STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE - PowerPoint PPT Presentation

lotus
statistika p r sh rbesat e sporteve l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE
524 Views
Download Presentation

STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE Church Sports International Rodger Oswald

 2. Sporte dhe Argëtim … një Fenomen Kulturor“Rruga Romake” e shekullit 21 Ndërtimi i Urave dhe Kapërcimi i Pengesave

 3. STATISTIKAT NË SH.B.A • Më 1999, të ardhurat nga sportet në Sh.B.A. ishin $231 miliardë. Kjo ishte më e madhe se të ardhurat e gjigantëve të automobilave, GeneralMotors, Ford dhe Chrysler të marrë së bashku. Amerikanët i duan makinat, por më shumë duan sportet dhe argëtimin. (USA TODAY) • 75% e amerikanëve shohin, lexojnë, ose marrin pjesë në sporte dhe argëtim një herë në javë, dhe 98% e bëjnë një herë në muaj. (Anketimet Gallup)

 4. 1995: Një projekt kërkimor global nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për të studiuar ndërgjegjësimin për simbolin olimpik – 10,000 njerëz nga nëntë vende u pyetën të identifikonin tetë logo: • 78% njohën unazat olimpike • 66% njohën harqet e McDonald’s • 61% njohën logon e Benc-Mercedes • 41% njohën kryqin • 30% njohën simbolin e Kombeve të Bashkuara

 5. Një artikull i USA TODAY dha statistika për grupmosha të ndryshme dhe përqindjet e grupmoshës që përfshihej në ushtrime, ose pjesëmarrje në sporte, të paktën një herë në javë: 12 – 17 vjeçarët 72% 18 – 24 “ “ 57% 25 – 34 “ “ 48% 35 – 44 “ “ 46% 45 – 54 “ “ 40% 55 – 64 “ “ 28% 65 + 25%

 6. STATISTIKA GLOBALE • INDONEZI – Më 2006, qeveria indoneziane urdhëroi gjithë stacionet televizivë që të ndërprisnin transmetimet 4 orë/ditë për të kursyer energjinë... i vetmi përjashtim ishte nëse transmetohej ndeshje futbolli nga Evropa (SPORTS ILLUSTRATED) • EGJIPT– Më 2004, qeveria islamike egjiptiane i dha leje një koalicioni kishtar të krishterë të përdorte një stadium kombëtar (e para herë në histori) për një eveniment sportiv për të rinjtë, KIDS’ GAMES. (Raport Kombëtar)

 7. IZRAEL – Më 2005, dy arabë palestinezë luajtën për skuadrën kombëtare izraelite të futbollit!! Vendi është i gatshëm të pranojë “armiqtë e urryer” si pjesë të skuadrës për “hir të kombit.” Kjo do të thotë se donin të dilnin me sukses në Kupën Botërore të Futbollit më 2006. Drejtori i Futbollit të Izraelit tha: “Futbolli do të arrijë më tepër se ambasadorët apo traktatet për të sjellë bashkëjetesën e arabëve dhe judenjve.” (SPORTS ILLUSTRATED)

 8. RËNDËSIA KULTURORE • 75 – 80 % e njerëzve besojnë te Krishti mes moshës 5 dhe 18 vjeç... pikërisht grupmosha më e përfshirë në sporte dhe argëtim. • 50% e të punësuarve pasuniversitarë përfshihen ende në sporte dhe aktivitete fizkulturore. • Rreth 50% e “babyboomers” dhe “babybusters” (brezat e lindur nw vitet ’45-’65 dhe ’65 e tutje) përfshihen në sport. Ata janë grupi që i thonë ‘jo’ kishës, dhe ‘po’ sporteve.

 9. 25% e të moshuarve të anashkaluar kanë interes, dhe përfshihen, në forma të ndryshme ushtrimesh fizike, “programe mjeshtërorë,” dhe konkurrime të modifikuara. • Njerëz të shumtë “me aftësi të kufizuar” duan të argëtohen dhe të përjetojnë anë të jetës që duket se u janë mohuar. Është thirrje për “normalitet,” dhe i hap dyert ungjillit. • Nëse fëmija është i pari person në familje që bëhet i krishterë, ka 3.5% mundësi që të gjithë të tjerët në familje të bëjnë të njëjtën gjë.

 10. Nëse e para bëhet e krishterë nëna, ka 17% mundësi që gjithë të tjerët në familje të bëjnë të njëjtën gjë. • Nëse i pari është babai, mundësia është 93% që ata do të ndjekin Krishtin.

 11. RËNDËSIA BIBLIKE • Krishterimi është besim misionar. (Veprat 1:8) • Shpallja e ungjillit është pjesë kritike e misionit tonë. (Marku 1615; Mateu 28:19,20) • Shpallja duhet të ketë kuptim brenda kontekstit kulturor (I Kor. 9:20-22)

 12. URDHËRESAT BIBLIKE • Volia – Efesianët5:16 • Imanenca – Gjoni 9:4 • Përshtatshmëria Kulturore – I Korintasve 9:20-22 • Përjetësia – Hebrenjve 9:27;10:31

 13. PËRFUNDIMET BIBLIKE, KULTURORE DHE LOGJIKE? “Dhe unëi bëj tëgjithagjërat për hir tëungjillit …”I Korintasve 9:23 Sportetdheargëtimi për qëllimet e Mbretërisë