ආහාර ස
Download
1 / 32

ආහාර ස o රක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

ආහාර ස o රක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන. Eng. Kapila Weeratunga Arachchi B.Sc.Eng., M.Phil. SAVIRU TECHNOLOGIES & SERVICES 077 3602 488 [email protected] හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්. හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ආහාර ස o රක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන' - lou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ආහාර සoරක්ෂනයට සහ කෘෂි බෝග විජලනයට වියලන

Eng. Kapila Weeratunga Arachchi B.Sc.Eng., M.Phil.

SAVIRU TECHNOLOGIES & SERVICES

077 3602 488 [email protected]


හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.....


හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.....


හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.....


හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.....


හොඳින් සිතා බැලිය යුතු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.....


මෙහෙම වෙන්නෙ ඇයි? ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්

 • ලෝකයේ ඇති තාක්ෂණයේ අඩුව ?

 • ………………….?


විජලිත එළවළු සහ පළතුරු ප්‍රශ්ණ කිහිපයක්.....


Cabinet belt dryer
උණුසුම් වායු විජලන යන්ත්‍ර - Cabinet / Belt dryer

 • උණුසුම් වාතයෙන් රත්වීම

 • විජලන උෂ්ණත්වය පාලනය කරයි. ආවේනික රස සුවඳ රැකදෙයි.

 • හැකිලීම සහ හැපෙන ගතිය (texture) වෙනස් වෙයි.

 • පැහැය සහ රසය රැකදෙයි.


Heat pump dryer
තාප පොම්ප වියලන යන්ත්‍ර Heat pump dryer

 • විජලන වාතයේ ජලවාෂ්ප ඇද දමමින් වරින් වර විජලනයට අවශ්‍ය තාපය පොම්ප කරයි.

 • අඩු ඉන්ධන වියදමකින් වඩාත් ඉක්මනින් විජලනය කිරීමට වියලනය තුල උණුසුම් තෙතමනයෙන් තොර පරිසරයක් ඇති කරයි.

 • අඩු උෂ්ණත්වයේ විජලනය කරමින් උසස් ගුනාත්මක නිෂ්පාදනයක් ලබාදෙයි.


Infra red dryers
අධෝරක්ත විජලන යන්ත්‍ර Infra-red dryers

 • මිනිස් හා සත්ව ආහාර රත්කිරීමට, විජලනයට සහ විශබීජ හරණයට ඇති හොඳම තාක්ෂණය උත්ප්‍රේරක අධෝරක්ත සැකසුම් පද්ධතිය යි.

 • ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බීජ සඳහා වඩාත් සුදුසුයි.

 • විජලිත එළවළු සහ පළතුරු වලට වඩා හොඳ රසයක්, පැහැයක් ලබා දෙමින් වඩාත් හොඳින් වියලනය සිදු කරයි.


Vacuum tray dryers
වායු චූසක වියලන යන්ත්‍ර Vacuum Tray Dryers


Freeze dryers
අධි ශීත වියලන යන්ත්‍ර Freeze dryers

 • වඩාත් උසස් ගුණාත්මය

 • අධික මිල


මෙවැනි වියලන භාවිතා නොවන්නේ ඇයි...?

 • බොහෝ දෙනෙකුගේ වත්කමට දැරීමට ඇති නොහැකියාව.

 • ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දැරීමට සිදුවන අධික වියදම.

 • නඩත්තු කිරීමට අපහසුවීම.

 • අධික ධාරිතාවය නොගැලපීම

 • අපට ගැලපෙන වියලනයන් අවශ්‍යයි.


යෝග්‍ය වියලනයන්ගේ අවශ්‍යතාවය...

 • එය බොහෝ දෙනෙකුගේ වත්කමට ගැලපීම.

 • දේශීය ඉන්ධන මගින් ක්‍රියාත්මක කල හැකිවීම සාදාරණ මුදලකට මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව.

 • දේශීය සම්පත් උපයෝගී කරගනිමින් නඩත්තු කිරීමට ඇති හැකියාව.

 • පාරිබෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත ධාරිතාවය ගැලපීම.

 • මේ සඳහා සුදුසුම සවිරු තාක්ෂණයන්ය. (SAVIRU TECHNOLOGIES)


Saviru jeewa wood fired tray cabinet dryers
SAVIRU JEEWA Wood-fired Tray / Cabinet Dryers අවශ්‍යතාවය

සවිරු ජීවදර දාහක

තැටි විජලන යන්ත්‍ර


Saviru jeewa wood fired tray cabinet dryers1
SAVIRU JEEWA Wood-fired Tray / Cabinet Dryers අවශ්‍යතාවය

සවිරු ජීවදර දාහක

තැටි විජලන යන්ත්‍ර


Saviru jeewa wood fired cabinet dryers
SAVIRU JEEWA Wood-fired Cabinet Dryers අවශ්‍යතාවය

සවිරු ජීවදර දාහක

විජලන යන්ත්‍ර


භාහිරින් ඇති උණුස්ම් වායු ජනකය

 • පහලට ඇවිලෙන දර දාහකය

 • තාපයට ඔරොත්තු දෙන ගිනිගල් ආවරණය

 • කාර්යක්ෂම තාප හුවමාරු කාරකය Shell & tube

 • දාහක වායුව බට (tube) තුලින් ගමන් කරයි


Saviru jeewa wood fired cabinet tray dryers
SAVIRU JEEWA Wood-fired Cabinet / Tray Dryers වායු ජනකය

සවිරු ජීවදර දාහක

තැටි විජලන යන්ත්‍ර


Saviru electric tray cabinet dryers
SAVIRU Electric Tray / Cabinet Dryers වායු ජනකය විදුලියෙන් ක්‍රියාකරන තැටි විජලන යන්ත්‍ර


Saviru kerosene fired tray cabinet dryers
SAVIRU Kerosene – fired Tray / Cabinet Dryers වායු ජනකය භූමිතෙල් දාහක තැටි විජලන යන්ත්‍ර


Saviru kerosene fired tray cabinet dryers1
SAVIRU Kerosene – fired Tray / Cabinet Dryers වායු ජනකය භූමිතෙල් දාහක තැටි විජලන යන්ත්‍ර


Saviru flat bed dryers 1 2 ton capacity 1 2 flat bed
SAVIRU Flat Bed Dryers 1 – 2 ton Capacity වායු ජනකයටොන් 1- 2 ධාරිතාවයේ Flat Bed විජලන යන්ත්‍ර


Saviru flat bed dryers
SAVIRU Flat Bed Dryers වායු ජනකය


Saviru flat bed dryers1
SAVIRU Flat Bed Dryers වායු ජනකය


Saviru solar dryers
SAVIRU Solar Dryers වායු ජනකයසවිරු සූර්ය විජලන යන්ත්‍ර


සවිරු විජලන යන්ත්‍ර වායු ජනකය

 • නව නිර්මාණ 3 කට පේටන්ට් බලපත්‍ර ඇත. තවත් නව නිර්මාණයකට පේටන්ට් බලපත්‍රයකට යොමු කර ඇත

 • ජනාධිපති සම්මාන දෙකක් දිනා ඇත.

 • ජාත්‍යන්තර සම්මානයකටද හිමිකම් ඇත.


Thank you ……..! වායු ජනකය

SAVIRU TECHNOLOGIES & SERVICES

197/25 B, Heeressagala Road, Kandy.

Tel / Fax : 0812 218 190

M: 0773 602 488

E-mail: [email protected]


ad