slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
N 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

N 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity Katedra fyziologie rostlin Kurz fyziologie rostlin. Minerální výživa rostlin 2 Ivan Šetlík. NO 3. N H 4. N 2. dusík v organických sloučeninách. asimilace amonných iontů. deaminace. fixace dusíku. nitrifikace. denitrifikace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'N 2' - love


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Přírodovědecká fakulta Jihočeské UniverzityKatedra fyziologie rostlinKurz fyziologie rostlin

Minerální výživa rostlin 2Ivan Šetlík

NO3

NH4

N2

slide2

dusík v organických sloučeninách

asimilace amonných iontů

deaminace

fixace dusíku

nitrifikace

denitrifikace

asimilační redukce nitrátu

nebiologická oxidace

nitrifikace

denitrifikace

slide3

vakuola

plastid

přenašeč nitrátu

plasmová membrána

slide4

reduktasa

dusitanu

reduktasa dusičnanu

slide6

Páskový model polypeptidové kostry dimeru,

jednotlivé domény vybarveny jako ve schématu

Schéma dimeru podjednotek

nitrátreduktázy

tři domény spojené

dvěma závěsy (hI a hII)

NADPH+H+

NITRATE

NITRATE

Vložené kuličkové modely prosthetických skupin:

hemy – purpurově

flavin-adenin-dinukleotid – modře

molybdenový kofaktor – černě

rozhraní mezi monomery – žlutě

NADPH+H+

FAD

MoCo

HEME

HEME

MoCo

FAD

slide8

N i t r i t r e d u k t á z a

doména vážící Fdx

a

slide14

Průmyslová fixace dusíku obnáší ročně asi 80  1012 g (80  106 t), což je více než polovina množství fixovaného biologicky.

Globální množství molekulárního N2 svazovaného různými pochody.

zdroj

množství za rok

v Mt (Tg)

elektrické výboje v atmosféře

< 10

biologická fixace na souších

90 – 140

biologická fixace v mořích

30 – 300

syntéza dusíkatých hnojiv

80

spotřeba fosilních paliv

>20

slide22

Tento znak čínského písma pro sóju (čte se šju) zaznamenali učenci kolem roku 1000 před Kristem; tři krátké čárky v levé dolní části znaku zobrazují údajně vztah mezi kořenovými hlízkami a mohutným vzrůstem rostlin sóji.

slide23

Varro praeceptis adicit equino quod sit levissimum segetes alendi, pratavero graviore quod ex hordeo fiat multasque gignat herbas... inter omnes autem constat nihil esse utilius lupini segete priusquam siliquetur aratro vel bidentibus versa manipulisve desectae circa radices arborum ac vitium obrutis.Plinius starší De rerum natura

slide24

Varro dodává, že na hnojení obilných polí je vhodné používat lehký hnůj od koní, na loukách však že bohatý růst trávy podporuje těžší hnůj, který vznikne, když se krmí ječmenem. … Všichni se však shodují v tom, že není užitečnějšího hnojiva než když se vzrostlá lupina, dříve než vytvoří lusky obrátí pluhem nebo vidlemi, nebo když se otepi posečené lupiny zakopou kolem kořenů stromů nebo vinné révy.Plinius starší De rerum natura

slide28

kořeny vylučují látky vzbuzující expresi genů Nod

bakterie vylučující faktor Nod

v kořenech lze pozorovat toky iontů, expresi nodulinových bílkovin, potom jsou kořeny infikovány a začne morfogeneze hlízek

slide36

Sinice Anabaena azollae, která dovede fixovat dusík žije v dutinách listů plovoucí vodní kapradiny rodu Azolla, která se záměrně nasazuje do vody na rýžových políčkách

slide43

cytochromoxidáza

leghemoglobin

vrstva buněk omezující pronikání kyslíku

slide45

P-shluky v MoFe-proteinu

atomy Fe očíslovány, atomy S žluté

Molybden-železitý kofaktor (MoFeCo)