Studia i stopnia kierunek in ynieria rodowiska specjalno in ynieria sanitarna
Download
1 / 17

Studia I stopnia kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalność INŻYNIERIA SANITARNA - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Studia I stopnia kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalność INŻYNIERIA SANITARNA. http://vistula.wis.pk.edu.pl. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. INŻYNIERIA SANITARNA. Systemy wodociągowe i kanalizacyjne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Studia I stopnia kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalność INŻYNIERIA SANITARNA' - lou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studia i stopnia kierunek in ynieria rodowiska specjalno in ynieria sanitarna

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

Studia I stopniakierunekINŻYNIERIA ŚRODOWISKAspecjalnośćINŻYNIERIA SANITARNA

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNA

Systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Monitoring środowiska

Biologia sanitarna

Gospodarka odpadami

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna1

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNA

Przykłady tematów poruszanych na zajęciach:

projektowanie,

budowa,

funkcjonowanie,

zarządzanie,

modernizacja,

optymalizacja,

modelowanie komputerowe,

niezawodność funkcjonowania.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna systemy wodoci gowe

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNASystemy wodociągowe

Zagadnienia przedmiotowe:

ujęcia wody,

pompownie,

zbiorniki,

sieć dystrybucji,

instalacje wodociągowe,

gospodarka wodomierzowa,

zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna systemy kanalizacyjne

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNASystemy kanalizacyjne

Zagadnienia przedmiotowe:

instalacje kanalizacyjne,

sieci kanalizacyjne,

obiekty regulacyjne,

spływ powierzchniowy,

inspekcja telewizyjna,

metody renowacji.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna technologia wody

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNATechnologia wody

Zagadnienia przedmiotowe:

badania jakości wody powierzchnioweji podziemnej, w tym zaawansowanymi metodami analizy instrumentalnej

procesy technologiczne uzdatniania wody

układy technologiczne zakładów uzdatniania wody,

kontrola jakości wody pitnej

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna technologia ciek w

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNATechnologia ścieków

Zagadnienia przedmiotowe:

charakterystyka jakościowa

i ilościowa ścieków przy zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych,

układy technologiczne

oczyszczalni ścieków komunalnych

oraz przemysłowych,

monitoring technologiczny i sterowanie procesami,

badania technologiczne i modelowanie procesów oczyszczania ścieków,

przeróbka osadów ściekowych.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAMonitoring środowiska

Zagadnienia przedmiotowe:

monitoring wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce,

ocena jakości środowiska wodnego,

ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,

oddziaływanie inwestycji na środowisko.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna b iologia rodowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNABiologia środowiska

Zagadnienia przedmiotowe:

biologia sanitarna,

ekologia,

biochemia i epidemiologia,

mikrobiologia wody, ścieków i powietrza,

hydrobiologia techniczna,

biotechnologia środowiskowa.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna gospodarka odpadami

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAGospodarka odpadami

Zagadnienia przedmiotowe:

zbiórka odpadów,

segregacja,

transport,

kompostowanie,

wysypiska odpadów,

wpływ na środowisko.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna2

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNA

Zestawienie przykładowych zajęć dydaktycznych:

Wodociągi

Kanalizacje

Technologia wody

Technologia ścieków

Przeróbka osadów ściekowych

Eksploatacja systemów wod.-kan. UW i OŚ

Lokalne systemy UW i OŚ

Inżynieria miejska

Instalacje sanitarne

Gospodarowanie odpadami

Termiczne unieszkodliwianie odpadów

Podstawy biochemii i toksykologii

Monitoring i zarządzanie środowiskiem

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna uprawnienia budowlane

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAUPRAWNIENIA BUDOWLANE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 758).

Rozdz. 3 par. 7 ust. 2.:

Kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna uprawnienia budowlane1

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAUPRAWNIENIA BUDOWLANE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 758).

Załącznik nr 1

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Ukończone studia zawodowe (inż.) na kierunku inżynieria środowiska lub wykształcenie wyższe (mgr inż.) na kierunku budownictwo lub energetyka.

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna mo liwo ci zatrudnienia

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAmożliwości zatrudnienia

Zakłady gospodarki komunalnej

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Organy administracji państwowej lub samorządowej (WIOŚ, starostwa, urzędy gminy) np. jako inspektor ochrony środowiska

Zakłady przemysłowe z branży sanitarnej

Prywatne przedsiębiorstwa – projektant, wykonawca, konsultant

Samodzielna działalność gospodarcza

Szkolnictwo wyższe i średnie

Sprzedaż, dystrybucja – przedstawiciel handlowy, doradca klienta

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna mo liwo ci zatrudnienia1

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAmożliwości zatrudnienia

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Realizacja zadań:

Budowa kanalizacji w 1577 aglomeracjach

Budowa 1100 oczyszczalni ścieków

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kilkadziesiąt oczyszczalni ścieków

15 tys. km sieci kanalizacyjnej

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna mo liwo ci zatrudnienia2

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAmożliwości zatrudnienia

Planowana budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków – potencjalne miejsce pracy naszych absolwentów

http://vistula.wis.pk.edu.pl


In ynieria sanitarna kreujemy specjalist w

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA SANITARNAKREUJEMY SPECJALISTÓW

http://vistula.wis.pk.edu.pl


ad