Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. Utilizarea sistemelor de irigatii in conditiile climatice existente . PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. Utilizarea sistemelor de irigatii in conditiile climatice existente .

2. Utilizarea sistemelor de irigatii in conditiile climatice existente .

225 Views Download Presentation
Download Presentation

2. Utilizarea sistemelor de irigatii in conditiile climatice existente .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Irigarea culturilor reprezintă una din cele mai eficiente măsuri pentru sporirea producţiilor agricole.Irigarea culturilor se aplică nu numai în zone aride şi semiaride ale globului, dar şi în regiuni subumede.Pe plan mondial culturile care ocupă o suprafaţă mare în agricultura irigată sunt cultura de orez, bumbac, lucernă, porumb, sfeclă de zahăr. etc.

  2. Un rol important îl are şi influenţa modificărilor climatice asupra circulaţiei apei în sistemul sol-plantă.

  3. 1. Optimizarea cantitatii de apa, in vederea obtinerii unor productii ridicate cu costuri scazute.

  4. 2. Utilizarea sistemelor de irigatii in conditiile climatice existente.

  5. 3. Cercetări privind optimizarea consumului de apa si eficienţa valorificării acesteiain momentele de seceta.

  6. Locul desfăşurării experienţelor: • În câmp: Pe teren aflat in proprietatea unor ferme horticole • În laborator: în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca şi