O zb dno ci podzia u ekonomii na pozytywn i normatywn
Download
1 / 21

O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną. Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii B.Czarny. Klasyfikacja wg Wonga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną' - louise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O zb dno ci podzia u ekonomii na pozytywn i normatywn

O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną

Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii

B.Czarny


Klasyfikacja wg wonga
Klasyfikacja wg Wonga

„Ekonomia pozytywna to ta część ekonomii, która zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk gospodarczych, a ekonomia normatywna wykorzystuje ekonomię pozytywną do dawania rad w kwestiach praktycznych.”


Kryteria podzia u
Kryteria podziału

 • Czy ekonomia dotyczy wyłącznie faktów czy dotyczy również wartości

 • Czy wchodzące w jej skład twierdzenia są rozstrzygalne empirycznie


Pierwszy wariant
Pierwszy wariant

Ekonomia pozytywna zajmuje się rozstrzygalnymi faktami, a normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących

wada: wieloznaczność


Drugi wariant
Drugi wariant

Ekonomia pozytywna zajmuje się rozstrzygalnymi faktami, a normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących

sądy wartościujące - ekonomia pozytywna

sprzeczne wewnętrznie


Trzeci wariant
Trzeci wariant

Ekonomia pozytywna zajmuje się rozstrzygalnymi faktami, a normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących

sądy wartościujące - ekonomia normatywna

sprzeczne wewnętrznie


Czwarty wariant
Czwarty wariant

Ekonomia pozytywna składa się z wypowiedzi, wśród których można rozstrzygnąć czy są prawdziwe, czy fałszywe, a normatywna z wypowiedzi nierozstrzygalnych


Stanowisko pierwsze
Stanowisko pierwsze

“Choć kompetentne i szeroko zakrojone badania w zasadzie są w stanie doprowadzić do rozstrzygnięcia wielu na razie niejasnych problemów z zakresu ekonomii pozytywnej, nie można tego powiedzieć o sporach w ekonomii normatywnej. Ekonomia normatywna jest oparta na subiektywnych sądach wartościujących, a nie na poszukiwaniu jakiejkolwiek prawdy obiektywnej”


Twierdzenia coase a
Twierdzenia Coase’a

Mimo efektów zewnętrznych, przy jednoznacznie zdefiniowanych prawach własności i braku innych zakłóceń w postaci asymetrii informacji i znacznych kosztów transakcyjnych , negocjacje mogą doprowadzić do osiągnięcia takiej produkcji, której odpowiada jedno z optimów Pareta.


Stanowisko drugie
Stanowisko drugie

“czynniki produkcji powinny być w pełni wykorzystane”

“ jeżeli przy danych zasobach produkcyjnych wzrost gospodarczy ma być możliwie szybki(...), zasoby muszą zostać w pełni wykorzystane, gdyż da się wykazać, że tempo wzrostu jest wyższe przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji niż przy niepełnym wykorzystaniu.”


Stanowisko trzecie
Stanowisko trzecie

“na naszej planecie jest coraz cieplej, ponieważ do atmosfery trafia coraz więcej dwutlenku węgla”

“powinniśmy zmniejszyć zużycie paliw opartych na węglowodorach, takich jak węgiel i ropa naftowa”


Stanowisko czwarte
Stanowisko czwarte

„(...) skoro mogę twierdzić, że elastyczność popytu na importowane samochody w Wielkiej Brytanii w – powiedzmy - 1979 r. Wynosi 1,3 i liczba ta jest albo prawdziwa, albo fałszywa, niezależnie od czyichkolwiek życzeń, to wypowiedziałem oto przynajmniej jedno twierdzenie należące do ekonomii pozytywnej, którego obiektywność nie zależy od deklarowanych przeze mnie wartości”


Sp r o status ekonomii dobrobytu
Spór o status ekonomii dobrobytu

Spór Blauga i Hennipmana, o to czy teoria dobrobytu powinna być zaliczana do ekonomii pozytywnej, czy też normatywnej


Zasada optimum pareta
Zasada Optimum Pareta

Poziom dobrobytu w społeczeństwie zwiększa się pod warunkiem, że czyjekolwiek położenie polepsza się, a jednocześnie niczyje położenie się nie pogarsza


Pogl d hennipmana
Pogląd Hennipmana

„Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej; odnoszą się one do relacji pomiędzy danymi celami i pozostającymi do ich dyspozycji środkami (...) W ekonomii mamy z jednej strony badania pozytywne, odnoszące się do sposobu w jaki cos może zostać zrobione, z drugiej zaś, normatywne zalecenia, wedle których owo cos należy zrobić”


Pogl d blauga
Pogląd Blauga

 • nazwa optimum Pareta

 • założenia

  • jednostka najbardziej kompetentna

  • dobrobyt społeczny zależy od dobrobytu jednostek

  • spadek użyteczności jednej jednostki nie rekompensuje wzrostu drugiej

 • twierdzenie o niewidzialnej ręce rynku


Blaug o niewidzialnej r ce
Blaug o niewidzialnej ręce

“Jeżeli twierdzenie o niewidzialnej ręce jest twierdzeniem ekonomii pozytywnej, to można je sfalsyfikować empirycznie, ponieważ ekonomia pozytywna jest tą częścią ekonomii, do której należą wszystkie falsyfikowalne hipotezy ekonomiczne. A jednak twierdzenia o niewidzialnej ręce nie da się sfalsyfikować. (...) Skoro tak, to (...) nie należy ono do ekonomii pozytywnej tylko do ekonomii normatywnej”


Motywy podzia u wg westona
Motywy podziału wg Westona

 • jasno określony temat dyskusji

 • sformułowanie ostrzeżenia dotyczącego kompetencji

 • stworzenia takich warunków dyskusji, w których może zostać zakwestionowana dowolna przesłanka lub sposób rozumowania

 • wsparcia naukowych norm obiektywności


Alternatywy
Alternatywy

 • Baumol i Binder

 • Balicki

  • Ekonomia opisu – jak jest?

  • Ekonomia wyjaśniania – dlaczego jest tak, jak jest?

  • Ekonomia postulatu – jak powinno być wżyciu gospodarczym?

  • Inżynieria gospodarcza – co należy zrobić, by było tak, jak powinno być?


Pytania
Pytania :

 • Jaki jest skuteczny sposób podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?

 • Czy podział taki jest naprawdę konieczny?


Dzi kuje za uwag

Dziękuje za uwagę

Szymczyk Marek


ad