii

  • organismální pojetí (vznik, růst, zrání, odumírání společenstva)

   Gleason

  • individualistické pojetí – projevy společenstva = projevy jednotlivých organismů

  • rozvoj matematického aparátu a populační ekologie

   Tansley (1871–1955)

  • pojem ekosystém

  • navazuje na Clementse

  • polyklimax


  V voj v eskoslovensku
  Vývoj v Československu

  K. Domin (1882–1953)

  • vlastní odhadovací stupnice pokryvnosti

   J. Podpěra (1878–1954)

   Schustler, Klika, Mikyška, Krajina, Zlatník, Deyl


  Alois zlatn k 1902 1979
  Alois Zlatník (1902–1979)

  • zakladatel geobiocenologie

  • průzkum pralesů

  • ochrana přírody


  Sou asnost
  Současnost

  • Neuhäusl, Neuhäuslová, Moravec, Rybníčkovi, Sádlo...(Botanický ústav akademie věd)

  • Jeník...(Karlova univerzita)

  • Chytrý...(Masarykova univerzita)  Esk n rodn fytocenologick datab ze1
  Česká národní fytocenologická databáze

  • Vznik v roce 1996

  • První snímek prof. Zlatníka!!

  • Snímky z let 1922–2006

  • Dnes cca 75 000 snímků

  • Ve světě:

   • Wageningen cca 400 000 snímků

   • Marseille cca 130 000 snímků

   • Brno cca 75 000 snímků

   • Rostock 52 000 snímků